Klinisch bewezen voordelen

Het correct gebruik van FreeStyle Libre levert een aantal klinisch bewezen voordelen op. Hieronder gaan we daar op in.

Minder tijd in hypoglykemie

Gebruikers van FreeStyle Libre, zowel met diabetes Type 1 als Type 2, spenderen minder tijd in hypoglykemie (3.9 mmol/l)1.

Minder tijd in hypoglykemie

Meer tijd binnen
doelbereik

Gebruikers van FreeStyle Libre zitten gemiddeld 1 uur per dag langer in hun doelbereik1.

Minder ziekenhuisopname en absentie van werk  

FreeStyle Libre System for T1 and T2 Diabetes

66% afname van ziekenhuisopname met het FreeStyle Libre systeem gedurende 1 jaar2.

FreeStyle Libre System for T1 and T2 Diabetes

58% afname in absentie van werk met het FreeStyle Libre systeem2.

Verbeterde kwaliteit van leven  

FreeStyle Libre System

95% meldt een beter begrip van haar of zijn glucosecurve2.

FreeStyle Libre System

92% vindt het makkelijker om glucose te reguleren bij de maaltijd2.


1. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263.

2. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care 2019;7:e000809. doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

 

ADC-40682 Jun 2021 v1.0 (adapted from ADC-28471 v1.0 10/20)

Indicaties en belangrijke veiligheidsinformatie: FreeStyle Libre is een flash glucose monitoring systeem voor het vervangen van bloedglucosetests en het meten van trends en patronen die helpen bij het detecteren van episodes van hyperglycemie en hypoglykemie, waardoor zowel acute als langdurige therapie wordt vergemakkelijkt voor personen van 4 jaar en ouder met diabetes. De systemen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Voor vergoede zorg is schriftelijke goedkeuring van een behandelaar vereist.

Contra-indicaties: Verwijder de sensor vóór MRI-, CT-scan-, röntgen- of diathermiebehandeling.

Waarschuwingen: Negeer geen symptomen die het gevolg kunnen zijn van lage of hoge bloedglucose, hypoglycemische onbewustheid of uitdroging. Controleer de sensorglucosemetingen met een bloedglucosemeter wanneer het symbool Bloedglucose controleren verschijnt, wanneer de symptomen niet overeenkomen met de systeemmetingen of wanneer wordt vermoed dat de metingen onnauwkeurig zijn. 

Plaatsing: Het plaatsen van de sensor op andere plaatsen dan de achterkant van de arm is niet goedgekeurd. De ingebouwde bloedglucosemeter is niet bedoeld voor gebruik op gedehydrateerde, hypotensieve, in shock, hyperglycemisch-hyperosmolaire toestand, met of zonder ketose, pasgeborenen, ernstig zieke patiënten, of voor diagnose of screening van diabetes. Raadpleeg de gebruikershandleiding, bekijk de veelgestelde vragen of bel gratis met Abbott 0800 0228828, op werkdagen tussen 08:00 – 17:30 uur.

Handelsmerken:  FreeStyle, Libre, en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk, handelsnaam of handelskleding van Abbott op deze site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Afbeeldingen: productafbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. Afbeeldingen ter illustratie; dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Deze website en de hierin opgenomen informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland. 

 

ADC-25246 Mar 2021 v4.0