LibreView - FreeStyle Libre| Abbott
Loading...

Zdalny kontakt z pacjentem w oparciu o system FreeStyle Libre

System LibreView pozwala na zdalne przeglądanie wyników stężenia glukozy pacjentów.  

 Dane są automatycznie przesyłane z aplikacji FreeStyle Libre Link do LibreView, istnieje również możliwość ręcznego przesyłania danych z czytnika FreeStyleLibre.  

Dane dotyczące stężenia glukozy są dostępne online za  pośrednictwem bezpiecznego, opartego na chmurze systemu.  

Korzystanie z systemu jest możliwe z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu (nawet poza gabinetem). 

Raporty w LibreView

System LibreView zapewnia spójny zestaw przejrzystych, intuicyjnych raportów w tym nowy, rekomendowany przez wytyczne  krajowych i europejskich Towarzystw Diabetologicznych raport AGP (Ambulatoryjny Profil Glukozy).  

Raport AGP umożliwia łatwą ocenę kontroli glikemii, czasu w zakresie docelowym, trendów zmian glikemii w analizowanym okresie oraz w poszczególnych dniach. Wszystko w czytelnej, jednostronicowej formule. Umożliwia to przeprowadzanie efektywnych zdalnych wizyt z pacjentami.

System LibreView umożliwia zdalną konsultację pacjentów

Kompletny obraz glikemii

pomaga w podejmowaniu decyzji o dalszym leczeniu  

Łatwe i szybkie połączenie

stały dostęp do danych pacjenta  

Możliwość udostępniania danych pacjenta innym członkom zespołu

 w celu wysokiej jakości opieki

Obsługa wszystkich dostępnych urządzeń

do monitorowania glikemii  firmy Abbott


Zobacz inne filmy dedykowane lekarzom

                  Szkolenia online z ekspertami z dziedziny diabetologii