Loading...

FreeStyle Libre avläsare 24

Kompakt och lätt i vikt⁸, enkel att hålla i och ta med sig. Skannar genom kläder⁵. Pekskärm designad så den är enkel att använda; med bakgrundsbelysning så du till och med kan läsa av den i mörker.

Rapporteringsförmåga

Lagrar 90 dagars glukosdata. Nedladdning av data från FreeStyle Libre till programvaran LibreView9 gör det möjligt att analysera dina glukosdata mer ingående.

Smidig

Kompakt, lätt och inkluderar en inbyggd blodglukosmätare för att utföra blodglukostester med teststickor

Användarvänlig

Har en pekskärm i färg som gör att den syns extra bra i mörkret.

image not present

Gör din första avläsning

Vad din FreeStyle Libre avläsare kan visa dig

Skärmen med glukovärde visas efter att du har använt avläsaren för att skanna din sensor. Din avläsning inkluderar aktuell glukosavläsning, en glukostrendpil som visar vart ditt glukosvärde är på väg och en graf som visar din glukoshistorik för de senaste åtta timmarna.

image not present

Dagdiagrammet gör att du kan gå tillbaka och se värdena för hela den föregående dagen för att se hur bra du har lyckats med att hålla glukosnivåerna inom ditt målområde under en 24-timmarsperiod.

 

Håll koll på de tillfällen då dina glukosnivåer faller utanför det blåmarkerade glukosintervallet. Sammanfaller dessa gånger med när du äter, såsom indikerat med äppelikonen?

image not present

I rapporten Genomsnittlig glukos kan du se dina genomsnittliga glukosnivåer för valfri tidpunkt under dagen. Detta kan underlätta att upptäcka mönster eller trender som du kanske inte kände till.

 

Om du till exempel oroar dig över låga glukosnivåer kan du välja rapporten mättillfällen med låg glukosnivå. Detta visar antalet mättillfällen då sensorn har uppmätt låga glukosvärden. Detta kan ge dig en inblick i vilka tidpunkter under dagen som du kan behöva vara extra uppmärksam. Du kan när som helst under dagen se data för de senaste åtta timmarna, och då inte endast dina aktuella glukosnivåer utan även trender över tid, samt i vilken riktning som dina glukosnivåer rör sig. När du ser låga nivåer fortsätta sjunka bör du överväga att vidta åtgärder för att dina glukosnivåer ska vända uppåt och återigen hamna i rätt intervall.

image not present

Visar procentandelen av tiden då dina sensoravläsningar låg över, under och i målområdet för ditt glukosvärde.

image not present

ENKEL ÖVERFÖRING

Din glukosdata överförs automatiskt via din smarttelefon till LibreView¹⁹. Överför enkelt från din FreeStyle Libre avläsare via din dator

DELA DATA

Dela rapporter med sjukvårdpersonal, när du är på språng eller mellan möten

NÄR OCH VAR SOM HELST

Enkel hantering av dina värden i ett enda system. Se din fullständiga glykemiska profil³ på många internetanslutna enheter⁹

FÖRSTÅ DATA

Omfattande rapporter och värdefulla analyser av dina avläsningar hjälper dig med dina dagliga behandlingsbeslut

Få glukosinsikter på din smarttelefon med FreeStyle LibreLink23

Många av de funktioner som finns i din FreeStyle Libre avläsare finns i din telefon6.

image not present

Håll dig uppdaterad om de senaste tipsen och knepen som hjälper dig att använda FreeStyle Libre på bästa sätt

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

5. Avläsaren kan inhämta data från sensorn när den placeras mellan 1 cm till 4 cm från sensorn.

6. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

8. Avläsarens mått är 95x60x16 mm och väger 65 gram.

9. LibreView är kompatibel med de senaste versionerna av Safari, Internet Explorer, Chrome, och Firefox, installerad på en dator som kör Mac OS X Mountain Lion eller senare och  Windows 7 eller senare.

19. Användning av FreeStyle LibreLink-appen kräver registrering hos LibreView, en molnbaserad tjänst som utvecklats av Newyu, Inc och tillhandahålls av Abbott och Newyu, Inc. Data som samlas in av FreeStyle LibreLink kommer att laddas upp automatiskt till LibreView när telefonen som den kör på är ansluten till Internet.

23. Användare bör alltid kontrollera sin appversion och motsvarande användarmanual. Användarmanualen kan nås via appen.

24. Användare bör alltid kontrollera sin aktuella avläsarversion och motsvarande användarmanual.

ADC-15473 V 1.0 12/19