Loading...

Kontinuerlig måling av glukose i vevsvæske (interstitialvæske) har eksistert siden starten på 2000-tallet, og har revolusjonert diabetesverdenen. Teknikken har utviklet seg mye, og det har også nøyaktigheten av målingen. Teknikken går ut på at en sensor med en kort fiber settes subkutant i underhudsfettet og sensoren måler innholdet av glukose i vevsvæsken (interstitialvæsken, se over) kontinuerlig1. På grunn av fysiologien rundt vevsvæsken finnes det ofte en forsinkelse mellom blodets glukoseinnhold og vevsvæskens. Med kontinuerlig måling av sensoren og en avansert algoritme gjøres beregninger for å minske forsinkelsen så langt det er mulig. Det kan være nødvendig med en fingerstikktest med en blodglukosemåler i perioder med raske endringer i glukosenivået da glukosenivåene i vevsvæsken ikke gjenspeiler blodglukosenivåene nøyaktig, eller om systemet rapporterer hypoglykemi eller overhengende hypoglykemi, eller når symptomene ikke stemmer med systemets avlesninger.

Med denne teknikken slipper personer med diabetes å stikke seg i fingrene like ofte for å kontrollere glukoseinnholdet, men fremfor alt gir sensorbasert teknologi en kontinuerlig kontroll av glukoseinnholdet på en måte som skiller seg fra tradisjonell kapillær måling gjennom stikk i fingrene.

Når den brukes riktig med støtte fra diabetesklinikken, minskes risikoen for anfall og senkomplikasjoner på både kort og lang sikt. Sensorbasert teknologi øker livskvaliteten2,3, uten å være en kur, men minsker radikalt de begrensningene diabetes kan gi.

 

 

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

  1. https://www.youtube.com/watch?v=HRKaS4zBQaU&feature=youtu.be 
  2. http://dx.doi.org/10.1016/ 
  3. https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-016-0223-6

 

 

ADC-22603 v 1.0 05/20