Varför sticka när du kan skanna?1

Varför sticka när du kan skanna?
Varför sticka när du kan skanna?
Varför sticka när du kan skanna?
Kontrollera ditt glukos med en smärtfri22 skanning istället för att sticka dig i fingret 1

Med FreeStyle Libre bär du en liten sensor på baksidan av överarmen som automatiskt övervakar din glukos dygnet runt3.

Istället för fingerstick1 kan du helt enkelt läsa av sensorn smärtfritt22 på en sekund. Varje avläsning visar en aktuell glukosmätning, en trendpil och åtta timmars historik. 

Kontrollera ditt glukos med en smärtfri skanning istället för att sticka dig i fingret

Dagliga mönster

Ett diagram som visar mönster och variabilitet av glukosvärdena från din sensor under en normal dag.3

Tid i målvärdesområde

Ett diagram som visar andelen i procent av tiden som sensorns glukosvärden var över, under eller inom ditt målglukosvärde.

Händelser med lågt glukosvärde

Stapeldiagrammet visar händelser med lågt glukosvärde vid olika perioder på dagen.

Kliniskt bevisat att minska hypoglykemi jämfört med blodglukostester21,22 

Patienter med typ 1-diabetes upplevde²¹

38%

minskning

av tid i hypoglykemi
(<3.9 mmol/ml)

40%

minskning nattetid

av tid i hypoglykemi
(<3.9 mmol/ml)

Patienter med typ 2-diabetes upplevde²²

43%

minskning

av tid i hypoglykemi
(<3.9 mmol/ml)

54%

minskning nattetid

av tid i hypoglykemi
(<3.9 mmol/ml)

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig patient.

1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

3. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

21. Bolinder, Jan., et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-2263

22. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

ADC-17542 v 4.0 05/22