Loading...

Fysisk aktivitet har mange positive effekter på kroppen. For personer med diabetes er fysisk aktivitet ekstra viktig, og en del av behandlingen av sykdommen. Peter Fors, overlege ved medisinsk avdeling på Alingsås Sykehus og ansvarlig for diabetesklinikken, nevner disse gunstige effektene:

Øker glukoseopptaket i forbindelse med treningen

Øker insulinfølsomheten ved å oppregulere antallet insulinreseptorer

Øker basalmetabolismen (stoffskiftet) og gjør det enklere å få et sunt vekttap som innebærer at man minsker fettmengden i kroppen (spesielt bukfettet)

Senker LDL-kolesterolet og triglyserider

Høyner («det gode») HDL-kolesterolet

Senker blodtrykket

Minsker dannelsen av aterosklerotiske karforandringer

 

I tillegg til de fysiologiske aspektene overfor påvirker fysisk aktivitet følelsen av velvære og øker livskvaliteten. Det kan selvfølgelig noen ganger finnes fysiologiske hindre mot å mosjonere. Rådfør deg med din diabetessykepleier eller lege.

Diabetesblogg

Hvordan påvirker karbohydratvurdering?

Hvordan påvirker trening kroppen?

Hvordan påvirker ernæring din diabetes?

Tips til hjemmetrening

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

 

ADC-22606 v 1.0 05/20