Loading...

Kontinuerlig måling af glukose i vævsvæsken (interstitielvæsken) har eksisteret siden begyndelsen af 00’erne og har revolutioneret diabetesverdenen. Teknikken har udviklet sig meget, og det samme har målenøjagtigheden. Teknikken går ud på, at en sensor med en kort fiber indsættes subkutant og måler indholdet af glukose i vævsvæsken (interstitielvæsken – se ovenfor) kontinuerligt. På grund af vævsvæskens omgivende fysiologi ser man ofte en forsinkelse mellem blodets glukoseindhold og vævsvæskens. Ved hjælp af sensorens kontinuerlige måling og en avanceret algoritme kan man så vidt muligt beregne sig frem til en mindre forsinkelse. Det er nødvendigt med en fingerpriktest med en blodglukosemåler på tidspunkter, hvor glukoseniveauet svinger meget, da glukoseniveauerne i vævsvæsken på disse tidspunkter ikke afspejler blodets glukoseniveau korrekt, eller hvis systemet rapporterer om hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller hvis symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger.

Med denne teknik slipper personer med diabetes for hele tiden at skulle prikke sig i fingrene for at kontrollere glukoseindholdet, men fremfor alt giver sensorbaseret teknologi mulighed for en kontinuerlig kontrol af glukoseindholdet på en måde, som adskiller sig fra traditionel kapillær måling med fingerprik.

Når sensoren bruges rigtigt med hjælp fra diabetesklinikken, mindskes risikoen for komplikationer og følgesygdomme på både kort og langt sigt. Sensorbaseret teknologi øger livskvaliteten, skønt den ikke kurerer, ved radikalt at reducere de begrænsninger, diabetes kan medføre.

 

 

Opdag FreeStyle Libre

Hvad er sensorbaseret teknologi?

Hvad er insulin?

Tendenspile og FreeStyle Libre systemet

Hvad er HbA1c?

Tid i målområde

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

 

 

ADC-26052 v.1.0 08/20