Introduksjon – Steg 4

Formålet med FreeStyle Libre 2 Guide – Steg 4 er å skape et grunnlag for gruppediskusjon der flere pasienter som har brukt FreeStyle Libre 2 en tid, møtes og diskuterer egne erfaringer når det gjelder:

 • Betydningen av riktig kosthold

 • Betydningen av fysisk aktivitet

 • Betydningen av tidspunkt for hurtigvirkende insulin, langtidsvirkende insulin eller basaldose

 • Egen sjekkliste – se de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2.

Guiden er et verktøy du kan bruke for å utnytte FreeStyle Libre 2 systemet på best mulig måte. Det er ikke en erstatning for brukerhåndboken som følger med systemet. Du må lese brukerhåndboken for å få fullstendig informasjon om systemet.Mulige emner til gruppediskusjon

Det er mange faktorer som kan påvirke glukosekontrollen for personer med diabetes. Disse faktorene kan variere fra person til person, og skal diskuteres med lege/diabetessykepleier.

Gruppediskusjoner med andre personer med diabetes kan imidlertid også være nyttig. Følgende punkter kan være en støtte under diskusjonene. Det er viktig å være klar over at informasjonen nedenfor ikke skal erstatte råd eller anbefalinger fra lege/diabetessykepleier.

Bli med i FreeStyle Libre 2 on-demand webinar for å lære om optimal bruk av FreeStyle Libre 2.
Klikk her for mer informasjon, og meld deg på i dag.

 

 

 Betydningen av riktig kosthold

Skann verdien før og 2 timer etter frokost og middag med din nåværende behandlingsmodell.

Etter avtale med lege/diabetessykepleier kan du prøve ulike typer kosthold – ett uten regler, kontra et kosthold med en større andel av grønnsaker og fiber.

Hva skjer med verdiene dine? Diskuter med legen/diabetessykepleieren din.

 

 

Du finner ytterligere informasjon om ernæring og diabetes m.m. hvis du tar en titt på det siste blogginnlegget om dette temaet!

 Betydningen av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gir en rekke fordeler som ikke alltid synes i glukoseverdiene dine. Både kolesterolverdien og blodtrykket kan forbedres. Fysisk aktivitet fører imidlertid også med seg en økt risiko for hypoglykemi.

Begynn steg for steg med den aktiviteten som passer deg best – konferer med legen/diabetessykepleieren din.

Det kan være enklere å diskutere med lege/diabetessykepleier hvis du bruker aktivitetstabellen nedenfor til å loggføre hvordan bestemte aktiviteter påvirker glukosenivåene.

Hva skjer med verdiene dine? Diskuter med legen/diabetessykepleieren!

 

 

Du finner ytterligere informasjon om trening og diabetes m.m. hvis du tar en titt på det siste blogginnlegget om dette temaet!

 

 

 Betydningen av tidspunkt for måltidsdose

Tiden fra hurtigvirkende insulin gis og til dosen får en tydelig effekt, kan ofte være 45–60 min.

Hvis dosen gis i direkte tilknytning til måltidet, kan insulineffekten komme litt for sent. Nå skal du prøve hvordan det fungerer i ditt tilfelle.

 

Hva skjer med verdiene dine? Diskuter med legen/diabetessykepleieren.

 

 

 Stille inn langtidsvirkende insulin eller basaldose

Du bør diskutere den spesifikke doseringen av langtidsvirkende insulin med lege/diabetessykepleier. FreeStyle Libre 2 systemet kan imidlertid gjøre det lettere for deg å forstå hvordan doseringen påvirker glukosenivåene dine. Nedenfor finner du noen råd om bruk av FreeStyle Libre 2 systemet som du kan diskutere med lege/diabetessykepleier.

 • En skanning før og 2 timer etter kveldsmåltidet kan gi et bilde av hvor godt måltidsdosen gitt ved kveldsmåltidet fungerer.

