Foklaringer på diabetesrelaterte emner

Foklaringer på diabetesrelaterte emner
Foklaringer på diabetesrelaterte emner
Foklaringer på diabetesrelaterte emner

Oppdag FreeStyle Libre 2

Denne seksjonen hjelper deg å forstå mer om de viktigste funksjonene i FreeStyle Libre 2, deg og din diabetes. Den dekker noe av FreeStyle Libre systemterminologien, og kan brukes som referansepunkt når du gjør deg kjent med teknologien.

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

ADC-22603 v 3.0 03/22