Loading...

De oppnåelige målene i diabetestrekanten er å forbedre HbA1c, redusere svingningene mellom lav og høy glukose, og å redusere frekvensen på hypoglykemi.

Diabetestrekanten visualiserer følgende tre overordnede mål:

Forbedring av langtidsblodglukose (HbA1c)

Redusere svingningen i blodglukose – «glukosevariabiliteten»

Unngå alvorlig hypoglykemi/føling

 

 

Vi skal se på hvert av de tre målene etter tur for å oppdage hvordan forbedringer på hvert av disse områdene kan ha en positiv effekt på diabetes, og selvsagt hvordan ditt FreeStyle Libre 2 system kan være til hjelp.

Å redusere glukosenivåene, som målt ved HbA1c, er i hovedsak det viktigste målet for diabetikere. Konseptet foreslår at det også er viktig å se på hvordan denne reduksjonen oppnås.

Hyppige hypoglykemiske episoder og det å svinge mellom høye og lave glukoseverdier kan være forbundet med helserisiko på lang sikt. Trekanten for diabetesbehandling har derfor tre punkter, for å oppmuntre deg til å fokusere på å redusere de hypoglykemiske episodene og begrense glukosevariabiliteten i tillegg til å redusere samlet HbA1c.

Det kan synes overveldende å ha tre behandlingsmål når det er vanskelig nok med bare ett, men du behøver ikke ha full skår på alle tre for å oppnå fordeler. Hvis du, når du jobber med trekanten for diabetesbehandling, har ett mål du ikke klarer å oppnå, så kan en forbedring for ett eller to andre mål likevel gi en positiv helseeffekt.

 

Forbedring av langtidsblodglukose (HbA1c)

Når du skal håndtere diabetes, har du mest sannsynlig fokus på HbA1c – som er en pålitelig markør for hvordan glukosenivåene har opptrådt de siste 2–3 månedene.

FreeStyle Libre 2 gir deg flere ulike rapporter, og uansett hvor du befinner deg, har du informasjonen du trenger for å kunne håndtere diabetes på en effektiv måte. Husk at du når som helst i løpet av dagen kan se dataene for de siste 8 timene, og ikke bare de aktuelle glukoseverdiene, men trender over tid, samt i hvilken retning glukoseverdiene beveger seg. Skanner du sensoren din regelmessig, får du et godt bilde av hvordan glukoseverdiene dine oppfører seg, og kan gjennomføre nødvendige tiltak for å få dem tilbake til målområdet slik legen/diabetessykepleieren har bestemt.

Unngå alvorlig hypoglykemi

Ingen vil ha hypoglykemiske episoder. Selv om du gjør alt for å unngå slike episoder, inntreffer de likevel, og det kan være en svært uforutsigbar kamp å balansere glukosenivået og unngå at det blir for lavt (eller for høyt for den saks skyld).

FreeStyle Libre 2 systemet er utviklet for å måle og lagre data om glukosenivåene i den interstitielle væsken kontinuerlig, slik at du får et komplett bilde av endringene i glukosenivåene i løpet av døgnet. Skanner du regelmessig i løpet av dagen, kan du se hvor godt du håndterer glukosenivåene til ulike tider på dagen, og faktisk oppdage trender som du ellers ikke ville ha lagt merke til. Hvis du for eksempel velger rapporten «Hendelser med lav glukoseverdi», kan du se hvilke tidspunkter på dagen som krever spesiell oppmerksomhet.

Begrens svingningen i blodglukose – glukosevariabiliteten

 

For å unngå toppene i glukosenivåene er det nyttig å kunne se mønstrene i glukosenivåene.

I rapporten «Daglige mønstre» på avleseren kan du se hvor det er variabilitet i glukosemålingene fra dag til dag (jo smalere det grå området er, desto mindre variabilitet) – det kan være lurt å snakke med legen/diabetessykepleieren om hva dette innebærer for deg. Ved hjelp av disse trenddataene burde det bli lettere for deg å tegne et bilde av hvordan du kan foreta nødvendige livsstilsendringer for å håndtere diabetes.

Vi anbefaler også at du prøver funksjonen «Tid innenfor målverdien» på FreeStyle Libre 2 avleseren/FreeStyle LibreLink1,2 for å gi deg selv et ekstra insentiv til å holde deg innenfor målområdet for glukose oftere.

Til sist må du huske å skanne ofte – helst to timer etter at du har spist, før du legger deg og om morgenen. Du må også skanne før, under og etter fysisk aktivitet.

Oppdag FreeStyle Libre 2

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2 systemet

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
  1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
  2. Brukere bør alltid sjekke sin nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.

 

 

ADC-22603 v 1.0 05/20