Velkommen til en helt anderledes måde at måle din glukoseværdi på med FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystemet!

 

Formålet med FreeStyle Libre Guide trin 1 er, at du skal:

 • Få grundlæggende viden om dit FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystem3

 • Forstå, hvor vigtigt det er at scanne FreeStyle Libre sensoren ofte

 • Få viden om digitale sundhedsværktøjer: FreeStyle LibreLink 1,2appen, LibreLinkUp6,7 og LibreView8

 • Opstille mål

 • Forstå data, når du har scannet FreeStyle Libre sensoren

I stedet for at måle din blodglukoseværdi kan du nu scanne5 FreeStyle Libre sensoren ved hjælp af FreeStyle LibreLink appen1,2,4 eller en FreeStyle Libre aflæser3.

For at du kan lære at bruge FreeStyle Libre systemet på den bedste og mest effektive måde, har vi i samarbejde med læger udviklet denne guide.

Guiden er et værktøj til brugere af FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2, der hjælper dig med at få mest muligt ud af FreeStyle Libre systemet. Den erstatter ikke den brugervejledning, der følger med systemet. I brugervejledningen kan du finde fuldstændige oplysninger om systemet. Brugervejledningen kan du finde her Pdf (6 MB) for FreeStyle Libre og her for FreeStyle Libre 2.

God fornøjelse!

 

 

FreeStyle Libre systemet - en anderledes måde at måle på

 

Læg FreeStyle Libre sensoren og FreeStyle Libre aflæseren3 eller din smartphone med FreeStyle LibreLink appen 1,2
foran dig, så gennemgår vi det hele trin for trin.

 

FreeStyle Libre systemet består af:

 

FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 sensor

Billede af FreeStyle Libre 2-aflæser

FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 aflæser*
*FreeStyle Libre 2 aflæseren bliver tilgængelig på et senere tidspunkt.

FreeStyle LibreLink

LibreLinkUp

FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2 sensoren

 • Sensoren er 35 mm i diameter og 5 mm høj – på størrelse med en 5-krone.

 • Sensoren er fabrikskalibreret.

 • Sensoren er vandtæt. Nedsænk IKKE sensoren i mere end 1 meter vand, og lad den ikke ligge mere end 30 minutter i vand. Bemærk: Aflæseren er ikke vandtæt og må ALDRIG nedsænkes i vand eller anden væske.

 • Sensoren er designet, så den er nem at have på i op til 14 dage.

 • FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystemet er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæsken hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der er mindst 18 år gammel.

 • Når sensoren er placeret på bagsiden af overarmen, måler den glukoseværdien automatisk op til 14 dage.

 • FreeStyle Libre 2-sensoren bruger en lavenergi bluetooth-teknologi som muliggør de valgfrie alarmer. Begge sensorer benytter NFC (Near Field Communication) i brug med aflæserne eller FreeStyle LibreLink appen. Sensorerne er ens i størrelsen, klæbeevnen er den samme og de applikeres også på samme måde.

FreeStyle Libre sensor
FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2 aflæseren

 • Du får vist dine værdier ved at scanne sensoren med aflæseren.

 • Målingen tager 1 sekund.

 • Scanningen giver tre værdifulde oplysninger, du kan bruge som hjælp til at træffe beslutninger.

 • Aktuelt glukoseniveau vises som et tal på aflæseren.

 • Tendenspilen giver en indikation af, hvor din glukose er på vej hen, og hvor hurtigt den ændrer sig – der vises forskellige typer tendenspile alt afhængig af retning og hastighed.

 • En 8-timers glukosehistorik (glukosekurve) vises som en linje på aflæseren. Sensoren måler hvert minut, og den graf, der vises, består af de sammenlagte værdier fra hvert 15. minut i de seneste 8 timer. Op til 90 dages glukosedata gemmes i aflæseren. Når du har downloadet målingerne til LibreView1, kan du selv se, hvordan det går, og bestemme, hvorvidt  du ønsker at lade din behandler se dine tal.

