Czas w zakresie docelowym
Loading...

Każde 10% wydłużenie

czasu w docelowym zakresie glikemii może obniżyć HbA1c o 0,8%1

 

Każda dodatkowa godzina

w docelowym zakresie glikemii ma pozytywny wpływ na kontrolę stężenia glukozy2

 

Więcej czasu w zakresie docelowym

może zmniejszyć długotrwałe powikłania cukrzycy3

Przez co najmniej 70% czasu

w ciągu doby stężenie glukozy powinno mieścić się w docelowym zakresie glikemii (70-180 mg/dL)2,4

 

Tabela na podstawie: Battelino i wsp. Cele kliniczne dla interpretacji danych z ciągłego monitorowania glikemii: zalecenia wynikające z międzynarodowego konsensusu w sprawie czasu w docelowym zakresie glikemii.

Dla osób < 25 lat

jeśli wartość HbA1c wynosi 7,5%, wskaźnik czasu w docelowym zakresie glikemii powinien wynosić 60%

Dla osób starszych/z grupy wysokiego ryzyka

> 50% czasu/dobę w docelowym zakresie glikemii
(70–180 mg/dL)

W przypadku kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1

> 70% czasu/ dobę w docelowym zakresie glikemii
(63–140 mg/dL)

Konsensus zaleca zgromadzenie > 70% danych w ciągu 14 dni noszenia sensora2

Potwierdzone klinicznie

wydłużenie czasu w docelowym zakresie glikemii i skrócenie czasu spędzanego w hipoglikemii8

Łatwość kontroli dla pacjenta i lekarza

czasu spędzanego w poszczególnych zakresach glikemii9

Łatwość podejmowania codziennych, świadomych dezycji

dotyczących diety, aktywności fizycznej i leczenia10

Dowiedz się więcej na temat tego nowego standardu
oceny kontroli glikemii

Czas w zakresie docelowym a zmienność glikemii

Dlaczego czas w docelowym zakresie glikemii jest ważny?

Międzynarodowy konsensus dotyczący czasu w zakresie docelowym

Ocena czasu w zakresie docelowym w nowym raporcie AGP


Zobacz inne filmy dedykowane lekarzom

     Spotkania online, wykłady i szkolenia z ekspertami z dziedziny diabetologii

1.Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81-85.
2.Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M. i wsp. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.
3. Beck R.W., Bergenstal R.M., Riddlesworth T.D. i wsp. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-405.
4. Dla osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i 2, niebędących w ciąży, niebędących osobami starszymi lub nieznajdującymi się w grupie ryzyka.
5. Międzynarodowe sprawozdanie dotyczące konsensusu zostało przyjęte przez ADA, AACE, AADE, EASD, FEND, ISPAD, JDRF i PES.
6. Obejmuje < 5% dnia powyżej 250 mg/dl.
7. Obejmuje < 1% dnia poniżej 54 mg/dl. 
8. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real world use confirmed strong associated between frequency of accelerated glucose monitoring and glucose control [abstrakt 089]. Diabetes Technol Ther. 2019;21(1):A-40.
9. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona na smartfony z funkcją NFC i systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym oraz na telefony iPhone 7 i nowsze z systemem operacyjnym w wersji 12.1 i nowszej.
10. Battelino T et al. Diabetes Care 2019;42:1593–1603