Zgodnie z komunikatem wydanym przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461) informujemy, że zlecenia na system FreeStyle Libre pacjenci mogą otrzymać zdalnie w ramach teleporady.

  1. Lekarz wystawiając Pacjentowi zlecenie zweryfikowane w systemie eZWM może mu podać (telefonicznie lub poprzez email) numer zlecenia. Do realizacji zlecenia wystarczy numer zlecenia wraz z numerem PESEL. Nie są wymagane oryginały dokumentów.Jeśli lekarz wystawi zlecenie papierowe poza systemem eZWM na nowych drukach, musi być ono potwierdzone przez Pacjenta w dowolnym oddziale NFZ.Potwierdzenie może odbyć się również zdalnie np. poprzez wysłanie skanu dokumentu do potwierdzenia emailem do oddziału NFZ.Oddział NFZ następnie podaje nr zlecenia (np. telefonicznie).
  2. Pacjent realizując zamówienie na stronie ze zleceniem uzyskanym w formie teleporady lub potwierdzonym w oddziale NFZ nie musi załączać skanów dokumentów. Składa zamówienie zaznaczając pole wyboru Zlecenie z teleporady, następnie podaje numer zlecenia, PESEL oraz zaznacza miesiące, na jakie chce zrealizować zlecenie i podaje ilość.

Więcej o FreeStyle Libre znajdziesz na stronie www.freestylelibre.pl.

ADC-41121 v1.0

Podobne artykuły


Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Dzięki temu nie przegapisz nowych artykułów i zdrowych przepisów