 • FreeStyle Libre aflæseren kan bruges med enten FreeStyle Libre sensoren eller FreeStyle Libre 2 sensoren, men vil IKKE udsende alarmer.

 • FreeStyle Libre 2 aflæseren giver dig muligheden for valgfrie alarmer. FreeStyle Libre 2 aflæseren bliver tilgængelig på et senere tidspunkt.

Nyttig viden: LibreView⁸ er et sikkert, skybaseret system til håndtering af diabetes, som giver dig og behandlere tydelige og letforståelige rapporter fra mange populære målesystemer til glukoseovervågning. Du kan få flere oplysninger ved at klikke her eller gå ind på www.LibreView.com

FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2 aflæseren Billede af FreeStyle Libre 2-aflæser
FreeStyle LibreLink1,2

 

Mange af de funktioner, du kender fra FreeStyle Libre aflæseren, findes nu på din mobil. FreeStyle LibreLink appen er godkendt til brug med FreeStyle Libre sensoren.Nu kan du holde øje med dit glukoseniveau med appen uden at bruge rutinemæssige fingerprik.5 FreeStyle LibreLink appen er godkendt til brug med FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2 sensoren, så du har mulighed for at få valgfrie glukosealarmer på din kompatible smartphone.

FreeStyle LibreLink appen

Har du ikke FreeStyle LibreLink appen? Download den her

LibreLinkUp⁶

 

Med LibreLinkUp appen får du glukosemålinger sendt til din smartphone fra familie og venner, der inviterer dig til at oprette forbindelse via Freestyle LibreLink appen. Det er muligt med LibreLinkUp appen at invitere op til 20 personer til at følge en brugers glukosedata og tendenser på deres smartphone.7

FreeStyle LibreLink appen

Download LibreLinkUp her:Forklaring af FreeStyle Libre systemet

Tryk på knappen Hjem for at slå aflæseren til. Gennemgå sammen med din behandler, hvilke indstillinger der er hensigtsmæssige:


 • Lyd

  Valg af meddelelsestone eller ingen

  Valg af meddelelsesvibration eller ingen

  Valg af ikon-/pegelyd eller ingen

   

 • Målområde

  Vælg et målområde for dine glukoseværdier.

  Andelen af værdier, der ligger under, inden for og over målområdet, vil senere blive vist i dine aflæserrapporter.

  Det tager 60 minutter, før sensoren er klar til opkobling og aflæsning, når du har foretaget ovenstående indstillinger og placeret sensoren på overarmen.

  Se her! Hvis du bruger FreeStyle Libre 2, så se videoen nedenfor om, hvordan du indstiller og bruger de valgfrie glukosealarmer.

   

 •  

   

FreeStyle LibreLink appen

 

 

Sådan bruger du alarmer med FreeStyle LibreLink

 

 

Målsætning med dit FreeStyle Libre system

 

Nu skal du snart begynde at bruge dit Freestyle Libre system, men først er det godt at overveje, hvad du ønsker at opnå med din diabetesbehandlingsplan.

Du kan tænke over disse spørgsmål og arbejde trin for trin hen imod forbedringer!

 

 

Tænk over, hvad du vil forbedre, eller hvilke problemer du vil løse.

Når du har identificeret, hvad der skal forbedres, eller hvilke problemer du ønsker at løse, skal du efterfølgende opstille en målsætning:

 

 • Det er godt, hvis målsætningen kan måles, f.eks. i form af et tal som middelglukoseværdi eller noget, du oplever.

 • Det er godt, hvis målet kan opnås i løbet af de næste to uger.

 • Tag hellere ét skridt ad gangen ved hjælp af delmål på vejen mod slutmålet.

 • Tanken er, at du trin for trin skal flytte din målsætning fremad.

 • Når du har nået dit mål, skal du evaluere det og opstille et nyt mål.

FreeStyle LibreLink appen

 

Hvilke målsætninger har du med Freestyle Libre inden for de næste to uger?

Hvordan forestiller du dig, at du skal arbejde med dit FreeStyle Libre system for at kunne nå dine mål?

Diskuter gerne dette med din behandler. 

