Loading...
FreeStyle Libre poprawia kontrolę cukrzycy

FreeStyle Libre poprawia kontrolę cukrzycy

Stosowanie przez pacjentów w codziennej samokontroli cukrzycy systemu FreeStyle Libre długotrwale poprawia wyrównanie cukrzycy – potwierdziły to badania na ponad 30 tys. pacjentach z całego świata.

Celem pracy naukowców z Abbott Laboratories pod kierunkiem Sujita Jangama było zweryfikowanie dotychczasowych danych w długotrwałym, rozszerzonym badaniu obserwacyjnym. Przeanalizowano w związku z tym raporty dotyczące glikemii wśród 30.703 pacjentów zebrane w ciągu sześciu miesięcy. Wyniki analizy zaprezentowano podczas 79. Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbył się w San Francisco w dniach 7-11 czerwca br.

System monitorowania glikemii FreeStyle Libre pozwala nie tylko w prosty sposób skanować stężenie glukozy, bez konieczności nakłuwania palców, ale także analizować trendy w kształtowaniu się glikemii w ciągu doby. Dotychczasowe badania kliniczne oraz dane zbierane wśród chorych na cukrzycę właśnie dzięki systemowi FreeStyle Libre wykazały, że u pacjentów, którzy używają tego systemu, w ciągu kilku miesięcy poprawia się wyrównanie cukrzycy.

Porównując stężenia glukozy w pierwszych dwóch tygodniach badania z tymi z dwóch ostatnich tygodni, naukowcy wyliczyli, że w grupie pacjentów o najwyższym ryzyku hiperglikemii, czas utrzymywania się zbyt wysokiej glikemii, tj. powyżej 240 mg/dl, zmniejszył się z 8,2 +/- 0,1 godziny w ciągu doby do 6,2 +/- 0,1 godziny w ciągu doby u osób często skanujących glikemię (p<0.0001) oraz z 9,4 +/- 0,1 godziny w ciągu doby do 7,7 +/- 0,1 godziny w ciągu doby u osób rzadziej wykonujących skanowanie (p<0,0001).

Również czas utrzymywania się zbyt niskiej glikemii, tj. poniżej 70 mg/dl, u pacjentów o najwyższym ryzyku hipoglikemii spadł ze 169 +/- 2 minuty, do 127 +/- 2 minuty u osób często wykonujących skanowanie (p<0,0001) oraz ze 174 +/- 2 min. do 125 +/- 2 min. u osób rzadziej skanujących glikemię (p<0,0001). Czas trwania bardzo silnej hipoglikemii, tj. poniżej 54 mg/dl, zmniejszył się odpowiednio – z 70 +/- 1 min. do 51 +/- 1 min. oraz z 82 +/- 1 min. do 59 +/- 1 min (p<0,0001 dla obu porównań).

Zdaniem autorów badania, wyniki te potwierdzają, że stosowanie systemu FreeStyle Libre długotrwale poprawia kontrolę glikemii, skracając czas utrzymywania się w ciągu doby hiperglikemii oraz hipoglikemii, również tej najcięższej.

O tym, że FreeStyle Libre pomaga skuteczniej kontrolować cukrzycę świadczą również wyniki innego badania, które zaprezentowano w San Francisco. Naukowcy pod kierunkiem Jensa Kroegera z Zentrum fuer Diabetologie Hamburg-Bergedorf w Hamburgu w Niemczech przeprowadzili metaanalizę trzech badań, w których sprawdzano, jak standardowe korzystanie z systemu FreeStyle Libre wpływa na poziom HbA1c u osób z cukrzycą typu 2.

Zebrane dane dotyczyły łącznie 363 pacjentów o średniej wieku 63,5 +/- 11 lat, z 18 centrów medycznych w Austrii, Francji i Niemczech. Wszyscy co najmniej od roku byli na intensywnej insulinoterapii i co najmniej od trzech miesięcy monitorowali glikemię przy pomocy FreeStyle Libre. Ich wyjściowy poziom HbA1c wynosił od 8 proc. do 12 proc. (średnia 8,9 proc.). Część pacjentów miała powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego (ponad 36 proc.), chorobę nerek (blisko 34 proc.) oraz retinopatię (19,6 proc.). Z badań wyłączono ciężarne pacjentki oraz osoby poddawane dializom.

Pomiary HbA1c wykonywano między 90 dniem a 194 dniem po rozpoczęciu użytkowania FreeStyle Libre. Okazało się, że stosowanie tego systemu co najmniej przez trzy miesiące przyczyniło się do istotnego obniżenia HbA1c – o 0,9 +/-0,05% (p<0,0001). Efekt ten był zbliżony u pacjentów ze wszystkich trzech krajów. Nie odnotowano też wyraźnych różnic ze względu na wiek, płeć, wskaźnik masy ciała czy czas stosowania insuliny.

Źródła:

1. Abstrakt 298-OR: Sustained Improvement in Glycaemia following Flash Glucose Monitoring: An Expanded Worldwide Analysis; Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1): -https://doi.org/10.2337/db19-298-OR
2. Abstrakt 99-LB: Meta-analysis of Three Real-World, Chart Review Studies to Determine the Effectiveness of FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System on HbA1c in Adults with Type 2 Diabetes; Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1): -https://doi.org/10.2337/db19-99-LB

ADC-16602 v2.0

Podobne artykuły


Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Dzięki temu nie przegapisz nowych artykułów i zdrowych przepisów