PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops
PRZELEWY24

Dostawa oczekiwana w 2-3 dni robocze

delivery

Bezpieczne płatności

safe

Koszyk jest pusty

Chcesz kupować nasze produkty?
Zapoznaj się z naszym czujnikiem  FreeStyle Libre 2 lub pakietem startowym i dodaj go do koszyka.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Polityka dotycząca prywatności oraz plików cookies (zwana dalej „Polityką”) wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnianymi przez klientów na stronie internetowej firmy Abbott kontrolowanej przez Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. www.abbott.pl (włącznie z jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi), oraz na innych stronach internetowych Abbott, na których znajduje się link do niniejszej Polityki (zwanych dalej łącznie „stronami internetowymi Abbott”) oraz podczas kontaktów telefonicznych z naszą firmą. Niniejsza Polityka opisuje także sposób zbierania niektórych innych rodzajów informacji technicznych i dotyczących przeglądania stron internetowych Abbott poprzez pliki cookies, a także podobne technologie na stronach internetowych Abbott.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do danych osobowych zbieranych ze stron internetowych Abbott, które nie zawierają linku do niniejszej Polityki lub do stron osób trzecich, do których link znajduje się na stronach internetowych Abbott. Korzystanie przez klientów ze stron internetowych Abbott, które zawierają link do niniejszej Polityki, podlega niniejszej Polityce. 

Niniejsza polityka uwzględnia przepisy Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych („RODO”), które zmienia i aktualizuje uprawnienia przysługujące użytkownikowi w stosunku do jego danych osobowych, jak również zakres dozwolonych i wymaganych czynności podmiotów, które przetwarzają jego dane osobowe.

Prosimy przeczytać niniejszą Politykę przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Abbott lub przekazaniem nam danych osobowych.

I. RODZAJE ZBIERANYCH INFORMACJI

W jaki sposób niniejsza Polityka definiuje „dane osobowe”?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

Jakie rodzaje informacji zbiera Abbott online?

Przekazane przez klientów dane osobowe: Abbott zbiera dane osobowe wpisane w pola danych na stronach internetowych Abbott. Na przykład można podać imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub inne informacje w celu otrzymania informacji na różne tematy, zgłoszenia się do uczestnictwa w programach Abbott, skontaktowania się z działem obsługi klienta Abbott lub wzięcia udziału w badaniach ankietowych Abbott. Aby chronić własną prywatność, nie należy podawać Abbott żadnych informacji, o które firma nie prosi.

Bierne zbieranie niektórych innych informacji technicznych i dotyczących przeglądania stron internetowych Abbott: Abbott może zbierać zanonimizowane informacje dotyczące wizyt klientów na stronach internetowych Abbott bez aktywnego przekazania tych informacji przez klienta. Informacje te mogą obejmować, na przykład, typ przeglądarki i język, system operacyjny, adres protokołu internetowego (IP), identyfikatory (URL) stron odwiedzonych przed wizytą na stronach internetowych Abbott i po wizycie, wyniki wyszukiwania, dzięki którym znaleźli się Państwo na stronach internetowych Abbott, przeglądane strony internetowe i reklamy oraz linki klikane na stronach internetowych Abbott. Informacje te mogą być zbierane z wykorzystaniem różnych technologii, jak np. „ciasteczka”(„cookies”), znaczniki internetowe i sygnały nawigacyjne („web beacons”). Ponadto Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła na strony internetowe Abbott niektóre z tych informacji, np. URL bezpośrednio wcześniej odwiedzonej strony i wersję przeglądarki użytkownika. 

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie można zmienić w swoim komputerze dowolnym momencie. 

II. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Dlaczego strony internetowe Abbott wykorzystują pliki „cookies” i inne technologie śledzenia?

„Cookie” (ciasteczko) to plik, który nasz serwer internetowy wysyła na Państwa komputer, gdy wchodzą Państwo na stronę internetową Abbott. Plik ten jest następnie przechowywany na Państwa komputerze. Po wpisaniu przez Państwa danych osobowych na formularzu lub w polu danych na stronie internetowej Abbott, Abbott może użyć plików cookies lub innych technologii pozwalających tej stronie internetowej „zapamiętać” w sposób zanonimizowany Państwa osobiste preferencje, jak np. często odwiedzane części strony oraz, wedle Państwa wyboru, identyfikator użytkownika.

