Loading...

Du kan lære at forbedre HbA1c, begrænse udsving mellem høje og lave glukoseværdier og reducere hyppigheden af hypoglykæmi ved hjælp af diabetestrekanten

At forbedre det generelle glukoseniveau (HBA1c)

At undgå alvorlig hypoglykæmi

At begrænse udsving i glukoseniveauet

 

 

Vi kigger på hvert af de tre mål enkeltvis for at se, hvordan forbedringer inden for hvert af områderne kan have en positiv indvirkning på din diabetes. Vi kigger naturligvis også på, hvordan dit FreeStyle Libre system kan hjælpe dig.

Selvom det at reducere glukoseværdien, målt som HbA1c, er det overvejende primære mål for personer med diabetes, er det også er vigtigt at kigge på, hvordan man opnår denne reduktion.

Hyppige hypoglykæmitilfælde og skift mellem høje og lave glukoseværdier kan være forbundet med langsigtede helbredsrisici. Derfor har diabetestrekanten tre fokuspunkter, som skal hjælpe dig med at fokusere på henholdsvis at reducere antallet af hypoglykæmitilfælde, begrænse udsving i glukoseværdien og forbedre din generelle HbA1c-værdi.

Det lyder måske overvældende at have tre behandlingsmål, når det er svært nok at klare et, men du behøver ikke at ligge i top på alle tre områder for at få noget ud af det. Når du arbejder med diabetestrekanten, vil du opleve, at selvom det ikke lykkes for dig at nå et af målene, vil en forbedring inden for et af eller begge de andre mål have en positiv indvirkning på dit helbred som helhed.

 

 

At forbedre det generelle glukoseniveau (HbA1c)

Når det handler om kontrol af din diabetes, fokuserer du sandsynligvis på HbA1c-værdien, som er en pålidelig markør for, hvordan din glukoseværdi har udviklet sig i løbet af de seneste 2-3 måneder.

FreeStyle LibreLink og aflæseren3 har en række forskellige rapporter, så du, uanset hvor du befinder dig, har adgang til de oplysninger, du skal bruge til at kontrollere din diabetes på en effektiv måde. Husk, at du på ethvert tidspunkt på dagen kan se de seneste 8 timers data, som ikke blot viser dig din aktuelle glukoseværdi, men også tendenser over tid samt den aktuelle retning for din glukoseværdi. Ved at scanne din sensor regelmæssigt får du et godt billede af, hvordan din glukoseværdi arter sig, så du kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe den tilbage inden for målområdet, som din læge/diabetessygeplejerske har anvist.

At begrænse udsving i glukoseniveauet – glukosevariabiliteten

Hvis du vil kunne forhindre store udsving, hjælper det at kunne se mønstrene i din glukoseværdi. Med FreeStyle Libre kan du se, hvor meget din glukoseværdi svinger.

I rapporten “Daglige mønstre” på aflæseren kan du se, hvor der er en grad af udsving i din daglige glukoseværdi (jo tættere den grå skravering er, jo mindre er udsvingene) – det kan være en god idé at kigge på rapporten sammen med din læge/diabetessygeplejerske for at finde ud af, hvad det betyder for dig. Fordi FreeStyle Libre systemet3 løbende måler og gemmer data om interstitielvæskens glukoseværdi, kan du, når du gennemgår tallene med din læge/diabetessygeplejerske, lettere få øje på mønstre, som du ellers ikke ville have opdaget – måske er du mere tilbøjelig til at opleve udsving på bestemte tidspunkter, eller måske svinger glukoseværdien lige efter, at du har spist bestemte måltider. Ved hjælp af disse tendensdata kan du danne dig et billede af, hvordan du kan foretage de justeringer af din livsstil, der skal til for at kontrollere din diabetes.

Hvis du godt kan lide udfordringer, kan du prøve funktionen “Tid i målområde” i FreeStyle LibreLink appen1,2, som giver dig et ekstra incitament til at forsøge at holde dig inden for dit målområde for glukose en større del af tiden.

