Loading...

Introduksjon – Steg 2

Formålet med FreeStyle Libre 2 Guiden – Steg 2 er at du skal: 

Få kunnskap om hvordan du kan arbeide med FreeStyle Libre 2 systemet4 for å kunne nå målene dine

Evaluere hvordan det har gått ved hjelp av ulike verktøy: rapporter, FreeStyle LibreLink1,2 appen, LibreView3 & trekanten i diabetesomsorgen

Aktiv bruk av FreeStyle Libre 2 – arbeid med verdier og glukosetrendpiler.

Guiden er et verktøy du kan bruke for å utnytte FreeStyle Libre 2 systemet4 på best mulig måte. Det er ikke en erstatning for brukerhåndboken som følger med systemet. Du må lese brukerhåndboken for å få fullstendig informasjon om systemet.

 

 

Råd om hvordan du kan arbeide med FreeStyle Libre 2 systemet for å kunne nå målene dine

 

Kontroll av måltidsinsulindose

Skann glukoseverdien din før hvert måltid for å kunne bestemme passende insulindose

Skann glukoseverdien din minst 2 timer etter hvert måltid for å evaluere om insulindosen ble korrekt, eller om du må justere. Stiger verdien raskt etter måltidet, kan tidspunktet for dosen være avgjørende. Diskuter gjerne dette med legen/diabetessykepleieren

Målglukoseområder er alltid individuelle, og avhenger av mange faktorer.

 

 

Diskuter med legen/diabetessykepleieren hvilke mål du skal ha den nærmeste tiden:

Målområdet ditt for glukoseverdi før måltid

Målområdet ditt for glukoseverdi 2 timer etter måltid.

 

 

Kontroll av glukoseverdi om natten

Skann verdien din når du går og legger deg, for å se om du trenger å korrigere glukoseverdien allerede før du sovner

Skann verdien på nytt tidlig om morgenen, før frokost. Du ser da en glukosehistorikk (glukosegraf) som viser glukoseverdiene dine gjennom natten – de 8 siste timene før du skannet om morgenen. Det kreves at du skanner minst hver 8.time, for å kunne se en komplett glukosekurve for et døgn

Ditt langtidsvirkende insulin eller basaldosen bør være tilpasset av legen/diabetessykepleieren, slik at du oppnår en stabil verdi innenfor målområdet gjennom hele natten

Glukosemålene før natten er også alltid individuelle og avhenger av mange faktorer, for eksempel om du har trent på ettermiddagen eller kvelden.

 

 

Diskuter med legen/diabetessykepleieren hvilke mål du skal ha den nærmeste tiden:

Målområdet ditt for glukoseverdi før natten

Målområdet ditt for glukoseverdi før frokost.

Riktig tiltak når verdien enten stiger eller synker før leggetid, kan være å ta en ekstra insulindose etter avtale med legen/diabetessykepleieren, men det kan også være riktig å avvente og skanne på nytt

Den periode du skanner, utgjør de data som lagres. Det kreves at du skanner minst hver 8. time, for å kunne se en komplett glukosekurve for et døgn.

 

 

Glukosekontroll ved fysisk aktivitet

Skann før, under og etter fysisk aktivitet for å finne riktige tiltak steg for steg (insulin og karbohydrater).

Det er viktig å være klar over at hard trening kan få sensoren til å løsne på grunn av  svette eller fordi sensoren beveger på seg. Hvis sensoren løsner, kan det hende at du ikke får noen avlesning eller at avlesningene blir upålitelige og ikke stemmer overens med hvordan du føler deg.

Målområdet ditt for glukoseverdi før fysisk aktivitet

Målområdet ditt for glukoseverdi etter fysisk aktivitet

Hvilke glukosemål har du ved fysisk aktivitet?

 

 

Når du har brukt FreeStyle Libre 2 over en periode, er neste steg å evaluere hvordan det går:

Er det noe du vil justere i diabetesbehandlingen?

Evaluere hvordan det har gått de to siste ukene

Evalueringen kan du gjennomføre på valgfri måte ved hjelp av flere ulike alternativer.

 

 

 

 

FreeStyle Libre 2 rapporter

 

FreeStyle Libre 2 rapporter – enten via FreeStyle LibreLink app eller via avleseren din

Et enkelt og raskt alternativ for analyse av de siste 7, 14, 30 eller 90 dagene. Vennligst se brukerhåndbok for en komplett guide til alle tilgjengelige rapporter.

 

På avleseren

Trykk på den blå knappen (startknapp) – deretter «Gjennomgå historikk». Med et trykk på den blå knappen får du tilgang til ulike rapporter som til sammen hjelper deg å håndtere diabetesen din på en bedre måte.

 

 

 

På smarttelefon

FreeStyle LibreLink appen1,2 inneholder navigeringsmenyen for å få tilgang til ulike funksjoner i appen.