Technologie biernego zbierania danych mogą Państwu ułatwić korzystanie ze stron internetowych Abbott, gdyż umożliwiają Abbott świadczenie lepszych usług, dostosowywanie stron do preferencji klientów, kompilację danych statystycznych, analizę trendów oraz administrowanie stronami Abbott i ich doskonalenie na wszelkie inne sposoby. Niektóre funkcje stron internetowych Abbott mogą nie działać bez wykorzystania technologii biernego zbierania informacji. W przypadku braku zgody na zastosowanie technologii biernego zbierania informacji, możliwym jest, że nie wszystkie funkcjonalności będą działać prawidłowo.

Więcej o cookies można się dowiedzieć, odwiedzając stronę internetową www.allaboutcookies.org (strona dostępna w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim).

Jakie rodzaje plików cookies i innych technologii śledzenia są wykorzystywane przez strony internetowe Abbott?

Na stronach internetowych Abbott wykorzystywane są sesyjne pliki cookies. Sesyjne pliki cookies to tymczasowe niewielkie informacje tekstowe, które są usuwane z chwilą zamknięcia okna przeglądarki internetowej lub wyłączenia komputera. Sesyjne pliki cookies są używane, na przykład, do usprawnienia nawigacji na stronach internetowych Abbott, blokowania możliwości wprowadzania informacji tam, gdzie jest to niewłaściwe (strona „zapamiętuje” wcześniejsze wpisy dotyczące wieku lub kraju pochodzenia wykraczające poza określone parametry i blokuje kolejne zmiany) i zbierania zagregowanych danych statystycznych. Lista plików cookies wykorzystywanych na stronie www.abbott.pl oraz innych stronach internetowych Abbott jest dostępna tutaj. 

Cookie                                      

Nazwa                                   

Typ

ECAPTCHA

www.google.com

Bezpieczeństwo

__Secure-ENID

www.google.com

Analityczny

JSESSIONID

.nr-data.net

Menedżer sesji

notice_behavior

freestyle.abbott

Menedżer zgód Trust Arc

v

freestyle.abbott

Funkcjonalny

CloudFront-Policy

freestyle.abbott

Funkcjonalny

affinity

freestyle.abbott

Funkcjonalny

CloudFront-Key-Pair-Id

freestyle.abbott

Funkcjonalny

CloudFront-Signature

freestyle.abbott

Funkcjonalny

cmapi_cookie_privacy

freestyle.abbott

Menedżer zgód Trust Arc

cmapi_gtm_bl

freestyle.abbott

Menedżer zgód Trust Arc

notice_gdpr_prefs

freestyle.abbott

Menedżer zgód Trust Arc

CONSENT

google.com

Analityczny

notice_preferences

freestyle.abbott

Menedżer zgód Trust Arc

_gid

freestyle.abbott

Analityczny

_ga

freestyle.abbott

Analityczny

_gcl_au

freestyle.abbott

Analityczny

 

Na stronach internetowych Abbott mogą być wykorzystywane stałe pliki cookies. Stałe pliki cookies są to bardziej trwałe niewielkie informacje tekstowe, które są umieszczane na twardym dysku komputera i pozostają tam do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies przechowują informacje na komputerze użytkownika w kilku celach, jak np. wyszukiwanie niektórych informacji dostarczonych wcześniej przez użytkownika (np. hasła), pomoc w określeniu, które obszary strony internetowej odwiedzający uważają za najbardziej wartościowe i ciągłe dostosowywanie treści strony do indywidualnych preferencji użytkownika. Stałe pliki cookies umieszczone poprzez tę stronę na komputerze użytkownika mogą przechowywać dane osobowe, lecz wyłącznie wówczas, gdy użytkownik dokonał rejestracji lub w inny sposób wyraził zgodę na przechowywanie danych osobowych udostępnionych na stronie. W przeciwnym razie serwer strony internetowej Abbott rozpoznaje jedynie, że niezidentyfikowany odwiedzający z Państwa plikami cookies powrócił na stronę internetową Abbott.

