Loading...

Snakk alltid først med ditt diabetesteam om karbohydratvurdering. Det nedenstående er kun et grunnlag for hjelp til å beregne insulindoser. Husk også at det nedenstående er teoretisk, og at alle de ulike beregningsmetodene er grove anslag da kroppen er kompleks, slik at det resultatet man får fram, er teoretisk og ikke en fasit. Veldig mange faktorer innvirker på kroppens glukosenivå og behov for insulin.

Karbohydratvurdering gir et grunnlag for omtrentlig å beregne hvor mye insulin som trengs for en viss mengde karbohydrater. Det er mye som påvirker blodglukosen og insulinnivået, men det er først og fremst karbohydratene som trenger insulin for å tas opp i kroppen og brukes som energi. Det finnes et par måter å omtrentlig beregne insulindoseringen på, samt en formel for å beregne eventuelle behov for korreksjonsdoser ved hyperglykemi. 

 

500-regelen*

Del 500 med din totale insulinmengde per døgn, dvs. både hurtigvirkende (bolus) og langtidsvirkende (basal). Resultatet viser omtrent den mengde karbohydrater som 1E (én enhet) insulin foventes å ta hånd om.

Eksempel: Jeg tar 40E insulin totalt. 500/40 = 12,5. Dvs. 1E insulin dekker ca. 12,5 gram karbohydrater. Men husk at dette er teoretisk.330-regelen*

Mange har påvirkning fra hormoner om morgenen, og får til og med en kortvarig insulinresistens. Dette kan påvirke insulinbehovet, og derfor kan det være nødvendig å bruke en annen kvotient ved frokost.
330-regelen er nøyaktig det samme som 500-regelen, men er for å forsøke å dekke opp det ekstra behovet for insulin.

Eksempel: Jeg tar 40E insulin totalt. 330/40 = 8,25. Dvs. 1E insulin dekker ca. 8,25 gram karbohydrater. Men husk at dette fremdeles er teoretisk.700-regelen*

Er lik metodene ovenfor, men denne regelen gjelder dersom man opplever økt insulinfølsomhet, tilfeldig eller gjentatt ved visse tilfelle, for eksempel ved fysisk aktivitet.

Tilsvarende eksempel: Jeg tar 40E insulin totalt. 700/40 = 17,5. Dvs. 1E insulin dekker ca. 17,5 gram karbohydrater. Husk at dette er teoretisk.  

 

Avansert karbohydratvurdering

Dette undervises det i i stadig større grad  i Sverige, i det minste på barnediabetesklinikkene. Metoden bygger på å regne ut antall gram karbohydrater maten inneholder, og ta den dosen insulin som holder blodglukosen på et akseptabelt nivå etter måltider og 2–3 timer etterpå. Å finne sin kvote for karbohydrater tar en stund, det er hensiktsmessig å føre en dagbok for å både finne kvoten, men også for senere å prøve å finne et mønster på ulike tider på døgnet.

Eksempel: Jeg spiste 40 gram karbohydrater til frokost, og tok 4E insulin. Landet på 6 mmol/L tre timer etter måltidet. 1E insulin dekket dermed opp 10 gram karbohydrater til frokost.

Sammenlign flere måltider; jo flere, jo bedre som grunnlag. Fokuser allikevel ikke bare på karbohydratene. Bruk karbohydratvurdering som et grunnlag, få hjelp fra diabetesteamet ditt, og lær deg så mye som mulig om hvordan din eller ditt barns kropp fungerer. Alle beregningsmodeller er teoretiske og ikke en gitt fasit, mye påvirker blodglukosen.

 

Korreksjonsfaktoren eller «100-regelen»

Korreksjonsfaktoren brukes for å regne ut omtrent hvor mye insulin som behøves for å senke en hyperglykemi, dvs. høyt blodglukose. Selv denne metoden er teoretisk og gir kun et hint, for eksempel inntrer ofte en viss insulinresistens ved hyperglykemi – tilfeldig forverret følsomhet for insulin i cellene – hvilket medfører at det ofte kreves mer insulin enn korreksjonsfaktoren viser.

Korreksjonsfaktoren regnes ut gjennom å dele 100 med total daglig dose (TDD) av insulin (inkludert både hurtigvirkende og langtidsvirkende).

Eksempel: Du tar 25E totalt per døgn. 100/25 = 4. 1E senker deg 4 mmol/L.

Metoden refererer til hurtigvirkende insulin Novorapid, Humalog og Aprida. For annet insulin, snakk med diabetesteamet ditt.

 

Tillegg

Det diskuteres stadig oftere om man også bør inkludere fett og protein i beregningen av insulin. I Norge læres ikke denne metoden bort i dag, men Ragnar Hanås skriver i sin bok «Type 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna» at metoden FPU (fat protein units) er vanlig, for eksempel i Polen.

Ragnar Hanås skriver:

Det behøves samme insulinmengde til 100 kcal av fett og protein (én FPU) som til 10 gram karbohydrater

FPU-delen av dosen skal gis som forlengningsdelen av en kombinert måltidsdose med en insulinpumpe (3 timer for 1 FPU, 4 timer for 2 FPU, 5 timer for 3 FPU, og 6 timer for 4 eller flere FPU)

Dette gir i praksis en høyere basaldose etter måltidet et par timer.

Diabetesblogg

Hvordan påvirker karbohydratvurdering?

Hvordan påvirker trening kroppen?

Hvordan påvirker ernæring din diabetes?

Tips til hjemmetrening

 
FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.
 
https://www.diabetes.no/leksikon/k/karbohydratvurdering
 
 
 
ADC-22606 v 1.0 05/20