Upptäck mobil apparna:

FreeStyle LibreLink6 och LibreLinkUp5

""
""
""

Många av de funktioner som finns i din FreeStyle Libre avläsare finns nu på din telefon6. FreeStyle LibreLink appen är godkänd för användning med FreeStyle Libre sensorn. Du kan nu övervaka din glukos med din smarttelefon utan rutinmässiga fingerstick1

Är du FreeSyle Libre 2 användare?

Du kan ha valbara larm, läs mer här

Glukosinformation
i realtid

 • Aktuellt glukosvärde

  Alternativ för text-till-tal kan aktiveras

 • Trendpil

  Indikerar hur glukosvärdet ändras

 • Glukoshistorik

  Upp till sista 8 timmarna

 • Lägg till anteckning

  Spåra mat, insulinanvändning, motion
  och andra händelser

Glukosinformation i realtid
Trender och mönster

Enkel åtkomst till glukosinformation

 • Ambulatorisk glukosprofil

 • Dela rapporter med andra

 • Data lagras i upp till 90 dagar

Trender och mönster

SPECIFIKATIONER

FreeStyle LibreLink appen är kompatibel med smarttelefoner och operativsystem som uppfyller vissa krav. Kontrollera alltid Kompatibilitetsguiden för vad som gäller för din smarttelefon.

Med LibreLinkUp5 appen får du glukosvärden skickade till din smarttelefon från famlijemedlemmar och vänner⁷ som bjuder in dig att vara uppkopplad från FreeStyle LibreLink app6. LibreLinkUp appen tillåter upp till 20 personer att på distans följa dina glukosvärden och trender från sin smarttelefon.

Komma igång med LibreLinkUp!

Skanna och dela

 

Vid varje FreeStyle LibreLink skanning skickas datan automatiskt8 till dina nära och käras⁷ smarttelefon när delning är påslagen. Tillåt upp till 20 personer att se dina resultat från ett FreeStyle LibreLink konto med den LibreLinkUp appen⁵

 • Steg 1

  Ladda ned FreeStyle LibreLink

 • Steg 2

  Registrera dig på appen med LibreView9

 • Steg 3

  Skanna din sensor

 • Steg 4

  Dela dina avläsningar

För mer information och hjälp gå in på LibreLinkUp.com

Skanna och dela
Var uppkopplad

Hjälp dina nära och kära handskas med sin diabetes⁷. Med LibreLinkUp⁵ mobil app kan du få notifikationer om nuvarande glukosnivåer och trendpilar

 • Steg 1

  Ladda ned LibreLinkUp

 • Steg 2

  Registera dig med LibreView9

 • Steg 3

  Godkänn inbjudan

För mer information och hjälp gå in på LibreLinkUp.com

Var uppkopplad

ENKEL ÖVERFÖRING

Din glukosdata överförs automatiskt8 via din smarttelefon till LibreView9. Överför enkelt från din FreeStyle Libre avläsare via din dator

DELA DATA

Dela rapporter med sjukvårdpersonal, när du är på språng eller mellan möten

När Och Var Som Helst

Enkel hantering av dina värden i ett enda system. Se din fullständiga glykemiska profil³ på många internetanslutna enheter⁹

FÖRSTÅ DATA

Omfattande rapporter och värdefulla analyser av dina mätningar hjälper dig med dina dagliga behandlingsbeslut

Håll dig informerad om de senaste tipsen som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av ditt FreeStyle Libre system

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

5. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

6. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

7. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

8. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Automatisk uppladdning kräver trådlöst internet eller mobildata uppkoppling.

9. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

ADC-15467 v 3.0 01/22