Na stronach internetowych Abbott wykorzystywane są sygnały nawigacyjne („web beacons”) (zwane też tagami internetowymi, jednopikselowymi GIF-ami, czystymi GIF-ami lub niewidzialnymi GIF-ami). „Web beacon” to niewielka grafika na stronie lub w wiadomości e-mail, wykorzystywana do śledzenia obejrzanych stron lub otwartych wiadomości. Sygnały nawigacyjne podają serwerowi internetowemu informacje, takie jak adres IP i rodzaj przeglądarki komputera odwiedzającego. Można je umieszczać na reklamach online, które przyciągają ludzi na naszą witrynę, i na różnych stronach internetowych Abbott . Sygnały nawigacyjne informują nas o liczbie wejść na strony internetowe Abbott i konsultowanych informacjach.

Jakie mam możliwości wyboru, jeśli chodzi o wykorzystywanie przez Abbott plików cookies i innych technologii śledzenia?

Istnieje możliwość „włączenia” lub „wyłączenia” plików cookies i innych technologii śledzenia na stronach internetowych Abbott. Sposoby prezentacji tych możliwości i procesy dokonywania wyboru mogą różnić się w zależności od strony.

W zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa na niektórych stronach internetowych Abbott użytkownik może zostać poproszony o jednoznaczne wyrażenie zgody na wykorzystywanie cookies lub innych technologii śledzenia na danej stronie. Pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej Abbott i świadczenia zamówionych usług, będą działać nadal bez względu na to, czy wyrażą Państwo zgodę, czy nie. Pozostałe rodzaje cookies i technologii śledzenia zostaną wyłączone do czasu udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. W wyniku wyłączenia funkcjonalność stron internetowych Abbott może zostać ograniczona do czasu udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody.

W zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa mogą Państwo otrzymać pytania dotyczące preferencji lub pola umożliwiające zaznaczenie, że nie życzą sobie Państwo, aby dana strona internetowa Abbott wykorzystywała pliki cookies lub inne technologie śledzenia, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania. Jeżeli wybiorą Państwo opcję wyłączenia, funkcjonalność strony internetowej Abbott może zostać ograniczona.

Niektóre przeglądarki internetowe pozwalają na ograniczenie lub dezaktywację wykorzystania cookies i innych technologii śledzenia. Aby otrzymać instrukcje, w jaki sposób należy to zrobić, prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Państwa przeglądarce (zwykle można je znaleźć w menu „Pomoc”). 

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Czy Abbott zbiera dane osobowe o szczególnym znaczeniu (tzw. dane „wrażliwe”)?

W niektórych jurysdykcjach, za zgodą klienta, strony internetowe Abbott zbierają np. dane osobowe dotyczące zdrowia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności danych, dane te można określić jako „wrażliwe”. Abbott przyjmie dodatkowe środki wymagane prawem w celu przetwarzania takich informacji. Ponadto, poszczególne spółki zależne lub stowarzyszone Abbott mogą przyjąć środki pozwalające dostosować się do lokalnych zwyczajów lub spełnić oczekiwania społeczne dotyczące takich informacji.

W jaki sposób Abbott wykorzystuje przekazane przeze mnie dane osobowe?

Abbott wykorzysta dane osobowe przekazane przez klientów za pośrednictwem stron internetowych Abbott do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i sprawnej obsługi klienta. Możemy także wykorzystać te dane osobowe w innych celach biznesowych, jak np. zaoferowanie Państwu możliwości otrzymywania zawiadomień o produktach i usługach Abbott, zapraszanie Państwa do udziału w badaniach ankietowych dotyczących naszych produktów lub powiadamianie o specjalnych promocjach, o ile wyrażą Państwo na takie działanie zgodę.

Czy Abbott połączy dane osobowe udostępnione przeze mnie na stronach internetowych Abbott z innymi informacjami dotyczącymi mojej osoby?

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta na stronach internetowych Abbott z danymi osobowymi udostępnionymi przez tego klienta na innych stronach internetowych Abbott.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta online z naszą bazą offline.

Abbott może łączyć dane osobowe udostępnione przez klienta bezpośrednio naszej firmie z danymi dostarczonymi przez osoby trzecie.

