Välkommen till My Guide

My Guide för FreeStyle Libre är ett unikt verktyg som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av FreeStyle Libre systemet.

Guiden är framtagen för att du ska känna dig mer trygg med hur du kan hantera din diabetes.

Vårt nya verktyg är fulladdat med användbar information, värdefulla kliniska insikter och praktiska tips som hjälper dig att få bättre kontroll så att du kan njuta mer av livet.

Verktyget guidar dig genom systemets funktioner och lär dig att tolka data från FreeStyle Libre systemet. My Guide ger dig även praktiska råd om hur du kan integrera verktyget i vardagen som ett stöd för att hantera din diabetes.

My Guide innehåller följande:

FreeStyle Libre guide

1. KOM IGÅNG

Få grundläggande kunskaper om FreeStyle Libre systemet för glukosmätning.

Förstå hur viktigt det är att skanna FreeStyle Libre sensorn ofta.

Sätt upp mål.

Förstå vad du ser när du har skannat sensorn.

 

 

3. UTVÄRDERA OCH OPTIMERA

Lär dig hur du kan använda FreeStyle Libre och ta hänsyn till den information du får när värdena är höga eller låga.

Lär dig hur du kan använda trendpilar för eventuella korrigeringsåtgärder.

Lär dig 100-regeln och hur du kan använda trendpilar för att ge en mer exakt måltidsdos.

Egen checklista – se vilka framsteg du gör med FreeStyle Libre systemet!

2. ARBETA AKTIVT

Lär dig hur du kan arbeta med FreeStyle Libre systemet för att nå dina mål.

Utvärdera hur det har gått med hjälp av olika verktyg: rapporter, LibreView och diabetestriangeln.

Aktiv användning av FreeStyle Libre – arbeta med värden och trendpilar.

 

 

4. DISKUTERA MED ANDRA

Skapa en grund för gruppdiskussion där flera patienter som har använt FreeStyle Libre under en tid träffas och diskuterar egna erfarenheter om följande:

Vikten av rätt kosthållning.

Vikten av fysisk aktivitet.

Vikten av tidpunkten för snabbverkande insulin, långtidsverkande insulin eller basaldos.

Egen checklista – se vilka framsteg du gör med FreeStyle Libre!

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

 

ADC-30254 v 2.0 01/21