Velkommen til en helt annerledes måte å måle glukosenivåene på med FreeStyle Libre 2 glukosemålingssystemet

Formålet med FreeStyle Libre 2 Guide – Steg 1 er at du skal:

 • Få grunnleggende kunnskap om FreeStyle Libre 2 glukosemålingssystemet3

 • Få kunnskap om de digitale helseverktøyene: FreeStyle LibreLink 2,4,5 appen, LibreLinkUp6,7 appen og LibreView8

 • Forstå hvor viktig det er å skanne FreeStyle Libre 2 sensoren ofte

 • Sette opp mål

 • Forstå hva du ser når du har skannet.

I stedet for å måle blodglukosen kan du i stedet skanne1 en FreeStyle Libre 2 sensor ved hjelp av FreeStyle LibreLink appen²,⁴ eller en FreeStyle Libre 2 avleser3.

For at du skal kunne utnytte FreeStyle Libre 2 systemet3 så godt og effektivt som mulig, har vi utarbeidet denne guiden i samarbeid med leger.

Guidene er verktøy du kan bruke for å utnytte FreeStyle Libre 2 systemet på best mulig måte. Det er ikke en erstatning for brukerhåndboken som følger med systemet. Du må lese brukerhåndboken for å få fullstendig informasjon om systemet. Guiden er bygget opp slik at du har muligheten til å lære deg FreeStyle Libre 2 steg for steg.

Nedenfor på siden ser du en avsnittsstruktur som gjenspeiler den delen av veiviseren du arbeider i.

Lykke til!

FreeStyle Libre 2 - en annerledes måte å måle på

 

Legg FreeStyle 2 sensoren og FreeStyle Libre 2 avleseren³ eller din smarttelefon med FreeStyle LibreLink appen2,4 foran deg,
så tar vi dette steg for steg.

 

FreeStyle Libre 2 systemet består av:

 

FreeStyle Libre 2 sensor

FreeStyle Libre 2 avleser  

FreeStyle LibreLink

LibreLinkUp

FreeStyle Libre 2 sensoren

 • Sensoren er 35 mm i diameter og 5 mm høy – på størrelse med en 5-krone.

 • Når sensoren er satt på plass på baksiden av overarmen, måler den glukoseverdien automatisk i opptil 14 dager.

 • Sensoren er ferdig kalibrert.

 • Sensoren er designet slik at den er lett å ha på seg i inntil 14 dager.

 • Sensoren er vanntett. IKKE ta sensoren dypere enn 1 meter, og unngå å la den ligge lenger en 30 minutter i vann. 

  Merk: avleseren er ikke vanntett og skal ALDRI legges i vann eller annen væske.

Du finner ytterligere råd og tips om bruk av sensor og hvordan den klebes fast, ved å klikke på linken nedenfor.

FreeStyle Libre 2 sensoren
FreeStyle Libre 2 avleseren

 • Du ser verdiene dine ved å skanne sensoren med avleser.

 • Skanningen tar 1 sekund.

 • Du kan skanne gjennom klærne – en diskret måling. Avleseren kan være maks 1–4 cm fra sensoren ved skanning.

 • Skanningen gir verdifull informasjon som kan påvirke beslutningen man tar.

 • Aktuell glukoseverdi vises som et tall på avleseren.

 • Glukosetrendpilen viser hvor glukoseverdien er på vei – det vises ulike typer piler avhengig av retning og hastighet.

 • En 8-timers glukosehistorikk vises som en linje. Sensoren måler hvert minutt, og den linjen som synes, består av alle sammenlagte verdier hvert 15. minutt i løpet av de siste 8 timene. Glukoseinformasjon opptil 90 dager lagres i avleseren. Etter nedlasting til LibreView8 kan du selv, eller legen/diabetessykepleieren din, se hvordan dine glukoseverdier har vært.

Fint å vite: LibreView er et sikkert, skybasert system for behandling av diabetes som gir helsepersonell og pasienter tydelige, lettforståelige rapporter fra mange populære glukosemåleenheter. Du får mer informasjon ved å gå inn på www.LibreView.com eller klikke linken nedenfor.

FreeStyle Libre 2 avleseren
FreeStyle LibreLink2,4

 

Mange av funksjonene i FreeStyle Libre 2 avleseren finnes nå i smarttelefonen din. FreeStyle LibreLink appen er godkjent for bruk med FreeStyle Libre 2 sensoren.5 Nå kan du følge med på glukosen din med smarttelefonen uten rutinemessige fingerstikk.1

FreeStyle LibreLink

Har du ikke FreeStyle LibreLink appen? Last den ned her:

LibreLinkUp⁶

 

Med LibreLinkUp appen kan du få glukosemålinger sendt til telefonen fra familie og venner som bruker FreeStyle LibreLink mobilappen. LibreLinkUp appen lar opptil 20 personer følge din glukosinformasjon og trender fra smarttelefonen.⁷

LibreLinkUp

Har du ikke LibreLinkUp appen? Last den ned her:

Forklaring på FreeStyle Libre 2 systemet

 

Du begynner med å gå gjennom Freestyle Libre 2 systemets «kom i gang-guide». Det tar 60 minutter før sensoren er klar for oppkobling og avlesning.
Gå gjennom hvilke innstillinger som passer, og gjerne sammen med din lege/diabetessykepleier.