Wykorzystujemy te skonsolidowane informacje w celu lepszego projektowania stron internetowych i produktów Abbott, przekazywania informacji klientom, zwiększenia skali działań marketingowych i badawczych i jako pomoc w realizacji innych funkcji biznesowych.

Jakie mam możliwości wyboru, jeśli chodzi o zbieranie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Abbott?

Klient zawsze może ograniczyć ilość i rodzaj danych osobowych otrzymywanych przez Abbott, wybierając opcję niewpisywania żadnych danych osobowych na formularzach lub w polach danych na stronach internetowych Abbott. Niektóre z naszych usług online możemy Państwu świadczyć wyłącznie pod warunkiem podania nam odpowiednich danych osobowych. Na innych stronach internetowych Abbott może paść pytanie, czy klient chce zapisać się na nasze listy mailingowe dotyczące ofert, promocji i dodatkowych usług, które mogą Państwa interesować(opt-in), czy też wypisać się z nich(opt-out).

Czy Abbott udostępnia dane osobowe osobom trzecim?

Abbott nie będzie sprzedawać, ani licencjonować Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, lub w sytuacji, gdy wyrażona została przez Państwa stosowna zgoda.

Abbott może powierzać przetwarzanie danych osobowych klientów osobom trzecim, z którymi Abbott wspólnie wprowadza produkt lub usługę na rynek lub wspólnie prowadzi program lub działanie, po otrzymaniu uprzedniej zgody klienta.

Ponadto Abbott może powierzyć przetwarzanie danych osobowych klientów kontrahentom, z którymi Abbott zawiera kontrakty na świadczenie usług dla Abbott, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane oraz nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez Abbott kontrahentom pomagającym nam w działalności biznesowej, Abbott zobowiązuje tych kontrahentów do zachowania tych danych w poufności i wykorzystywania ich wyłącznie w celu pełnienia określonych funkcji na rzecz Abbott oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami prawa.

Abbott może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w związku ze sprzedażą lub z przekazaniem jednej ze swoich linii produktów lub jednego z pionów, aby nabywca mógł kontynuować udzielanie Państwu informacji i świadczenie usług.

Abbott zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione żądania informacji przez upoważnione organy rządowe, w sytuacjach gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

Kto w firmie Abbott ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba pracowników Abbott.

Szkolimy naszych pracowników, by uświadomić im wagę prywatności i nauczyć prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z danymi klientów i zarządzania nimi.

W jaki sposób Abbott zabezpiecza dane osobowe?

Abbott zabezpiecza każdą stronę internetową, która zbiera dane osobowe, m.in. poprzez jej zabezpieczenie kryptograficzne (https). Rekomendujemy jednak, aby zachowywali Państwo szczególną ostrożność podczas przesyłania danych osobowych drogą internetową; dotyczy to zwłaszcza danych dotyczących zdrowia.

Ponadto na stronach internetowych Abbott objętych niniejszą Polityką wyświetli się ostrzeżenie w momencie, gdy będą Państwo chcieli przejść do strony, która nie jest kontrolowana przez Abbott lub nie podlega Polityce; przed przekazaniem danych osobowych należy sprawdzić polityki prywatności stron internetowych podmiotu trzeciego.

Czy Abbott przekazuje dane osobowe do innych jurysdykcji?

Abbott przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach w kilkunastu krajach świata. Prosimy pamiętać, że dane dostarczone nam lub otrzymane przez nas w wyniku korzystania przez klientów ze stron internetowych Abbott mogą być przetwarzane i przekazywane do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w tych krajach mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania. Abbott zobowiązuje się do przekazywania tych danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.

W jaki sposób Abbott chroni prywatność dzieci?

Abbott świadomie nie zbiera, ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych dzieci na swoich stronach internetowych (terminem „dzieci” określamy osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 13 lat). Świadomie nie pozwalamy dzieciom na zamawianie naszych produktów, komunikowanie się z nami lub korzystanie z jakichkolwiek naszych usług online.

Jeżeli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane, skontaktuj się z nami, używając jednej z metod określonych poniżej, a my podejmiemy współpracę z Tobą w celu rozwiązania tego problemu.

Jak mogę skorygować dane osobowe lub usunąć je z obecnej bazy klientów?

Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z naszej bieżącej bazy lub wprowadzenia zmian w tych danych. Prosimy zgłosić swoje życzenia, kontaktując się z nami w jeden ze sposobów podanych poniżej. Dla celów prowadzenia bazy zachowamy niektóre dane osobowe przekazane przez Państwa w związku z transakcjami handlowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jakie dodatkowe uprawnienia przewiduje Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych („RODO”)?

RODO wprowadza nowe i rozszerzone uprawnienia (uzupełniające wskazane wcześniej) dotyczące danych osobowych. Są to: 

 • Prawo do usuwania bądź poprawiania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych klienta znajdujących się w posiadaniu Abbott. Jeżeli chcą Państwo usunąć bądź poprawić nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe klienta i kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Prośba o usunięcie danych” lub „Prośba o poprawienie danych”, w zależności od przypadku. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby we właściwym terminie.
 • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie od Abbott materiałów marketingowych. Wzmianka o tym prawie znajduje się w stopce każdego wysyłanego przez Abbott e-maila.
 • Prawo dostępu do danych osobowych klienta znajdujących się w posiadaniu Abbott;
 • W niektórych przypadkach, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z zasadnych powodów.
 • Prawo niestosowania wobec klienta zautomatyzowanych decyzji mających oceniać określone cechy osobowe klienta, na przykład analizy bazującej na zachowaniach. Więcej informacji na temat wykonywania tych uprawnień w przypadku gdy klient został poinformowany o korzystaniu z plików cookie można znaleźć w stosownej sekcji powiadomienia o prywatności. 
 • W przypadku, gdy klient przekazał Abbott swoje dane osobowe za własną zgodą lub w ramach umowy, prawo do przekazania danych osobowych z powrotem klientowi bądź też, jeśli jest to technicznie wykonalne, innemu podmiotowi. 
 • Prawo cofnięcia zgody Prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorującego ochronę danych lub (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) otrzymania odszkodowania za doznane szkody.
 • na przetwarzanie przez Abbott danych osobowych klienta bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

 

Jakie są dodatkowe informacje istotne dla użytkownika w związku z RODO?

 • Przekazywanie danych za granicę – firma Abbott może być zmuszona do przekazywania danych osobowych klienta poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do krajów trzecich, które nie oferują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE. Aby chronić dane osobowe klienta, Abbott będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej, lub (ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. Prosimy pamiętać, że Abbott, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać dostęp dostandardowych klauzul umownych UE (lub papierowy egzemplarz), z których Abbott korzysta przy przesyłaniu danych osobowych klienta z terytorium EOG, należy skontaktować się z Inspektorem ds. Ochrony Danych w UE w Abbott (dane do kontaktu poniżej).
 • Przechowywanie - Dane osobowe klienta są przechowywane tak długo, jak jest to potrzebne do dostarczenia i udostępnienia klientowi żądanej aplikacji, usługi lub produktu, bądź zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym dotyczącymi umowy lub bezpieczeństwa produktu lub wyrobu medycznego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta lub biurem Inspektora ds. Ochrony Danych w UE w Abbott, korzystając z poniższych danych. 
 • Do czego potrzebne są dane klienta– przekazanie firmie Abbott danych osobowych jest wymagane do wypełnienia warunków umowy, którą użytkownik zawarł z Abbott, udostępnienia mu żądanego produktu lub usługi bądź przestrzegania przepisów krajowych, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wyrobu medycznego. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczać będzie niemożność udostępnienia użytkownikowi żądanego produktu lub usługi. 

IV. INFORMACJE KONTAKTOWE I AKTUALIZACJE POLITYKI

Jak mogę skontaktować się z Abbott?

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych w UE pod adresem www.eu-dpo.abbott.com

Można także wysłać do nas list na adres:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

Warszawa 02-676

W jaki sposób dowiem się o aktualizacji niniejszej polityki przez Abbott?

Bez uszczerbku dla Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, Abbott zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki bez uprzedzenia, celem odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych i dobrych praktyk biznesowych. O wszelkich zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Dodatkowo, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Abbott.

Jeżeli Abbott zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki będzie odzwierciedlać te zmiany.

Loading...