FOR DEG SOM BENYTTER HURTIG-VIRKENDE INSULIN

Legen din kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten for vurdering av kontinuerlig glukosemåler

" FreeStyle Libre 2 - Kontinuerlig glukosemåler med valgfrie alarmer "

FreeStyle Libre 2: kontinuerlig glukosemålingsystem

FreeStyle Libre 2 er et kontinuerlig glukosemålingsystem som finansieres gjennom spesialisthelsetjenesten. I praksis betyr dette at personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli
henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. 

Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en
faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

FreeStyle Libre 2: kontinuerlig glukosemålingsystem

FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

  • Alarm om lav vevsglukose

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukose synker under et nivå som stilles inn av deg

  • Alarm om høyt vevsglukose

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukose stiger over et nivå som stilles inn av deg

  • Alarm om signaltap

    En alarm gir deg beskjed når vevsglukosealarmene du har stilt inn, ikke er tilgjengelige fordi sensoren din ikke har kunnet kommunisere (Bluetooth) med avleseren i 20 minutter

FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

FreeStyle Libre, våres flash glukosemålingsystemet er refundert i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike or Storbritannia. Men hva med Norge?

Trykk på linken nedenfor for brevet for kronologien som gir deg oversikt over reisen FreeStyle Libre har vært på gjennom helse-Norge og hva Abbott har gjort for at systemet skal bli tilgjengelig på det norske markedet for å bidra til at personer som behandles med multiinjeksjonsbehandling med insulin har hensiktsmessige verktøy tilgjengelig, til et fornuftig kostnad for samfunnet.

FreeStyle Libre

Vanlige spørsmål

ADC-15476 v 4.0 01/21