Loading...

Hemoglobin er et protein som finnes i røde blodceller (erytrocytter) og står for syregasstransporten i blodet, samt gir blodet dets røde farge1. Ca. 90 % av all hemoglobin består av hemoglobin A (A=Adult/voksen). Omtrent 8 % av hemoglobinet består av flere mindre undergrupper, der A1c er en av disse. Glykosylert hemoglobin A1c = HbA1c. Jo mer glukose (sukker) det er i kroppen, jo mer festes på de røde blodcellene og sitter igjen der gjennom blodcellens levetid. En HbA1c måler altså hvor mye av blodcellene som er bundet til glukose. Det varierer fra person til person hvor mye sukker som fester seg på blodcellene, antall blodceller og hvor lenge de lever. I gjennomsnitt lever de ca. 120 dager, og dette er grunnen til at en HbA1c gjenspeiler kroppens gjennomsnittlige blodglukose siste ca. 6–8 uker. HbA1c er et viktig diagnoseverktøy, et viktig mål for oppfølging av all form for diabetes og også for valget av behandling. En HbA1c sier allikevel ikke noe om glukosevariabilitet eller frekvens av hypoglykemier eller hyperglykemier.

En HbA1c kan variere litt, ganske marginalt, men de siste årene har mer kunnskap kommet om emnet, og har en person med diabetes sensor for måling av glukose i vevsvæske, gis mulighet for bedre oppfølging. En HbA1c kan blant annet påvirkes av mangel på folat eller vitamin B12, som kan øke livslengden på de røde blodcellene som da rekker å binde seg til mer glukose. Dette vil da gi en falsk høyere HbA1c. Motsatt kan flere forhold gi falske lave HbA1c-verdier, for eksempel sigdcelleanemi. Det finnes til og med en relasjon mellom HbA1c-verdier og etnisitet, ulike legemidler (epopoetin/jern m.m.), som også kan påvirke HbA1c. Mye av dette balanseres gjennom ulik overlevelse hos de røde blodcellene2.

 

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
  1. http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/helena03.html
  2. http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/10.-vad-%C3%A4r-ett-bra-hba1c-13754543

 

 

ADC-22603 v 1.0 05/20