FOR DEG SOM BENYTTER HURTIG-VIRKENDE INSULIN

Legen din kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten for vurdering av kontinuerlig glukosemåler

FOR DEG SOM BENYTTER HURTIG-VIRKENDE INSULIN
FOR DEG SOM BENYTTER HURTIG-VIRKENDE INSULIN
FOR DEG SOM BENYTTER HURTIG-VIRKENDE INSULIN
FreeStyle Libre 2: kontinuerlig glukosemålingsystem

FreeStyle Libre 2 er et kontinuerlig glukosemålingsystem som finansieres gjennom spesialisthelsetjenesten. I praksis betyr dette at personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli
henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. 

Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en
faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

FreeStyle Libre 2: kontinuerlig glukosemålingsystem
FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

  • Alarm om lav vevsglukose

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukose synker under et nivå som stilles inn av deg

  • Alarm om høyt vevsglukose

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukose stiger over et nivå som stilles inn av deg

  • Alarm om signaltap

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukosealarmene du har stilt inn, ikke er tilgjengelige fordi sensoren din ikke har kunnet kommunisere (Bluetooth) med FreeStyle LibreLink appen i 20 minutter

FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

Vanlige spørsmål

ADC-15476 v 7.0 10/22