Czas w zakresie docelowym

Time in Range (TIR) pozwala na szybką ocenę kontroli cukrzycy

Dlaczego jest ważny? Wraz ze wzrostem czasu w zakresie docelowym maleje HbA1c1

Każde 10% wydłużenie

czasu w docelowym zakresie glikemii może obniżyć HbA1c o 0,8%1

 

Każda dodatkowa godzina

w docelowym zakresie glikemii ma pozytywny wpływ na kontrolę stężenia glukozy2

 

Więcej czasu w zakresie docelowym

może zmniejszyć długotrwałe powikłania cukrzycy3

Przez co najmniej 70% czasu

w ciągu doby stężenie glukozy powinno mieścić się w docelowym zakresie glikemii (70-180 mg/dL)2,4

 

Konsensus międzynarodowy wyznacza jasne cele dla czasu w docelowych zakresach glikemii2,5

Poniżej przedstawiony został zalecany czas w docelowym zakresie glikemii dla wszystkich osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i 2,
niebędących w ciąży, niezależnie od stosowanej insulinoterapii.2

Tabela na podstawie: Battelino i wsp. Cele kliniczne dla interpretacji danych z ciągłego monitorowania glikemii: zalecenia wynikające z międzynarodowego konsensusu w sprawie czasu w docelowym zakresie glikemii.

 • Dla osób < 25 lat

  jeśli wartość HbA1c wynosi 7,5%, wskaźnik czasu w docelowym zakresie glikemii powinien wynosić 60%

 • Dla osób starszych/z grupy wysokiego ryzyka

  > 50% czasu/dobę w docelowym zakresie glikemii
  (70–180 mg/dL)

 • W przypadku kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1

  > 70% czasu/ dobę w docelowym zakresie glikemii
  (63–140 mg/dL)

 • Konsensus zaleca zgromadzenie > 70% danych w ciągu 14 dni noszenia sensora2

Z systemem FreeStyle Libre pacjenci mogą wydłużyć czas spędzany w zakresie docelowym8

 • Potwierdzone klinicznie

  wydłużenie czasu w docelowym zakresie glikemii i skrócenie czasu spędzanego w hipoglikemii8

 • Łatwość kontroli dla pacjenta i lekarza

  czasu spędzanego w poszczególnych zakresach glikemii9

 • Łatwość podejmowania codziennych, świadomych dezycji

  dotyczących diety, aktywności fizycznej i leczenia10

Dowiedz się więcej na temat tego nowego standardu
oceny kontroli glikemii

Czas w zakresie docelowym a zmienność glikemii
Dlaczego czas w docelowym zakresie glikemii jest ważny?
Międzynarodowy konsensus dotyczący czasu w zakresie docelowym
Ocena czasu w zakresie docelowym w nowym raporcie AGP

Zobacz inne filmy dedykowane lekarzom

     Spotkania online, wykłady i szkolenia z ekspertami z dziedziny diabetologii

1.Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81-85.

2.Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M. i wsp. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

3. Beck R.W., Bergenstal R.M., Riddlesworth T.D. i wsp. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-405.

4. Dla osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i 2, niebędących w ciąży, niebędących osobami starszymi lub nieznajdującymi się w grupie ryzyka.

5. Międzynarodowe sprawozdanie dotyczące konsensusu zostało przyjęte przez ADA, AACE, AADE, EASD, FEND, ISPAD, JDRF i PES.

6. Obejmuje < 5% dnia powyżej 250 mg/dl.

7. Obejmuje < 1% dnia poniżej 54 mg/dl. 

8. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real world use confirmed strong associated between frequency of accelerated glucose monitoring and glucose control [abstrakt 089]. Diabetes Technol Ther. 2019;21(1):A-40.

9. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona na smartfony z funkcją NFC i systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym oraz na telefony iPhone 7 i nowsze z systemem operacyjnym w wersji 12.1 i nowszej.

10. Battelino T et al. Diabetes Care 2019;42:1593–1603