Cukrzyca w dobie pandemii - jak wygląda pobyt w szpitalu dziecka, u którego zdiagnozowano cukrzycę?

U Twojego dziecka zdiagnozowano cukrzycę i trafiliście na oddział diabetologiczny? Jak będzie wyglądać pobyt na Oddziale? Co jeśli dziecko oprócz cukrzycy zachorowało także na COVID-19? Przeczytaj relację pielęgniarki, która pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Czas pandemii COVID-19 przyniósł wiele wyzwań związanych z organizacją jak najlepszej opieki dla pacjentów i ich rodzin w nowej sytuacji. To czas intensywnej pracy całego zespołu medycznego do zorganizowania potrzebnych szkoleń dla obu stron, a jednocześnie bezpiecznego bezpośredniego kontaktu z wyjątkowym pacjentem, jego rodziną i opiekunami.

Diagnoza cukrzycy u dziecka

Wśród naszych pacjentów przyjmowanych w stanie ostrym, z objawami dekompensacji cukrzycy (hiperglikemia > 300mg/dl, wymioty, osłabienie, utrudniony kontakt szczególnie w pierwszych 2 dobach po przyjęciu) byli zarówno 2-3 letni pacjenci oraz nastolatkowie. Dzieci młodsze przebywają na Oddziale z opiekunem, który stanowi „łącznik” z całym zespołem terapeutycznym. Diagnoza cukrzycy u dziecka stanowi zwykle ogromny szok dla całej rodziny. Dlatego tak ważne w dobie pandemii koronawirusa stało się odpowiednie zorganizowanie pracy i pobytu na Oddziale, aby móc zapewnić odpowiednie wsparcie mimo zwiększonego reżimu sanitarnego. Każdy dzień zaczynamy planowaniem szkoleń dla rodziców zarówno ze strony pielęgniarek, edukatorek, dietetyczek oraz psychologów. Ważnym elementem planowania było ustalenie sposobu łączności z opiekunami drogą on-line.

Najwięcej zaangażowania potrzebują pacjenci przyjmowani w kwasicy ketonowej. Pielęgniarka stale kontroluje parametry życiowe, pobiera krew do badań, modyfikuje insulinoterapię i płynoterapię dożylną zgodnie zaleceniami lekarza dyżurnego, a także wstępnie edukuje opiekuna z zakresu samokontroli i kontaktu z personelem. Dzieci w tym okresie najczęściej nie wymagały tlenoterapii i leczenia ukierunkowanego na infekcję koronawirusową.

Dziecko z cukrzycą z podejrzeniem COVID-19

Każdorazowy kontakt z pacjentem w izolowanej strefie musiał być wcześniej zaplanowany i zorganizowany tak, aby wszystkie potrzebne działania wykonać w określonym czasie. Opieka nad pacjentem sprawowana jest w sposób bezpośredni – minimum jeden lekarz i jedna pielęgniarka podczas dyżuru oraz pośrednio – dzięki aplikacjom pozwalającym na kontakt edukatora, dietetyka oraz psychologa z pacjentami i ich opiekunami.

Wejście i opuszczenie strefy COVID-19 poprzedzone jest czasochłonnym przygotowaniem związanym z zachowaniem obowiązujących procedur zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego, rękawiczek i przyłbic. W ciągu pierwszej doby pielęgniarka monitoruje stan pacjenta i wykonuje zlecenia lekarskie nawet co godzinę. Po opanowaniu ostrego stanu u pacjenta pielęgniarka dyżurna wchodzi w strefę zakaźną co ok 2-3 godz. celem podania leków, insuliny do posiłku i ewentualnej korekty hiperglikemii.

Zdalne monitorowanie glikemii

Kiedy pacjent zostanie już wyprowadzony ze stanu kwasicy, na ramię zakładamy mu sensor do ciągłego monitorowania glikemii, który wystarczy zeskanować, aby zmierzyć poziom cukru. Co więcej, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom telemedycznym wystarczy, że pacjent lub rodzic zeskanuje sensor telefonem z włączoną aplikacją FreeStyle LibreLink, a wyniki pomiarów zostaną wysłane automatycznie do systemu LibreView w dyżurce lekarskiej. Wyniki pomiarów mogą być też automatycznie przesyłane do aplikacji LibreLinkUp, która zainstalowana jest na tablecie i dzięki temu zarówno lekarz, jak i pielęgniarka mogą w dowolnym momencie sprawdzić jakie były poziomy cukru. Umożliwia to bezpieczny i zdalny nadzór nad glikemią pacjenta w „pielęgniarskim centrum dowodzenia” bez konieczności wielokrotnych wizyt w strefie izolowanej, których wymaga tradycyjny sposób kontroli glikemii, czyli glukometr. Dzięki temu praca na Oddziale jest bezpieczniejsza, a nadzór glikemiami, efektami insulinoterapii oraz zapobieganie znaczącej hipo- i hiperglikemii, łatwiejszy.

Negatywny wynik testu

Pacjenci z opiekunami, u których otrzymano już ujemne wyniki testu w kierunku  koronawirusa (zwykle po 3-5 dniach od przyjęcia) przechodzili ze strefy izolowanej na Oddział Diabetologiczny. Całkowity czas hospitalizacji trwa ok. 10 dni, jeśli nie wdrożono leczenia przy użyciu osobistej pompy insulinowej lub do 15 dni, jeśli pacjent został zakwalifikowany do leczenia pompą insulinową.

Wnioski jakie wyciągnęliśmy z pandemii

Praca w nowych specyficznych warunkach, konieczność stworzenia izolowanych stref, dynamiczne zmiany w organizacji pracy, a także uczenie się nowego języka komunikacji między zespołami pracującymi w strefie czystej i izolowanej pokazały, jak ważnym elementem całości jest każdy z nas. Z punktu widzenia zespołu terapeutycznego Oddziału Diabetologii oraz perspektywy czasu możemy z całą pewnością podkreślić, że był to czas spójny w jednym celu - dobra naszego małego pacjenta. Rozwiązania nowoczesnej telemedycyny wdrożone podczas fali zachorowań funkcjonują do tej pory i stanowią podstawowe narzędzie współpracy między nami, a pacjentem i opiekunami.

 

 

Ranek XI 2020 r.- Przed wejściem do strefy pacjentów Covid-19

 

 

Zespół z posiłkami oszacowanymi przez dietetyka, podpisane i dedykowane dla pacjentów z cukrzycą i ich opiekunów

 

 

Izolatka  dla osób zakażonych koronawirusem

 

 

 

 

 

 

Anna Janota

Pielęgniarka w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

ADC-40766 v1.0

Podobne artykuły


Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Dzięki temu nie przegapisz nowych artykułów i zdrowych przepisów