 • Lyd

  Valg av meldingsvarsel eller ikke

  Valg av meldingsvibrasjon eller ikke

  Valg av ikon-/berøringslyd

   

 • Målglukoseområde

  Velg et målområde for dine glukoseverdier

  Andelen verdier under, innenfor og over målområdet kommer siden til å vises i avleserrapportene dine

   

 • Alarminstillinger

  Klikk på videoene nedenfor for å få vite hvordan du stiller inn de valgfrie glukosealarmene enten på FreeStyle Libre 2 avleseren eller i FreeStyle LibreLink appen.

   

Forklaring på FreeStyle Libre 2 systemet

 

 

Målsetting med FreeStyle Libre 2

 

Nå skal du snart få begynne å bruke FreeStyle Libre 2 – men først er det lurt å tenke gjennom hva du vil løse ved bruk av FreeStyle Libre 2 systemet.

Du bør tenke gjennom disse spørsmålene og arbeide steg for steg mot forbedring!

 

 

Tenk på hva du vil forbedre, eller hvilke problemer du vil løse.

Når du nå har identifisert hva som skal forbedres, eller hvilke problemer du vil løse med FreeStyle Libre 2, skal du finne en målsetting:

 

 • Målet bør være lett å evaluere, f.eks. gjennomsnittlig glukoseverdi eller noe du opplever, f.eks. «unngå lav glukose etter trening» eller «unngå høy glukose etter frokost»

 • Det er motiverende dersom det går an å oppnå målet i løpet av de kommende to ukene

 • Ta gjerne små steg om gangen ved hjelp av delmål på veien mot et sluttmål

 • Vær fornøyd når du har oppnådd målet, og sett opp et nytt mål!

 MÅLSETTING

 

Tenk på hvilken målsetting du har med FreeStyle Libre 2 de nærmeste to ukene.

Tenk på hvordan du vil arbeide med din FreeStyle Libre 2 for å kunne nå målene dine.

Diskuter gjerne dette med legen/diabetessykepleieren! 

 

 

Råd

 

FreeStyle Libre 2 systemet viser ikke bare en aktuell glukoseverdi, men også en trendpil og de siste 8 timers glukosehistorikk.
Benytter du all informasjonen som beslutningsstøtte, blir det lettere for deg å nå målene dine!

 

Aktuell glukoseverdi

Forsøk å holde glukoseverdien innenfor målområdet – unngå både høye og lave glukoseverdier så mye som mulig!

 

Trendpil

Trendpilen viser i hvilken retning glukoseverdien din forandres akkurat nå, og hastigheten på denne endringen:

 

Merk: Glukosetrendpilen vises ikke alltid sammen med verdien.

Forsøk å ligge et skritt foran – korriger i tide hvis glukoseverdien synker!
Forsøk å ligge et skritt foran – unngå høye verdier over lengre tid!

 

8-timers glukosehistorikk

Skanningen gir verdifull informasjon: aktuell glukoseverdi, trendpilen som viser hvor glukoseverdien er på vei, og en 8-timers glukosehistorikk.
For et komplett glykemisk bilde, skann hver 8. time.

 

 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingsystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
 1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en glukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt, fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig. Fingerstikktest må også tas hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående hypoglykemi eller  symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.
 2. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt, fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig. Fingerstikktest må også tas hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående hypoglykemi eller symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
 3. Brukere bør alltid sjekke sin siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.
 4. Brukere bør alltid sjekke sin nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
 5. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med den FreeStyle Libre avleseren som aktiverte den, eller den FreeStyle LibreLink appen som aktiverte den. Hvis du vil bruke både avleseren og appen, må du aktivere sensoren med avleseren først og deretter skanne den med telefonen innen en time. Data synkroniseres ikke mellom enhetene. Forsikre deg derfor om at rapportene dine inkluderer alle tilgjengelige data ved å velge en enhet som du kommer til å bruke til å skanne sensoren med minst én gang hver åttende time. 
 6. LibreLinkUp appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk www.LibreLinkUp.com for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av LibreLinkUp krever registrering med LibreView. LibreLinkUp mobilapp er ikke ment å være en primær glukosemåler: Hjemmebrukere må bruke sin primære måleenhet og konsultere med helsepersonell før de foretar medisinsk tolkning og terapijusteringer fra informasjonen i programvaren, og helsepersonell bør bruke informasjon i programvaren sammen med annen klinisk informasjon som er tilgjengelig for dem.
 7. Pasienten bestemmer selv om de vil invitere pårørende, venner osv. til å se glukoseinformasjon. Abbott har under ingen omstendigheter ansvar for at de som har tilgang til opplysningene dine, behandler dem på en passende måte. Å dele opplysningene dine på denne måten skal ikke anses som en erstatning for å søke legehjelp. Kontakt alltid legen din hvis du har spørsmål om sykdommen eller behandlingen din. 
 8. Nettsiden LibreView er bare kompatibel med enkelte operativsystemer og nettlesere. Vennligst sjekk www.LibreView.com for mer informasjon.

 

 

ADC-24587 v 3.0 03/22