Loading...

Det kan være utfordrende å holde seg innenfor målområdet. Oppdag funksjoner i FreeStyle Libre 2 systemet som vil hjelpe deg med å kontrollere uønskede svingninger.

Det å begrense glukosevariabiliteten er en del av diabetestrekanten. Å redusere variabilitet betyr å jevne ut glukosenivået ditt, slik at det er færre svingninger mellom topper (hyperglykemi) og bunner (hypoglykemi). Det er en god målsetning å ta sikte på å kontrollere disse uønskede svingningene for å håndtere diabetes.

 

 

 

Finn ditt ønskede glukoseområde

 

Når du bruker FreeStyle Libre 2 systemet for første gang, kan du oppgi et eget ønsket glukoseområde i avleserens innstillinger eller i FreeStyle LibreLink appen1,2, noe som hjelper deg med å sammenligne glukosenivåene dine med målområdet.

Dette gjøres ved å lage ulike sammendrag av resultatene dine, som «Tid innenfor målområdet» og «Gjennomsnittlig glukose», som forklares nærmere nedenfor.

Kun et eksempel. Ikke faktiske pasientdata.

 

 

Kontrollere svingningene dine

 

Det å håndtere diabetes handler om balanse. Å holde seg innenfor sitt valgte, ønskede glukoseområde er et mål, men det er ikke alltid mulig.

Glukosenivåene dine vil gå opp og ned i løpet av en dag. Det er mye som kan påvirke glukosenivåene dine, for eksempel diett, trening eller medisinering3. Hvis du skanner og ser at du er innenfor målområdet, har du vært flink!

 

 

Tid innenfor målområdet

 

«Tid innenfor målområdet» er en funksjon i FreeStyle Libre 2 systemet som viser deg hvor lenge du har holdt deg innenfor ditt ønskede glukoseområde over tid.

Den grønn «Innenfor målområdet»-stolpen i midten er den du skal følge med på – den forteller deg i hvor mange prosent av tiden sensoravlesningen var innenfor ditt målområde for den tidsperioden. De andre stolpene viser deg hvor stor andel av tiden du var over eller under ditt målområde. Jo høyere «Innenfor målområdet»-tallet er, desto bedre3.

Tid innenfor målområdet er bra, fordi det viser deg hvor stor andel av en tidsperiode glukosen din var over, under eller innenfor der den skal være. Det gjør at du kan se om du har problemer med høy eller lav glukose, og finne metoder for hvordan du skal håndtere dette for å øke prosenten din for Tid innenfor målområdet.

 

 

Din gjennomsnittlige glukose – en rapport med oversikt over ditt glukosenivå

 

Din gjennomsnittlige glukose følger svingninger i glukosen din, og viser deg hvordan glukosenivåene dine ser ut når de brytes ned i avsnitt på 6 timer av et døgn – natt, morgen, ettermiddag eller kveld.

Hvis stolpene er grønn, betyr det at din gjennomsnittlige glukose var innenfor ditt ønskede glukoseområde, godt jobbet! En oransje stolpe viser at din gjennomsnittlige glukose har vært over eller under ditt målområde. Gjennomsnittlig glukose er en rask og enkel metode for å sjekke om et av de fire døgnavsnittene er spesielt utfordrende for deg når det kommer til glukose.

Ønsket glukoseområde i en tidsperiode. Kun et eksempel. Ikke faktiske pasientdata.

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
  1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
  2. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
  3. Hypoglycaemia (low blood sugar) – Causes, NHS Choices http://www.nhs.uk/Conditions/Hypoglycaemia/Pages/Causes.aspx Accessed August 2017

 

 

ADC-22603 v 1.0 05/20