Liv med diabetes

Liv med diabetes
Liv med diabetes
Liv med diabetes

Diabetesblogg

Anbefalinger og nyttig informasjon for bedre kontroll over din diabetes.

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

 

ADC-22606 v 3.0 03/22