Loading...

Meten met je telefoon

Je FreeStyle Libre 2 sensor scannen met je telefoon

Met FreeStyle LibreLink scan je je FreeStyle Libre 2 sensor op  je telefoon3

Vanuit de app verbinden met je behandelaar

Je kunt direct vanuit FreeStyle LibreLink verbinden met de praktijk van jouw zorgverlener. Vraag je behandelaar om haar of zijn LibreView-ID.

De sensor

Klein en comfortabel

Een kleine sensor die je op de achterkant van je bovenarm draagt, meet dag en nacht automatisch1 de glucose en slaat deze voortdurend op.2

Discreet

Glucosemetingen met een snelle 1-seconde-scan die zelfs door kleding heen gaat.3

Gemakkelijk

De FreeStyle Libre 2 sensor kan worden gedragen tijdens  douchen, zwemmen en sporten.4

Gebruiksvriendelijk

Bij elke scan krijg je je actuele glucosewaarde, de glucosegegevens van de laatste 8 uur en geeft een trendpijl aan in welke richting de glucose zich beweegt.


Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen om je te helpen het meeste uit FreeStyle Libre te halen

  1. De sensor meet elke minuut en bij elke scan, en waarden worden elke 15 minuten opgeslagen. Om een volledig glycemisch beeld te verkrijgen, moet de sensor ten minste eenmaal per 8 uur worden gescand.
  2. Waterbestendig IP27: Kan gedurende maximaal 30 minuten, één meter onder water worden gehouden. Raadpleed de gebruikershandleiding voor meer informatie.
  3. Om een volledig glycemisch beeld te verkrijgen, moet de sensor ten minste eenmaal per 8 uur worden gescand.
  4. De reader kan de gegevens inlezen op een afstand tussen 1 cm en 4 cm van de sensor.

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre 2 (CE2797) is een flash glucose monitoring systeem voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. Het systeem is bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool "bloedglucose controleren" verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met Abbott 0800 0228828, van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 17:30 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk of handelsnaam  van Abbott  zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren. App Store is een handelsmerk van Apple Inc.Play Store is een handelsmerk van Google. Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Aug 2021 v5.0