Liv med diabetes

Diabetesblogg

Anbefalinger og nyttig informasjon for bedre kontroll over din diabetes.

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

 

ADC-22606 v 3.0 03/22