Endelig bør du foretage en scanning, før du spiser, helst to timer efter at du har spist, før du går i seng, og når du står op om morgenen. Du bør også foretage en scanning før, under og efter fysisk aktivitet.

At undgå alvorlig hypoglykæmi

Ingen ønsker at opleve et hypoglykæmitilfælde. Men selvom du gør alt, hvad du kan, for at undgå det, kan det alligevel ske, og det kan være en meget svær og uforudsigelig øvelse at balancere din glukoseværdi og undgå, at den bliver for lav (eller for høj for den sags skyld).

FreeStyle Libre systemet er designet til løbende at måle og gemme data om interstitielvæskens glukoseværdi for at give dig et fuldstændigt billede af de ændringer, der sker i din glukoseværdi i løbet af dagen og natten. Hvis du foretager scanninger regelmæssigt i løbet af dagen, kan du se, hvor god du er til at kontrollere din diabetes på forskellige tidspunkter på dagen, og det kan faktisk hjælpe dig med at opdage tendenser, du ellers ikke ville have bemærket. Hvis du for eksempel vælger rapporten “Hændelser med lavt glukoseniveau”, vil du kunne se de tidspunkter på dagen, hvor du skal være ekstra opmærksom.

Næste gang du har en aftale med din læge/diabetessygeplejerske, kan det være en god idé at kigge på rapporten “Daglige mønstre”, som er tilgængelig via FreeStyle Libre softwaren. Den viser, hvornår du oplever hypoglykæmi (hvor den blå kurve dykker ned under den lave tærskelværdi), og det kan være en anledning til at spørge, hvad du kan gøre for at afhjælpe dette fremover.

Diabetestrekanten visualiserer følgende tre overordnede mål:

At forbedre det generelle glukoseniveau (Hb1Ac)

At reducere udsving i glukoseniveauet – glukosevariabiliteten

At undgå alvorlig hypoglykæmi

Vi kigger på hvert af de tre mål enkeltvis for at se, hvordan forbedringer inden for hvert af områderne kan have en positiv indvirkning på din diabetes. Vi kigger naturligvis også på, hvordan dit FreeStyle Libre system kan hjælpe dig. Selvom det at reducere glukoseværdien, målt som HbA1c, er det overvejende primære mål for personer med diabetes, er det også er vigtigt at kigge på, hvordan man opnår denne reduktion. Hyppige hypoglykæmitilfælde og skift mellem høje og lave glukoseværdier kan være forbundet med langsigtede helbredsrisici. Derfor har diabetestrekanten tre fokuspunkter, som skal hjælpe dig med at fokusere på henholdsvis at reducere antallet af hypoglykæmitilfælde, begrænse udsving i glukoseværdien og forbedre din generelle HbA1c-værdi. Det lyder måske overvældende at have tre behandlingsmål, når det er svært nok at klare et, men du behøver ikke at ligge i top på alle tre områder for at få noget ud af det. Når du arbejder med diabetestrekanten, vil du opleve, at selvom det ikke lykkes for dig at nå et af målene, vil en forbedring inden for et af eller begge de andre mål have en positiv indvirkning på dit helbred som helhed.

Opdag FreeStyle Libre

Hvad er sensorbaseret teknologi?

Hvad er insulin?

Tendenspile og FreeStyle Libre systemet

Hvad er HbA1c?

Tid i målområde

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.
 
  1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre aflæser har lignende, men ikke identiske funktioner. En fingerprikketest med en blodsukkermåler er påkrævet i tider med hurtigt ændrede glukoseniveauer, når glukoseniveauerne ikke nøjagtigt afspejler blodsukkerniveauet, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller imminent hypoglykæmi, eller når symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med FreeStyle Libre aflæseren, der startede den eller FreeStyle LibreLink appen, der startede den. En sensor startet af FreeStyle Libre aflæseren vil også kommunikere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink appen skal den registreres hos LibreView.
  2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende app version og  den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes via appen.
  3. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæser version og den tilsvarende brugermanual.

 

 

 

ADC-26052 v.1.0 08/20