Kom i gang med FreeStyle Libre 2

Kom i gang med FreeStyle Libre 2
Kom i gang med FreeStyle Libre 2
Kom i gang med FreeStyle Libre 2

Oppdag FreeStyle Libre 2 GuideNår avleseren for FreeStyle Libre 2 Kontinuerlig glukosemåling-systemet («avleser»)¹ brukes sammen med en sensor for FreeStyle Libre 2 kontinuerlig glukosemåling-systemet («sensor»), er den indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinner. Avleseren og sensoren er utviklet for å erstatte blodglukosemåling ved egenbehandling av diabetes, inkludert insulindosering. Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til dem som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel. Omsorgspersonen er ansvarlig for å håndtere eller hjelpe barnet med å håndtere avleseren og sensoren samt tolke eller hjelpe barnet med å tolke glukoseverdiene fra sensoren.

  • Ikke ignorer symptomer som kan skyldes lav eller høy glukose. Hvis du har symptomer som ikke samsvarer med glukoseverdien fra sensoren, eller hvis du har en mistanke om at verdien er unøyaktig, kan du kontrollere verdien ved å ta en prøve fra fingertuppen ved hjelp av en blodglukosemåler. Rådfør deg med helsepersonell dersom du opplever symptomer som ikke samsvarer med glukoseverdiene dine.

FreeStyle Libre 2 Guide er en opplæringsplattform i fire deler som er oppdelt i; å komme i gang; hjelpe deg med å oppnå målene dine; evaluere resultatene dine; og diskutere med andre og helsepersonell enklere.

1. START

Få grunnleggende kunnskap om kontinuerlig glukosemålingsystemet i FreeStyle Libre 2.

Forstå hvor viktig det er å skanne
FreeStyle Libre 2 sensoren ofte.

Sette opp mål.

Forstå hva du ser når du har skannet.

3. EVALUER OG OPTIMER

Få kunnskap om hvordan du kan bruke FreeStyle Libre 2 og ta hensyn til informasjonen du får,
ved forekomsten av høye og lave verdier.

Få kunnskap om hvordan du kan bruke trendpil
til potensielle korreksjonhandlinger.

Få kunnskap om 100-regelen og hvordan du kan bruke trendpil for å gi en riktigere måltidsdose.

Egen sjekkliste – angi de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2 systemet!

2. ARBEID AKTIVT

Få kunnskap om hvordan du kan arbeide
med Freestyle Libre 2 systemet for å kunne
nå målene dine.

Evaluere hvordan det har gått ved hjelp av ulike verktøy: rapporter, LibreView & trekanten i diabetesomsorgen.

Aktiv bruk av FreeStyle Libre 2
– arbeid med verdier og glukosetrendpil.

4. DISKUSJON MED ANDRE

Skape et grunnlag for gruppediskusjon der flere pasienter som har brukt FreeStyle Libre 2 en tid, møtes og diskuterer egne erfaringer når det gjelder:

Betydningen av riktig kosthold.

Betydningen av fysisk aktivitet.

Betydningen av tidspunkt for hurtigtvirkende insulin, langtidsvirkende insulin eller basaldose.

Egen sjekkliste – se de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2!

 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingsystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

1. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.

 

ADC-22602 v 2.0 01/21