Meer tijd in doelbereik

Tijd in doelbereik is het percentage tijd dat iemand met diabetes doorbrengt met de glucosewaarden binnen het doelbereik.

FreeStyle Libre Systeem
FreeStyle Libre Systeem
FreeStyle Libre Systeem

Elke 10% extra tijd in doelbereik verlaagt je A1c met 0.8%1.

Elk extra uur tijd in doelbereik heeft een positieve impact op je glucose instelling2.

Meer tijd in doelbereik doorbrengen betekend een verminderde kans op lange termijn complicaties 3.

Richtlijnen bevelen een tijd in doelbereik ( 3.9 - 10.0 mmol/l) aan van tenminste 70%2,4.

Berekent automatisch het percentage tijd die je binnen, boven en onder je doelbereik doorbrengt.  

Het overzicht met tijd in doelbereik toont hoeveel procent van de dag een gebruiker in doelbereik doorbracht. Internationale richtlijnen schrijven een doelbereik van 70% voor3.

FreeStyle Libre Systeem - app afbeelding

Leer hoe je dagelijkse activiteiten invloed hebben op je glucose

Bijvoorbeeld door:

  • Verminder grote schommelingen door inname van veel koolhydraten.

  • Blijf je glucose monitoren5.

  • Herhaal wat voor jouw werkt.

FreeStyle Libre Systeem grafiek

" Het FreeStyle Libre systeem geeft je de handvaten om meer tijd in doelbereik door te brengen "

Het verschil tussen bloedglucose en flash glucose monitoring

Glucosewaarden van vingerprikken en van een sensor komen niet altijd overeen en zijn vaak zelfs verschillend.  

Dat is omdat de sensor in het interstitiele vocht (ISV) meet, een dunne laag vloeistoef rondom de cellen onder je huid, en niet in het bloed.  

Er zit een vertraging van 5 tot 10 minuten in de glucose in het ISV vergeleken met bloedglucose. Van glucosewaarden uit het ISV is bewezen dat ze betrouwbaar bloedglucose waarden weergeven1.

FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring

Wat betekent “niet kalibreren" ?

Kalibratie is een proces om de glucose waarde van een sensor te matchen met een standaard referentie om er voor te zorgen dat het apparaat nauwkeurig werkt.  

De FreeStyle Libre sensor is gekalibreerd in de fabriek en heeft minimale variatie van sensor-op-sensor, waardoor kalibratie met een vingerprik overbodig is.  

FreeStyle Libre sensor afgebeeld

1. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81-85.

2. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

3. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-405.

4. For adults with type 1 and type 2 diabetes who are not pregnant, not older, or at risk.

5. Finger pricks are required when glucose readings do not match symptoms or expectations.

 

 

ADC-40682 Jun 2021 v1.0 based on ADC-28471 v1.0 10/20

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre producten zijn glucose monitoring systemen voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met de klantenservice op 0800 0228828, van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 20:00 uur en zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 

Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Feb 2022 v7.0

Loading...