FreeStyle Libre

Hvorfor stikke når du kan skanne? 1

FreeStyle Libre
FreeStyle Libre
FreeStyle Libre

FreeStyle Libre Sensor

 • BEHAGELIG

  Den er liten (35 mm x 5 mm) og diskret* og behagelig å ha på under klær (på størrelse med en femkroning).*

 • ENKEL

  Designet for å sitte på kroppen i inntil 14 dager og trenger ikke å kalibreres. Eliminerer behovet for kalibrering via fingerstikk.1, 8, 9

 • SMERTEFRITT* OG LETTVINT Å SETTE PÅ*

  Sensoren har et et tynt, mykt filament som føres inn rett under huden og måler glukoseverdien automatisk dag og natt.2 

 • VANNTETT

  Du kan leve et aktivt liv og bruke den mens du bader, svømmer og mosjonerer.3

FreeStyle Libre Sensor

Påfør sensoren

 • Valg av påføringssted

  Unngå områder med pigmentflekker, arrvev eller tatoveringer. Velg et sted minst 2,5 cm fra et insulininjeksjonssted. 

  For å unngå ubehag og hudirritasjon bør du velge et annet sted enn det du brukte sist.

 • Klargjør huden

  Det er viktig å klargjøre huden for å sikre at sensoren sitter godt. Last ned veiledning for festing av sensoren. Der kan du lese forslag til løsninger om hvordan du unngår vanlige tilstander på hudoverflaten.

 • Påfør sensoren

  Sensorpakken og sensorapplikatoren er pakket som et sett (separat fra avleseren).

Påfør sensoren

 • Åpne sensorpakken ved å dra lokket helt av. Skru av hetten fra sensorapplikatoren, og legg hetten til side.

 • Plasser det mørke merket på sensorapplikatoren mot det mørke merket på sensorpakningen. Trykk sensorapplikatoren godt ned på et hardt underslag til det stopper.

 • Plasser sensorapplikatoren over stedet på huden som er klargjort, og trykk bestemt ned for å feste sensoren til kroppen. Dra sensorapplikatoren forsiktig vekk fra kroppen. Sensoren skal nå sitte fast på huden.

 •  Kontroller at sensoren sitter godt etter påføring. Sett hetten tilbake på sensorapplikatoren. Kast den brukte sensorpakken og sensorapplikatoren i henhold til lokale bestemmelser.

Lær hvordan du holder sensoren din på plass

FreeStyle LibreLink4, 5 tilgjengelig for iPhone og Android

Mange av funksjonene i FreeStyle Libre avleseren finnes i telefonen din.5, 6, 7

FreeStyle LibreLink tilgjengelig for iPhone og Android

Har du spørsmål om sensoren?

Hold deg oppdatert på de nyeste tipsene og triksene som hjelper deg til å bruke FreeStyle Libre på best mulig måte

FreeStyle Libre kontinuerlig glukosemålingssystemet er indisert for måling av glukosenivåene i interstitiell væske hos personer (4 år og eldre) med diabetes mellitus, inklusive gravide. Indikasjonen for barn (4-12 år) er begrenset til de som er under oppsyn av en omsorgsperson som er minst 18 år gammel.

1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en glukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående hypoglykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.

2. For å få en fullstendig glykemisk oversikt for de siste 3 månedene må sensoren byttes hver 14. dag og sensoren må leses av minst hver 8. time.

3. Sensoren er vanntett ned til 1 meters dyp i inntil 30 minutter. Bør ikke brukes over 3048 meter i høyden.

4. Bruk av FreeStyle LibreLink appen krever at du registrerer deg med LibreView. Data som er samlet av FreeStyle LibreLink blir automatisk lastet opp til LibreView når telefonen den kjører på er koblet til Internett.

5. FreeStyle LibreLink appen er bare kompatibel med visse mobileenheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen.

6. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen.

7. Brukere bør alltid sjekke deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.

8. Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a FactoryCalibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794

9. Hoss, Udo., Budiman, Erwin. Factory-Calibrated Continuous Glucose Sensors: The Science Behind the Technology. Diabetes Technology & Therapeutics 19.S2 (2017): S-44

10. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

References:  *Data on file. Abbott Diabetes Care.         

Ingen riktige pasienter eller pasientdata. Bilder er kun ment for illustrasjon

 


ADC-57422 v1.0 06/22