Loading...

Många av de funktioner som finns i din FreeStyle Libre avläsare finns nu på din telefon6 . FreeStyle LibreLink appen är godkänd för användning med FreeStyle Libre sensorn. Du kan nu övervaka din glukos med din smarttelefon utan rutinmässiga fingerstick1

Är du FreeSyle Libre 2 användare?

Du kan ha valbara larm, läs mer här

Glukosinformation
i realtid

Aktuellt glukosvärde

Alternativ för text-till-tal kan aktiveras

Trendpil

Indikerar hur glukosvärdet ändras

Glukoshistorik

Upp till sista 8 timmarna

Lägg till anteckning

Spåra mat, insulinanvändning, motion
och andra händelser

""

Trender och mönster

Enkel åtkomst till glukosinformation

AMBULATORISK GLUKOSPROFIL
Dela Rapporter Med Andra
Data Lagras I Upp Till 90 DAGAR

SPECIFIKATIONER

FreeStyle LibreLink appen är kompatibel med smarttelefoner och operativsystem som uppfyller vissa krav. Kontrollera alltid Kompatibilitetsguiden för vad som gäller för din smarttelefon.

                                                                                                                                                                                                                                            ADC-22670 v1.0 05/20

Med LibreLinkUp²⁰ appen får du glukosvärden skickade till din smarttelefon från famlijemedlemmar och vänner⁷ som bjuder in dig att vara uppkopplad från FreeStyle LibreLink app¹⁹. LibreLinkUp appen tillåter upp till 20 personer att på distans följa dina glukosvärden och trender från sin smarttelefon.

Komma igång med LibreLinkUp!

Skanna och dela

Vid varje FreeStyle LibreLink¹⁹ skanning skickas datan automatiskt till dina nära och käras⁷ smarttelefon när delning är påslagen. Tillåt upp till 20 personer att se dina resultat från ett FreeStyle LibreLink konto med den LibreLinkUp appen²⁰

Steg 1

Ladda ned FreeStyle LibreLink

Steg 2

Registerea dig på appen med LibreView9

Steg 3

Skanna din sensor

Steg 4

Dela dina avläsningar

""

Var uppkopplad

Hjälp dina nära och kära handskas med sin diabetes⁷. Med LibreLinkUp²⁰ mobil app kan du få notifikationer om nuvarande glukosnivåer och trendpilar

Steg 1

Ladda ned LibreLinkUp

Steg 2

Registera dig med LibreView9

Steg 3

Godkänn inbjudan

ENKEL ÖVERFÖRING

Din glukosdata överförs automatiskt via din smarttelefon till LibreView¹⁹. Överför enkelt från din FreeStyle Libre avläsare via din dator

DELA DATA

Dela rapporter med sjukvårdpersonal, när du är på språng eller mellan möten

När Och Var Som Helst

Enkel hantering av dina värden i ett enda system. Se din fullständiga glykemiska profil³ på många internetanslutna enheter⁹

FÖRSTÅ DATA

Omfattande rapporter och värdefulla analyser av dina mätningar hjälper dig med dina dagliga behandlingsbeslut

Håll dig informerad om de senaste tipsen som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av ditt FreeStyle Libre system

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna

3. För en komplett glykemisk profil för de senaste tre månaderna måste sensorn skannas minst en gång var åttonde timme och bytas ut varannan vecka. 

6. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

7. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling. LibreLinkUp är en mobilapp som utvecklats och tillhandahålls av Newyu, Inc. 

9. LibreView är kompatibel med de senaste versionerna av Safari, Internet Explorer, Chrome, och  Firefox, installerad på en dator som kör Mac OS X Mountain Lion eller senare och Windows 7 eller senare. 

19. Användning av FreeStyle LibreLink-appen kräver registrering hos LibreView, en molnbaserad tjänst som utvecklats av Newyu, Inc och  tillhandahålls av Abbott och Newyu, Inc. Data som samlas in av FreeStyle LibreLink kommer att laddas upp automatiskt till LibreView när telefonen som den kör på är ansluten till Internet.

20. LibreLinkUp är en mobilapplikation, utvecklad och tillhandahållen av Newyu, Inc. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView, en tjänst som tillhandahålls av Abbott och Newyu, Inc. LibreLinkUp-appen är inte avsedd att vare en primär glukosövervakningsenhet: vid hemanvändning måste man använda sin(a) primära enhet(er) och rådgöra med sjukvårdspersonal innan man gör någon medicinsk tolkning eller justerar behandlingen baserat på informationen i appen. 

23. Användare bör alltid kontrollera sin appversion och motsvarande användarmanual. Användarmanualen kan nås via appen. 

ADC-15467 v 1.0 12/19