Miksi pistää, jos voi skannata?1

Katso hyviä neuvoja, jotka auttavat sinua toimimaan tarvittavalla tavalla.
Seuraa glukoosiarvojasi kivuttomalla2 skannauksella sormenpäämittausten sijaan1,18,19

FreeStyle Libre -järjestelmään kuuluu pieni, olkavarteen kiinnitettävä sensori, joka mittaa glukoositasoja automaattisesti vuorokauden ympäri3

 

Sormenpääpiston1 sijaan voit vain viedä lukulaitteen sensorin päälle, josta se lukee glukoosiarvon kivuttomasti2 sekunnissa. Lukulaitteessa on nykyinen glukoosiarvosi, glukoosin suuntanuoli, joka osoittaa glukoosin muutossuuntaa, sekä nykyisten ja tallennettujen glukoosilukemien kuvaaja.

Seuraa glukoosiarvojasi kivuttomalla skannauksella sormenpäämittausten sijaan

Vuorokausikatsaus

Kuvaaja, jossa esitetään sensorin glukoosin malli ja vaihtelevuus tyypillisen päivän mittaan3.

Aika tavoitteessa

Näyttää prosenttiosuuksina, miten glukoosiarvot ovat olleet tavoitealueella tai sen ylä- tai alapuolella.

Matalan glukoosin tapahtumat

Näyttää tapahtumat, jotka ovat olleet alle 3,9 mmol/l (vähintään 15 minuutin ajan) neljän kuuden tunnin mittaisen ajanjakson ajalta vuorokauden aikana.

Kliinisesti osoitettu vähentävän hypoglykemiaa23

1-tyypin diabetespotilaiden mielestä23

38%

aleneminen

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

40%

aleneminen yöaikaan

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

2-tyypin diabetespotilaiden mielestä24

43%

aleneminen

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

54%

aleneminen yöaikaan

ajasta hypoglykemiassa
(< 3,9 mmol/L)

FreeStyle Libre Flash -glukoosin seurantajärjestelmä on tarkoitettu soluvälinesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä (vähintään 4-vuotiaat), myös raskaana olevilla naisilla. Lukulaite ja sensori on suunniteltu korvaamaan verensokerin mittaaminen diabeteksen omahoidossa, johon kuuluu insuliinin annostelu. Käyttö lapsilla (4- 12- vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18- vuotias huoltaja. Huoltajan vastuulla on huolehtia lukulaitteen ja sensorin käytöstä tai auttaa lasta niiden käytössä sekä tulkita sensorin glukoosilukemia tai auttaa lasta niiden tulkinnassa.

1.  Glukoosiarvo on mitattava sormenpäästä verensokerimittarilla, jos glukoosiarvot muuttuvat nopeasti, koska silloin soluvälinesteen glukoosiarvot eivät vastaa veren glukoosiarvoja tarkasti; tai jos FreeStyle Libre -mittausjärjestelmä ilmoittaa hypoglykemiasta tai lähestyvästä hypoglykemiasta; tai jos oireet eivät vastaa FreeStyle Libre -mittausjärjestelmän mittaamia lukemia.

2. Data on file. Abbott Diabetes Care

3. Saadaksesi täydellisen kuvan glykeemisistä arvoistasi kolmen kuukauden ajalta, sensori on vaihdettava kahden viikon välein ja luettava vähintään kerran kahdeksassa tunnissa.

18. Käyttäjien tulee aina tarkistaa nykyisen sovelluksensa versio ja vastaava käyttöohje. Käyttöohjeeseen pääsee sovelluksen kautta

19. Käyttäjien tulee aina tarkistaa nykyisen lukulaitteensa versio ja vastaava käyttöohje.

23. Bolinder, Jan., et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-2263

24. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

 

ADC-24115 v 5.0 05/21

file