Loading...

Partners in de zorg voor mensen met diabetes

 

Het is onze overtuiging dat optimale zorg tot stand komt door middel van een sterke multidisciplaire samenwerking tussen alle partijen in de zorg. 
Daarom werken wij samen met diverse organisaties voor mensen met diabetes.

Partner organisations

 

Ondersteuning van organisaties

Abbott werkt nauw samen met Diabetesvereniging Nederland en diverse stichtingen voor mensen met diabetes. Dit doen wij onder andere op het vlak van informatie-uitwisseling, educatie en ondersteuning aan o.a. onderzoek. 

Abbott volgt de richtlijnen van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH 2021). Tegelijkertijd vraagt Abbott van partners dat zij de Gedragscode van de Patiëntenfederatie inzake fondsenwerving naleven en jaarverslagen publiekelijk toegankelijk maken. 

Sponsoring ten behoeve van de gezondheidszorg

In 2021 heeft Abbott 7 organisaties ondersteund in de vorm van sponsoring voor uiteenlopende projecten. Bij ieder sponsorverzoek maken wij de afweging: draagt dit bij aan het verbeteren van de zorg voor, en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

Deze organisaties spelen een cruciale rol bij de verbetering van de gezondheidszorg en zij behartigen belangen van specifieke groepen van mensen met diabetes. Abbott vindt het dan ook van groot belang dat deze organisaties gesteund blijven worden in hun werk en pleit voor een brede basis van bedrijven en instanties die deze organisaties financieel en inhoudelijk ondersteunen, zonder dat dit ten koste gaat van hun onafhankelijkheid.

ADC-37663 April 2021 v 2.0

Blijf op de hoogte van updates en nieuwe ontwikkelingen om het meeste uit het FreeStyle Libre-systeem te halen

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre is een flash glucose monitoring voor het vervangen van bloedglucosetests en het detecteren van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen (4 jaar en ouder) met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt en voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met Abbott 0800 0228828, op werkdagen tussen 08:00 – 17:30 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Mar 2021 v4.0