Loading...

Oppdag FreeStyle Libre 2

Denne seksjonen hjelper deg å forstå mer om de viktigste funksjonene i FreeStyle Libre 2, deg og din diabetes. Den dekker noe av FreeStyle Libre systemterminologien, og kan brukes som referansepunkt når du gjør deg kjent med teknologien.

Hva er sensorbasert teknologi?

Hva er interstitialvæske eller vevsvæske?

Trendpiler og FreeStyle Libre 2

Hva er HbA1c?

Tid innenfor målverdien

Hva er diabetestrekanten?

 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

 

 

ADC-22603 v 1.0 01/21