 

 

 

 

Råd

 

Bemærk, at en tendenspil for glukose muligvis ikke altid vises sammen med din måling.

 

Aktuelt glukoseniveau

Forsøg at holde værdien inden for målområdet – undgå både høje og lave værdier i så vid udstrækning som muligt!

 

Tendenspil

Tendenspilen giver dig en indikation af, hvor din glukose er på vej hen, og hvor hurtigt den ændrer sig:

 


Bemærk, at en tendenspil for glukose muligvis ikke altid vises sammen med din måling.

Mål i tide – undgå, at glukoseværdien falder!
Mål i tide – undgå høje glukoseværdier over en længere periode!

 


8-timers glukosehistorik

Hver scanning giver dig din aktuelle glukoseværdi, de seneste 8 timers glukoseværdier og en tendenspil, som angiver, hvilken retning din glukose bevæger sig i. For at opnå et komplet glykæmisk billede skal du scanne mindst hver 8 time.

 

 

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre aflæser har lignende, men ikke identiske funktioner. En fingerprikketest med en blodglukosemåler er påkrævet i tider med hurtigt ændrede glukoseniveauer, når glukoseniveauerne ikke nøjagtigt afspejler blodglukoseniveauet, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller når symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med FreeStyle Libre aflæseren, der startede den eller FreeStyle LibreLink appen, der startede den. En sensor startet af FreeStyle Libre aflæseren vil også kommunikere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenhedens kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink appen skal den registreres hos LibreView.

2. Brugerne skal altid kontrollere, hvilken version af appen de har, og se den tilsvarende brugervejledning. Brugervejledningen kan findes via appen.

3. Brugerne skal altid kontrollere, hvilken version af aflæseren de har, og se den tilsvarende brugervejledning.

4. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med den FreeStyle Libre aflæser, der har aktiveret den, eller den FreeStyle LibreLink app, der har aktiveret den. Hvis du vil bruge både aflæseren og appen, skal du først aktivere sensoren med aflæseren og derefter scanne den med din smartphone inden for en time. Data synkroniseres ikke mellem enhederne. Du skal derfor kontrollere, at dine rapporter indeholder alle tilgængelige data, ved at vælge en enhed, som du ved, du vil komme til at bruge til at scanne sensoren med mindst én gang hver ottende time. 

5. En fingerpriktest med en blodglukosemåler er påkrævet ved hurtige ændringer i glukoseniveauet, da måling i vævsvæsken, som findes mellem cellerne og uden for blodbanen, muligvis ikke afspejler blodets glukoseniveau helt korrekt i disse tilfælde, eller hvis systemet rapporterer om hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller hvis symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger.

6. LibreLinkUp appen er kun kompatibel med visse mobilenheder og operativsystemer. Se www.LibreLinkUp.com for at få flere oplysninger om mobilenhedens kompatibilitet, før du bruger appen. For at du kan bruge FreeStyle LibreLink og LibreLinkUp appen, skal den registreres i LibreView. LibreLinkUp mobilappen er ikke beregnet som primær glukosemåler: Personer, der bruger den i hjemmet, skal konsultere deres primære måleenhed og sundheds- og hospitalskontakt, inden der gennemføres medicinske vurderinger eller behandlingsjusteringer på grundlag af programmets oplysninger. Sundheds- og hospitalspersonale, der bruger programmets oplysninger, skal sammenholde dem med anden tilgængelig klinisk information. 

7. Patienten bestemmer selv, om han eller hun vil invitere pårørende, venner osv. til at se glukoseoplysningerne. Abbott kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for, at de personer, der har adgang til dine oplysninger, behandler dem på en passende måde. Det, at du deler dine oplysninger på denne måde, må ikke anses som en erstatning for at søge lægehjælp. Kontakt altid din læge, hvis du har spørgsmål om sygdommen eller din behandling. 

8. LibreView websiden er kun kompatibel med visse operative systemer og browsers. Tjek www.LibreView.com for ydereligere information.

 

 ADC-26046 v 2.0 01/21