Trykk på ikonet med «tre linjer» i øvre venstre hjørne for å åpne hovedmenyen.

Trykk på Rapporter – Ulike diagrammer og grafer som er optimalisert for mobiltelefonen.

Trykk på navnet til en bestemt rapport (for eksempel «Daglig graf») for å vise det skjermbildet.

 

 

I «Dagbok» vises oppføringer for hver gang du har avlest sensoren eller utført en blodglukose- eller ketontest. Hvis du har lagt inn merknader med en glukoseverdi, vises notasymbol på den raden.

«Daglig graf» er en graf over daglige glukoseverdier fra sensoren. Grafen viser ditt målglukoseområde og symbolene for merknader om mat og hurtigtvirkende insulin som du har lagt inn. Du kan veksle mellom dager ved hjelp av pilene.

«Daglige mønstre» er en graf som viser mønsteret og variabiliteten i sensorglukosen i løpet av en vanlig dag. Den tykke, svarte linjen viser medianen (midtpunktet) i glukoseverdiene. Den grå nyansen angir et område (10–90 persentiler) av sensorverdiene. 

Du velger tidsperiode: 7–14–30 eller 90 dager.

I «Gjennomsnittsverdi for glukose» får du informasjon om gjennomsnittet for glukoseverdiene fra sensoren. Det samlede gjennomsnittet for tiden vises ovenfor grafen. Gjennomsnittet vises også for fire ulike 6-timersperioder i løpet av døgnet:
00–06 / 06–12 / 12–18 / 18–24.

Du velger tidsperiode: 7–14–30 eller 90 dager.

I «Tid i målverdiområde» vises den prosentvise andelen av alle sensorverdiene dine som ligger innenfor, over eller under ditt valgte målområde.

Du velger tidsperiode: 7–14–30 eller 90 dager.

I «Hendelser med lav glukose» ser du antallet hendelser med lav glukose som er målt av sensoren. En hendelse med lav glukose blir registrert når glukoseverdien fra sensoren er under 3,9 mmol/L i mer enn 15 minutter. Det totale antallet hendelser vises over grafen. Søylegrafen viser hendelsene med lav glukose i fire ulike 6-timersperioder i løpet av døgnet.

Du velger tidsperiode: 7–14–30 eller 90 dager.

I «Sensorbruk» får du informasjon om hvor ofte du leser av sensoren. Avleseren rapporterer et gjennomsnitt av hvor mange ganger du avleste sensoren hver dag, og prosentandelen av mulige sensordata som avleseren registrerte fra avlesningene.

 

 

LibreView

 

Bruk LibreView3 til å laste opp dataene dine og opprette lettleste glukoserapporter som du kan dele med ditt helsepersonell.

LibreView gir et komplett bilde av diabetes og tilbyr oversiktlige og intuitive rapporter fra FreeStyle LibreLink eller FreeStyle Libre 2 avleser.
Disse kan deles mellom pasient og helsepersonell.

 

Enkelt oppsett

Følg de tre enkle trinnene og begynn å gjennomgå resultatene dine på få minutter

LibreView gir deg enkelt mulighet(en) til å gå dypere inn i analysen av separate dager eller tidsintervaller. Be legen/diabetessykepleieren om å få deres praksis-ID, slik at du kan koble LibreView kontoen din til praksisen deres. Da kan du få hjelp og støtte fordi de kan se de samme dataene og dermed gi mer korrekte råd.

Du får mer informasjon ved å klikke linken nedenfor.

 

 

 

 

Diabetes-trekanten

Diabetes-trekanten visualiserer følgende tre overordnede mål

 Forbedring av langtidsblodglukose (HbA1c)

Unngå alvorlig hypoglykemi/føling

Redusere svingningen i glukose – «glukosevariabiliteten»

 

 

Vi skal se på hvert av de tre målene etter tur for å oppdage hvordan forbedringer på disse områdene kan ha en positiv effekt på diabetesen, og selvsagt hvordan FreeStyle Libre 2 systemet kan være til hjelp.

Å redusere glukosenivåene, som målt ved HbA1c, er i hovedsak det viktigste målet for personer med diabetes.. Konseptet foreslår at det også er viktig å se på hvordan denne reduksjonen oppnås.

Hyppige hypoglykemiske episoder og det å svinge mellom høye og lave glukoseverdier kan være forbundet med helserisiko på lang sikt. Trekanten for diabetesbehandling har derfor tre punkter for å oppmuntre deg til å fokusere på å redusere de hypoglykemiske episodene og begrense glukosevariabiliteten i tillegg til å redusere samlet HbA1c.

Det kan virke overveldende å ha tre behandlingsmål når det er vanskelig nok med bare ett, men du behøver ikke ha full skår på alle tre for å oppnå fordeler. Hvis du, når du jobber med trekanten for diabetesbehandling, har et mål du ikke klarer å oppnå, så kan en forbedring for ett eller to andre mål likevel gi en positiv helseeffekt.

