Loading...

Interstitialvæske eller vevsvæske er væsken som finnes mellom cellene hos flercellete organismer, blant annet mennesker. Vevsvæsken består av vann, samt en mengde næringsstoffer som kommer fra kroppens minste blodårer, kapillærene. Disse næringsstoffene transporteres fra kapillærene til cellene, og kan blant annet være salt, sukker, fettsyrer, aminosyrer og en mengde andre næringsstoffer. Restprodukter fra cellene går i motsatt retning ut i vevsvæsken. En voksen person har ca. 11 liter vevsvæske og 5 liter blod.1, 2 Interstitiell væske (ISF)- vs. blodglukosemåling (BGM)-avlesninger.

Glukoseavlesninger fra FreeStyle Libre 2 systemet er forskjellige fra tradisjonell blodglukosemåling.

Hvordan?

Ved hjelp av FreeStyle Libre 2 sensoren, som brukes på baksiden av overarmen, måler FreeStyle Libre 2 systemet ISF-glukose (interstitiell væske) – et tynt lag av væske som omgir cellene i vevet under huden. Dette er forskjellig fra tradisjonell glukosemåling, som trenger en blodglukosemåler og teststrimler for å måle glukosenivåene i blodet.

Hva betyr dette for deg?

Det kan være en forsinkelse på 5 til 10 minutter mellom ISF- og glukosenivået. Hvis blodglukosen øker eller synker raskt, for eksempel etter at du har spist, etter insulindosering eller trening, kan FreeStyle Libre sensoravlesningen være annerledes enn blodglukosemåleravlesningene. I slike tilfeller anbefales det å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåleenhet.3

 

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

1.  https://freestylediabetes.co.uk/freestyle-libre/interstitial-vs-blood-glucose

2.  https://www.youtube.com/watch?v=B658Yn3INYc

3. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.

 

ADC-22603 v 1.0 05/20