lntroduksjon - Steg 3

Formålet med Freestyle Libre 2 Guiden - Steg 3 er at du skal:

 • Få kunnskap om hvordan du kan bruke Freestyle Libre 2 og Freestyle Librelink1  appen og ta hensyn til informasjonen du får, ved forekomsten av høye og lave verdier

 • Få kunnskap om hvordan du kan bruke trendpil til potensielle korreksjonhandlinger

 • Få kunnskap om 100-regelen* og hvordan du kan bruke trendpil for å gi en riktigere måltidsdose

 • Egen sjekkliste – angi de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre systemet

Guiden er et verktøy du kan bruke for å utnytte FreeStyle Libre 2 systemet på best mulig måte. Det er ikke en erstatning for brukerhåndboken som følger med systemet. Du må lese brukerhåndboken for å få fullstendig informasjon om systemet.

Freestyle Libre Systemet - Høye glukoseverdier og korreksjonshandlinger

 

Bruk alltid aktuell verdi, trendpil og 8-timers glukosehistorikk som støtte for avgjørelsen din!

Målglukoseområdet kan variere fra pasient til pasient. Derfor er det viktig at du diskuterer med legen/diabetessykepleieren hvilket målområde som passer for deg når du skal håndtere din diabetes.

Når du skanner med FreeStyle LibreLinkeller  FreeStyle Libre avleseren, kan det være at det er en glukoseverdi som ligger over målglukoseområdet, og som krever tiltak. Et slikt korrigerende tiltak kan være insulindosering eller inntak av glukose, og bør diskuteres inngående med lege/diabetessykepleier.

Det er også viktig å huske at i perioder der glukosenivåene endres raskt, er det ikke sikkert at glukosenivåene i den interstitielle væsken gir en nøyaktig gjenspeiling av glukosenivåene. I slike tilfeller og i tilfeller der systemet rapporterer hypoglykemi eller forestående hypoglykemi, eller der symptomene ikke stemmer med systemavlesningene, må det utføres en fingerstikktest med blodglukosemåler.

Et eksempel på et mulig tiltak som kan bli anbefalt av lege/diabetessykepleier for en person som bruker insulin og som har et målområde for glukose på 4–8 mmol/L, kan være følgende. Vær klar over at dette bare er et hypotetisk eksempel, og at det ikke skal brukes som en behandlingsplan.

FreeStyle Libre 2 Rapporter - lave glukoseverdier og korreksjonshandlinger

 

Nok en gang må du diskutere med lege/diabetessykepleier hva du kan gjøre for å behandle lave glukosenivåer.

Hvis vi fortsetter med det hypotetiske eksempelet fra del 1 ovenfor, og målområdet for glukose er 4–8 mmol/L, vil glukoseverdier under 4 mmol/L vurderes som lave, og kan kreve korrigerende tiltak. Nedenfor finner du mulige korrigerende tiltak som lege/diabetessykepleier kan foreslå. Vær klar over at dette bare er et hypotetisk eksempel, og at det ikke skal brukes som en behandlingsplan.

Råd: Korriger ved hjælp af tendenspilen

 

Når du velger å korrigere en høy verdi, kan glukosetrendpilen gi deg veiledning.

Juster korreksjonsdosen avhengig av den aktuelle trenden – hvis glukosetrendpilen har vist samme retning i 15 min, kan den gi deg ytterligere veiledning innen korreksjonsdosen skal gis.

 

 

 

OBS! Prosentene ovenfor er bare et hint om at du kan trenge å justere en korreksjonsdose avhengig av hvilken glukosetrendpil som vises.

 • Start heller med en mindre justering, og kontroller senere hvordan det gikk.

 • Skann alltid på nytt 2 timer etter korreksjonsdosen – ble effekten som ønsket?

 • Prøv deg fram steg for steg for å finne rett justering.

 

100-regelen*

100-regelen kan brukes for å finne ut hvor mye glukoseverdien din senkes av 1 enhet hurtigvirkende insulin (måltid eller korreksjon). 100-regelen innebærer at 100 deles på totalt insulinforbruk pr. døgn.

Eksempel:

En person bruker ca. 50 enheter insulin i døgnet (både hurtigvirkende og langtidsvirkende insulin, alternativt total daglig dose via insulinpumpe) for å oppnå god glukosekontroll.

100-regelen innebærer dermed 100/50 = 2, altså vil 1 enhet insulin redusere glukoseverdien din med 2 mmol/L. Dette kan variere i løpet av visse perioder eller til og med i løpet av et døgn, fordi insulinresistensen eller motstanden din mot insulin varierer. Dersom glukoseverdien din holder seg høy i flere timer, øker for eksempel motstanden – 1 ekstra enhet insulin reduserer da verdien med mindre enn 2 mmol/L.

