Velkommen til My Guide

My Guide for FreeStyle Libre 2 er et unikt verktøy som hjelper deg å få så mye som mulig ut av FreeStyle Libre 2 systemet.
Den er utformet for å hjelpe deg til å føle deg mer trygg på hvordan du kan håndtere diabetesen din.

Vårt nye verktøy er full av nyttig informasjon, verdifull klinisk innsikt og praktiske tips som hjelper deg å forbedre kontrollen, og få det beste ut av livet.

Den kommer til å veilede deg gjennom systemets funksjoner og utruste deg med ferdigheter og kunnskap for å tolke data som leveres av FreeStyle Libre 2 systemet.
My Guide gir også praktiske råd om hvordan man kan integrere det i dagliglivet for å hjelpe deg med å håndtere diabetesen din.

My Guide inneholder følgende:

FreeStyle Libre 2 Guide

1. START

Få grunnleggende kunnskap om kontinuerlig glukosemålingsystemet i FreeStyle Libre 2.

Forstå hvor viktig det er å skanne
FreeStyle Libre 2 sensoren ofte.

Sette opp mål.

Forstå hva du ser når du har skannet.

 

 

3. EVALUER OG OPTIMER

Få kunnskap om hvordan du kan bruke FreeStyle Libre 2 og ta hensyn til informasjonen du får,
ved forekomsten av høye og lave verdier.

Få kunnskap om hvordan du kan bruke trendpil
til potensielle korreksjonhandlinger.

Få kunnskap om 100-regelen og hvordan du kan bruke trendpil for å gi en riktigere måltidsdose.

Egen sjekkliste – angi de framskrittene du gjør med FreeStyle Libre 2 systemet!

2. ARBEID AKTIVT

Få kunnskap om hvordan du kan arbeide
med Freestyle Libre 2 systemet for å kunne
nå målene dine.

Evaluere hvordan det har gått ved hjelp av ulike verktøy: rapporter, LibreView & trekanten i diabetesomsorgen.

Aktiv bruk av FreeStyle Libre 2
– arbeid med verdier og glukosetrendpil.

 

 

4. DISKUSJON MED ANDRE

Skape et grunnlag for gruppediskusjon der flere pasienter som har brukt FreeStyle Libre 2 en tid, møtes og diskuterer egne erfaringer når det gjelder:

Betydningen av riktig kosthold.

Betydningen av fysisk aktivitet.

Betydningen av tidspunkt for hurtigtvirkende insulin, langtidsvirkende insulin eller basaldose.

Egen sjekkliste – se de framskrittene du gjør
med FreeStyle Libre 2!

 

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingsystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

 

ADC-22601 v 2.0 01/21