Noggrann

Värden överförs till din smarttelefon27 minut för minut, så att du vet när ditt glukos börjar bli lågt och du kan agera snabbare för att undvika lågt glukos.

Diskret

Världens minsta, tunnaste30 och mest diskreta2 sensor. Mindre än två staplade 5 Euro cents. 

Enkel att använda

Enkel att använda2 och enkel att applicera2 – tack vare den enkla applikatorn som bara består av en del.

Miljövänlig: Tillverkad med 41 % mindre plast och 43 % mindre ytterförpackningsmaterial.²

FreeStyle Libre 3 systemet för kontinuerlig glukosövervakning

Vårt nyaste och mest tekniskt avancerade system, utformat för att passa din livsstil.

Noggrann

 • Glukosvärden uppdateras varje minut på din smarttelefon²⁷ – få svar tidigare och agera snabbare för att undvika lågt glukos. 

 • Oöverträffad noggrannhet upp till 14 dagar, särskilt i det lägre glukosintervallet²⁶. 

 • Starkaste Bluetooth-integrationen med 10 meters räckvidd; längre räckvidd än andra CGM system²⁸

 • Bidrar till att minska tiden med låga glukosvärden och förbättrar glukoskontrollen generellt ²¹,³¹

Diskret

 • Världens minsta, tunnaste³⁰ och mest diskreta² sensor. Mindre än två staplade 5 Euro cents. 

Enkel att använda

 • Enkel att använda²: alltid på⁹ – se glukosnivåer med en snabb titt på din smarttelefon²⁷ och se lättlästa rapporter.

 • Enkel att applicera²: en innovativ, enkel applikator som består av bara en del.

Se dina glukosvärden med FreeStyle Libre 3 appen

Kan jag använda FreeStyle Libre 3 appen med min smarttelefon?

 

FreeStyle Libre 3 appen är för närvarande endast kompatibel med operativsystemet Android. 

Kolla i kompatibilitetsguiden för smarttelefoner för att se om din telefon är kompatibel.

Använder du en iPhone?

FreeStyle Libre 3 appen kommer att bli tillgänglig även för operativsystemet iOS inom kort.

FreeStyle Libre 3 appen

 • Du kan ladda ner FreeStyle Libre 3 appen på Google Play*

 • Glukosvärden överförs direkt till din smarttelefon²⁷ varje minut.

 • Valfria glukoslarm i realtid låter dig få veta på minuten när din glukos är för låg eller för hög²⁶

 • Enkelt att dela glukosvärden med dina nära och kära13 samt din sjukvårdspersonal genom att koppla till deras konton för LibreView¹⁰ och LibreLinkUp¹².

Google Play

FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner – kolla i kompatibilitetsguiden för smarttelefoner. 

Vanliga frågor

Hur ofta måste jag skanna med FreeStyle Libre 3 systemet?

För att komma igång med FreeStyle Libre 3 och starta sensorn behövs bara en skanning. Efter det behövs ingen mer skanning. Värden överförs till din smarttelefon²⁷ minut för minut.

Vad är skillnaden mellan apparna FreeStyle LibreLink och FreeStyle Libre 3?

FreeStyle LibreLink appen kan bara användas med FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 sensorerna, medan FreeStyle Libre 3 appen endast är kompatibel med FreeStyle Libre 3 sensorn.

Hur aktuell är min glukosinformation?

Sensorn mäter glukos varje minut och uppdaterar glukosvärdena i appen varje minut. Historiska glukosvärden (visas i diagrammet över 12-timmarsglukos) lagras i appen var femte minut.

Vad är nytt i FreeStyle Libre 3 appen?

FreeStyle Libre 3 appen uppdateras med din glukosinformation som sänds från FreeStyle Libre 3 sensorn varje minut. På appens startskärm visas ditt aktuella glukosvärde, en glukostrendpil och ett kontinuerligt 12-timmars glukosdiagram.

Vilka sensorer är kompatibla med FreeStyle Libre 3 appen?

Det är endast FreeStyle Libre 3 sensorn som är kompatibel med FreeStyle Libre 3 appen. 

Stödjer FreeStyle Libre 3 appen tillgänglighetsfunktioner för personer med synnedsättning?

Ja, FreeStyle Libre 3 appen stödjer röståtkomst för nyckelfunktioner som aktuell glukos, vilken riktning glukosen tar (trendpil) samt glukoslarm som indikerar larm för högt eller lågt glukosvärde eller signalförlust.

Vad händer med min glukosinformation om jag förlorar signalen mellan FreeStyle Libre 3 sensorn och FreeStyle Libre 3 appen?

FreeStyle Libre 3 sensorn läser in glukosvärden varje minut och skickar dem automatiskt till din smarttelefon med FreeStyle Libre 3 appen27. Om FreeStyle Libre 3 sensorn förlorar signalen med appen kommer sensorn att fortsätta att läsa in glukosvärden varje minut. Så snart de är anslutna igen kommer FreeStyle Libre 3 appen att visa glukosvärden från FreeStyle Libre 3 sensorn som lästes in under tiden signalen var förlorad.

Fungerar FreeStyle Libre 3 systemet med LibreLinkUp?

Ja, FreeStyle Libre 3 systemet fungerar med LibreLinkUp. Familj och vänner som är anslutna till användaren av FreeStyle Libre 3 appen via LibreLinkUp appen får automatiskt kontinuerlig glukosinformation på sin smarttelefon varje minut. Användare av LibreLinkUp appen kan även anpassa sina glukoslarminställningar så att de får glukoslarm vid den nivå de själva väljer. 12,32

Har du fler frågor? Vi hjälper dig gärna!

Ring oss

Vår kundservice är öppen måndag till fredag från klockan 08:00 till 18:00

Mejla oss

Använd våra olika kontaktalternativ för att nå vår kundtjänst.

2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc. 

9. En uppvärmningsperiod på 60 minuter krävs när sensorn appliceras.

10. Datahanteringsprogrammet LibreView är avsett att användas av både patienter och vårdpersonal för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdpersonal vid granskning, analys och utvärdering av datahistorik i glukosmätare som stöd för effektiv diabeteshantering. Programvaran LibreView är inte avsedd för behandlingsbeslut och ska inte användas som ersättning för professionell vårdrådgivning. 

12. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Besök www.librelinkup.com för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Användning av LibreLinkUp appen kräver registrering i LibreView.

13. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

21. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254-2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

26. Shridhara Alva, Timothy Bailey, Ronald Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, Hanquing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes.” [published online ahead of print September 19, 2020]. Journal of Diabetes Science and Technology. https://doi.org/10.1177/1932296820958754.  

27. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

28. Baserat på signalstyrkan beskrivet i respektive bruksanvisning för Dexcom G6 CGM systemet och Medtronic Guardian Connect systemet.

30. Bland patientapplicerade glukossensorer.

31. Jordan Lang, Sujit Jangam, Timothy Dunn, Gary Hayter. “Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control” [Poster 972]. Diabetes 68, suppl 1 (2019).  

32. Glukoslarm överförs till  LibreLinkUp appen när användarna är anslutna och larm är aktiverade i FreeStyle Libre 3 appen.

* Du behöver endast nätverk (WIFI eller mobildata) för att ladda ner och dela glukosvärden.

 

ADC-57721 v2.0 07/22