Det som er viktig for deg, er å lære deg hvor mye 1 ekstra enhet (E) insulin reduserer glukoseverdien din med, slik at du kan gjennomføre fornuftige tiltak ved høy glukoseverdi.

100-regelen i mitt tilfelle: 100/………. = ………. (så mye reduserer 1 ekstra E insulin glukoseverdien).

Bruk 100-regelen som et utgangspunkt, og tilpass den til hvordan det ser ut for deg i løpet av et døgn:

 

Frokost                       - 1 enhet insulin reduserer - ……………… mmol/L

Lunsj                           - 1 enhet insulin reduserer - ……………… mmol/L

Middag                       - 1 enhet insulin reduserer - ……………… mmol/L

Kveldsmat                   - 1 enhet insulin reduserer - ……………… mmol/L

Etter aktivitet              - 1 enhet insulin reduserer - ……………… mmol/L

Avstem gjerne tidsintervall og utregnede korreksjonsdoser med legen/diabetessykepleieren din.

500-regelen*

500-regelen kan brukes for å finne ut hvor mange gram karbohydrater som krever 1 E hurtigvirkende insulin ved måltid. 500-regelen innebærer at 500 deles på totalt insulinforbruk pr. døgn.

Eksempel:

En person bruker ca. 50 enheter insulin i døgnet (både hurtigvirkende og langtidsvirkende insulin, alternativt total daglig dose via insulinpumpe) for å oppnå god glukosekontroll.

500-regelen innebærer dermed: 500/50 = 10 g karbohydrater. 1 enhet insulin dekker dermed 10 g karbohydrater. Dette kan imidlertid variere i løpet av visse perioder eller til og med i løpet av et døgn, fordi insulinresistensen eller motstanden din mot insulin varierer. Hvis glukoseverdien din får holde seg høyt i flere timer, øker for eksempel motstanden. 1 enhet dekker da mindre enn
10 g karbohydrater – og du trenger en høyere dose.

Det som er viktig akkurat for deg, er å lære deg hvor mye karbohydrater som tilsvares av 1 enhet (E) insulin.

500-regelen i mitt tilfelle: 500/………. = ………. (så mye reduserer 1 ekstra E verdien)

 

Du kan diskutere nedenstående og 500-regelen ( hvordan det ser ut for deg i løpet av et døgn) med din lege/sykepleier:

 

Frokost                       – 1 enhet insulin tilsvarer …………..karbohydrater

Lunsj                          – 1 enhet insulin tilsvarer …………..karbohydrater

Middag                       – 1 enhet insulin tilsvarer …………..karbohydrater

Kveldsmat                  – 1 enhet insulin tilsvarer …………..karbohydrater

Etter aktivitet              - 1 enhet insulin tilsvarer …………..karbohydrater

Mange små barn trenger mer insulin til 10 g karbohydrat enn det som beregnes ved 500-regelen. For barn under 6 år bytter man derfor ofte ut 500 med 300.

De fleste over 12 år trenger mer insulin til frokost enn til de øvrige måltidene. Derfor bytter man ofte ut 500 med 300 i tidsrommet mellom kl.: 06:00–10:00.

 

 

Egen sjekkliste – angi de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2

 • Let etter et mønster – tilbakevendende høye eller lave verdier

 • Skann ofte

 • Arbeid forebyggende ved hjelp av verdi og trend

 • Unngå lave verdier gjennom tidlige tiltak

 • Kontroller dosens effekt via ny skanning 2 timer senere

 • Ved eventuelle symptomer som ikke stemmer med skannet verdi– mål blodglukose

 • Ved fysisk aktivitet – skann før, under og etter

 • Ved lave verdien om natten uten symptomer– kontroller blodglukose

 • Arbeid alltid etter «forsiktighetsprinsippet» –velg mindre justeringer til å begynne med, og lær steg for steg

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingsysemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
 1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående hypoglykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.

* Anbefalingene kommer fra materialet MyGuide og er utviklet av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin, Sverige.

Informasjonen er faktasjekket i 2017 av:

Førsteamanuensis Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhus. Göteborg, Sverige. 

Overlege Eva Örtqvist. Barnets diabetesenhet. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm, Sverige. 

Overlege Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås sjukhus, Sverige.

Anbefalingene gjelder også for FreeStyle Libre 2.

 

ADC-24589 v 3.0 03/22