 • En skanning før kveldsmåltidet og neste skanning om morgenen kan gi et sammenlagt bilde av hvordan måltidsdosen og den langtidsvirkende dosen fungerer (sensoren skal skannes minst hver 8. time).

 • En skanning 2 timer etter kveldsmåltidet og neste skanning om morgenen kan gi et bilde av hvordan den langtidsvirkende dosen eller basaldosen fungerer (sensoren skal skannes minst hver 8. time).

 • Skann ofte og prøv å få en glukoseverdi innenfor målområdet som «startverdi» når du utfører denne analysen. En verdi innenfor målområdet 2 timer etter kveldsmåltidet + stabil trendpil innebærer at situasjonen er perfekt for å vurdere resultatet av den langtidsvirkende dosen eller basaldosen – skann på nytt om morgenen og se på resultatet!

Deretter kan du bruke for eksempel «Daglig graf» – bla med pilene og se effekten av langtidsvirkende insulin eller basaldose flere netter på rad!

Stille inn langtidsvirkende insulin eller basaldoseStille inn måltidsdose eller bolusdose

Måltidsdosens effekt

 • En skanning før og 2 timer etter kveldsmåltidet gir et bilde av hvor godt måltidsdosen eller bolusdosen gitt ved måltidet fungerer.

 • Har du en høy verdi før måltidet, kommer verdien 2 timer senere til å avhenge av måltidsdosen/bolusdosen + korreksjonsdosen.

 • Har du en verdi innenfor målområdet før måltidet, kommer verdien 2 timer senere til å gi et bilde av hvor godt måltidsdosen eller bolusdosen har fungert.

 • Skann ofte og arbeid med måltidsdosene eller bolusdosene steg for steg – ta for eksempel ett måltid om gangen.

Bruk alltid aktuell glukoseverdi, trendpil og 8-timers glukosehistorikk som støtte for avgjørelsen din!

Måltidsdosens effekt

Deretter kan du bruke for eksempel «Daglige mønstre» – bla med pilene og se effekten av måltidsdosen eller bolusdosen på et valgt tidspunkt flere dager på rad!

Du finner mer informasjon om trendpiler og det å holde seg innenfor målområdet til rett tid ved hjelp av FreeStyle Libre 2 systemet, hvis du tar en titt på avsnittet: Utforsk FreeStyle Libre 2 systemet her.

Daglige mønstre

 

 Begynne med det viktigste, og arbeide steg for steg

Diskuter gjerne med legen/diabetessykepleieren din – hva er det viktigste akkurat nå?

Hold gjerne legen/diabetessykepleieren informert om hvordan det har gått, og velg siden aktivt et nytt mål. Det gjør du enkelt via nedlasting.Egen sjekkliste - se de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2

 • Let etter et mønster – tilbakevendende høye eller lave verdier

 • Skann ofte

 • Arbeid forebyggende ved hjelp av verdi og trend

 • Unngå lave verdier gjennom tidlige tiltak

 • Kontroller dosens effekt via ny skanning 2 timer senere

 • Ved eventuelle symptomer som ikke stemmer med skannet verdi– mål blodglukose

 • Ved lave verdier om natten uten symptomer – kontroller blodglukose

 • Arbeid alltid etter «forsiktighetsprinsippet» – velg mindre justeringer til å begynne med, og lær steg for steg.

   

Typiske erfaringer å diskutere med legen/diabetessykepleieren din kan være følgende:

 • Hvor ofte skal man skanne?

 • Hvis glukosetrendpilen viser at verdien synker – når skal man skanne på nytt?

 • Har noen oppdaget tydelig stigende verdier etter f.eks. frokost – og har noen en god løsning på dette?

 • Hvordan arbeider man steg for steg for å oppnå en god glukosekontroll om natten?

 • Hvilken erfaring har man med å justere dose avhengig av ulike glukosetrendpiler som har blitt vist utover glukoseverdien?

 • Spesielle situasjoner – idrett/erfaringer?

 • Spesielle situasjoner – menstruasjon/erfaringer?

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingsystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

 

ADC-24590 v 2.0 01/21