 

Forbedring av langsiktige blodglukosen (HbA1c)

Når du skal håndtere diabetes, har du mest sannsynlig fokus på HbA1c – som er en pålitelig markør for hvordan glukosenivåene har opptrådt de siste 2–3 månedene.

FreeStyle Libre 2 gir deg flere ulike rapporter, og uansett hvor du befinner deg, har du informasjonen du trenger for å kunne håndtere diabetes på en effektiv måte. Husk at du når som helst i løpet av dagen kan se dataene for de siste 8 timene, og ikke bare de aktuelle glukoseverdiene, men trender over tid, samt i hvilken retning glukoseverdiene beveger seg. Skanner du sensoren din regelmessig, får du et godt bilde av hvordan glukoseverdiene dine oppfører seg, og kan gjennomføre nødvendige tiltak for å få dem tilbake til målområdet slik legen/diabetessykepleieren har bestemt.

Unngå alvorlig hypoglykemi

Ingen vil ha hypoglykemiske episoder. Selv om du gjør alt for å unngå slike episoder, inntreffer de likevel, og det kan være en svært uforutsigbar kamp å balansere glukosenivået og unngå at det blir for lavt (eller for høyt for den saks skyld).

FreeStyle Libre 2 systemet er utviklet for å måle og lagre data om glukosenivåene i den interstitielle væsken kontinuerlig, slik at du får et komplett bilde av endringene i glukosenivåene i løpet av døgnet. Skanner du regelmessig i løpet av dagen, kan du se hvor godt du håndterer glukosenivåene til ulike tider på dagen, og faktisk oppdage trender som du ellers ikke ville ha lagt merke til. Hvis du for eksempel velger rapporten «Hendelser med lav glukoseverdi», kan du se hvilke tidspunkter på dagen som krever spesiell oppmerksomhet.

Under neste avtale hos legen/diabetessykepleieren kan dere jo ta en titt på rapporten «Forstå glukosemønstre» i LibreView og finne tidspunktene når du opplever hypoglykemi (der den blå bølgen faller ned i det lave terskelområdet) og spørre hva du kan gjøre med dette fremover.

Begrens svingningen i glukose – glukosevariabiliteten

For å unngå toppene i glukosenivåene er det nyttig å kunne se mønstrene i glukosenivåene.

I rapporten «Daglige mønstre» på avleseren kan du se hvor det er variabilitet i glukosemålingene fra dag til dag (jo smalere det grå området er, desto mindre variabilitet) – det kan være lurt å snakke med legen/diabetessykepleieren om hva dette innebærer for deg. Ved hjelp av disse trenddataene burde det bli lettere for deg å tegne et bilde av hvordan du kan foreta nødvendige livsstilsendringer for å håndtere diabetes.

Hvis du liker en utfordring, kan du prøve funksjonen «Tid innenfor målverdien» på FreeStyle Libre 2 avleseren/FreeStyle LibreLink for å gi deg selv et ekstra insentiv til å holde deg innenfor målområdet for glukose oftere.

 

Til sist må du huske å skanne ofte – helst to timer etter at du har spist, før du legger deg og om morgenen. Du må også skanne før, under og etter fysisk aktivitet.

Du finner ytterligere informasjon om trening, diabetes m.m. hvis du tar en titt på det siste blogginnlegget om dette temaet!

 

 

Aktiv bruk av FreeStyle Libre 2 – arbeid med verdier og glukosetrendpil

 

Repeter hva pilene betyr!

 

 

Til ettertanke

Hva betyr dette for deg og din målverdi – når bør du se opp for høye verdier?

Hva betyr dette for deg og din målverdi – når bør du se opp for lave verdier?

Kan glukosetrendpilene hjelpe deg å finjustere en eventuell korreksjonsdose eller måltidsdose?

 

Du finner mer informasjon om trendpiler hvis du tar en titt på dette temaet under 'Oppdag FreeStyle Libre 2'.

Dette skal vi forsøke å forklare og gi eksempler på i FreeStyle Libre 2 systemguide – Steg 3

 

 

1. Start

3. Evaluer og optimer

4. Diskusjon med andre

 

 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemalingsystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
  1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre avleseren har liknende, men ikke identiske funksjoner. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre sensoren kommuniserer med FreeStyle Libre avleseren som startet den, eller FreeStyle LibreLink appen som startet den. En sensor startet av FreeStyle Libre avleseren vil også kommunisere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView.
  2. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.
  3. Nettsiden LibreView er bare kompatibel med enkelte operativsystemer og nettlesere. Vennligst sjekk på www.LibreView.com for mer informasjon.
  4. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.

 

 

ADC-24588 v 1.0 07/20