Loading...

 

 

Trendpiler – nyttige pekere

 

Trendpiler gjør at du kan se i hvilken retning glukosen din er på vei akkurat nå, og kommer raskt til å bli din beste venn.

Når du skanner sensoren, viser FreeStyle LibreLink2,3 eller FreeStyle Libre 2 avleseren4 din nåværende glukoseavlesning for sensoren sammen med en graf over nåværende og lagrede glukoseavlesninger. Den viser også en glukosetrendpil som peker dit glukosen din er på vei.

En av de fantastiske funksjonene i FreeStyle Libre 2 systemet er at hver gang du skanner, viser sensorglukoseavlesningen deg også hvilken retning glukosen din er på vei – se ganske enkelt etter glukosetrendpilen som vises øverst til høyre på skjermen.

 

 

 

Trendpiler – nyttig innsikt for å minimere glukosevariabiliteten

 

Trendpiler viser deg hvilken retning din nåværende glukose er på vei mot1, basert på glukoseinformasjonen lagret i sensoren.

Du kan bruke din nåværende glukose og trendpilen sammen for å avgjøre om du trenger å ta en korreksjonsdose dose med insulin. Med trendpiler som viser deg hvor glukosen din er på vei, kan du ta mer informerte beslutninger om hva du skal gjøre videre.

På denne måten kan du bedre håndtere glukosevariabilitet i løpet av dagen. 

 

 

 

Forklaring på de fem forskjellige trendpilene

 

Når du ser pilene stige eller falle, indikerer det at glukosen din endrer seg oppover eller går ned. Trendpilene indikerer også hastigheten som glukosen din stiger eller synker med, noe som betyr at du kan estimere hvilket nivå den kommer til å være på.

 

 

 

 

Håndtering av resultatene dine

 

Det å tenke over hva som forårsaker variabilitet i glukosenivåene dine, kan hjelpe deg å komme tilbake på sporet og forhindre lignende tilfeller i fremtiden. Er det visse utløsere eller mønstre som oppstår regelmessig hos deg i løpet av en dag eller en uke? Med loggbokfunksjonen kan du se tidligere glukoseavlesninger når som helst og legge til merknader om ting som måltider, trening og insulindoser.

VIKTIG: Det er mange faktorer som påvirker glukosenivåene dine, så selv om trendpilene er nyttige for å finne ut mer om glukosenivåene, er det viktig å forstå at de bare ment som en veiledning. 

 

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

  1. Evans M, Cranston I, Bailey C. Ambulatory glucose profile (AGP): utility in UK clinical practice. Br J Diabetes 2017; 17:26-33. 
  2. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
  3. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
  4. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.

 

 

ADC-22603 v 1.0 05/20