Introduktion – trin 2

Formålet med FreeStyle Libre System Guide trin 2 er, at du skal:

 • Få tip til, hvordan du bedst muligt udnytter FreeStyle Libre systemet4 til at nå dine mål
 • Forstå, hvordan du evaluerer data og gennemgår rapporter, og hvordan du bruger  FreeStyle LibreLink1,2 appen, LibreView3 og diabetestrekanten

 • Lære at bruge FreeStyle Libre systemet aktivt ved at arbejde med glukoseværdier og tendenspile

Guiden er et værktøj, der hjælper dig med at få mest muligt ud af FreeStyle Libre systemet.4 Den erstatter ikke den brugervejledning, der følger med systemet. I brugervejledningen kan du finde fuldstændige oplysninger om systemet. Brugervejledningen kan du finde her Pdf (6 MB) for FreeStyle Libre .

 

 

Få tips til, hvordan du bedst muligt udnytter FreeStyle Libre systemet til at nå dine mål

 

Kontrol af måltidsinsulindosis

 • Scan din glukoseværdi før hvert måltid for at kunne bestemme den passende dosis insulin.

 • Scan din sensor mindst 2 timer efter hvert måltid for at vurdere, om insulindosen var korrekt, eller om det er nødvendigt at gøre noget yderligere. Hvis din glukoseværdi stiger hurtigt efter måltidet, kan timingen af dosen være afgørende. Diskuter gerne dette med din læge/diabetessygeplejerske.

 • Målområder for glukose er altid individuelle, og valget kan afhænge af mange faktorer! Diskuter med din læge/diabetessygeplejerske, hvilke mål der passer til dig:

 

 

Diskuter med din læge/diabetessygeplejerske, hvilke mål der passer til dig i den nærmeste fremtid:

 • Mit målområde for glukose før måltider:

 • Mit målområde for glukose 2 timer efter måltider:

Du kan finde yderligere oplysninger om ernæring og diabetes m.m., hvis du kigger på det seneste blogindlæg om dette emne!

Kontrol af glukoseværdi om natten

 • Scan sensoren, før du går i seng, for at se, om du skal gøre noget for at kontrollere din glukoseværdi, før du lægger dig til at sove.

 • Scan sensoren igen, når du vågner om morgenen, før du spiser morgenmad. Du får nu vist en glukosehistorik, som viser udviklingen i din glukoseværdi i løbet af natten. Det er vigtigt at huske, at hvis du vil have et fuldstændigt billede af dine glukoseværdier, skal du scanne sensoren mindst hver 8. time.

 • Din langtidsvirkende insulin eller basalinsulin skal tilpasses i henhold til din læges/diabetessygeplejerskes anvisninger, så du opnår en stabil glukoseværdi, der ligger inden for målområdet hele natten igennem.

 • Glukosemålene for natten er også altid individuelle, og valget kan afhænge af mange faktorer, f.eks. om du har dyrket idræt om eftermiddagen eller aftenen!

Diskuter med din læge/diabetessygeplejerske, hvilke mål der passer til dig i den nærmeste fremtid:

 • Mit mål for glukoseværdi før natten

 • Mit mål for glukoseværdi før morgenmad

Stræb altid efter, at din glukoseværdi er stabil, før du går i seng. Til det formål kan du anvende tendenspilen → på aflæseren, som angiver, om glukoseværdierne er på vej til at ændre sig. Det er vigtigt at forstå, at glukoseværdien faktisk kan ændre sig, selvom tendenspilen er vandret. Budskabet er, at værdien ligger stabilt eller ændres langsomt.

 • Når glukoseværdien er stigende eller faldende, før du går i seng, råder din behandler dig muligvis til enten at foretage korrigerende tiltag eller vente et stykke tid og foretage en ny scanning. Det er sådan, du lærer!

 • Den periode, du scanner, udgør de data, der efterfølgende gemmes. Hvis du gerne vil kunne se en komplet glukosekurve for et døgn, kræver det altid, at du scanner mindst hver 8. time.

 

Kontrol af glukoseværdi ved fysisk aktivitet:

Scan før, under og efter fysisk aktivitet for trin for trin at finde de rette tiltag (insulin og kulhydrater).

Det er vigtigt at bemærke, at intensiv træning kan få sensoren til at løsne sig, fordi du sveder, eller fordi sensoren bevæger sig. Hvis sensoren løsner sig, får du muligvis ingen målinger, eller også er målingerne upålidelige og modsvarer ikke den måde, du har det på.

Hvilke glukosemål har du for fysisk aktivitet? Diskuter med din læge/diabetessygeplejerske, hvilke mål der er passende for dig.

 • Mit mål for glukoseværdi før fysisk aktivitet

 • Mit mål for glukoseværdi efter fysisk aktivitet

 • Hvis du mærker symptomer, der ikke stemmer overens med den scannede værdi, skal du måle din blodglukoseværdi! Det kan du nemt gøre via din aflæser, der også fungerer som almindelig blodglukosemåler.

Du kan finde yderligere oplysninger om træning og diabetes m.m., hvis du kigger på det seneste blogindlæg om dette emne!

Det er sådan, jeg vil arbejde med FreeStyle Libre.

Når du har arbejdet et stykke tid med hjælp fra FreeStyle Libre, er næste trin at vurdere, hvordan det går. Er der noget, du vil justere i din diabetesbehandling?

Vurder, hvordan det er gået de seneste to uger.

Vurderingen kan du foretage på en valgfri måde ved hjælp af flere forskellige alternativer (værktøjer).Freestyle Libre rapporter

FreeStyle Libre rapporter – enten via FreeStyle LibreLink appen eller din aflæser

Et nemt og hurtigt alternativ til analyse af de seneste 7, 14, 30 eller 90 dage. Se venligst brugervejledningen for at få en komplet guide til alle tilgængelige rapporter.

 • På aflæseren - til både FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2

  Tryk på den blå knap (Hjem-knappen) og derefter på Gennemse historik. Med et tryk på den blå knap får du adgang til forskellige rapporter, som tilsammen hjælper dig med at håndtere din diabetes på en bedre måde.

   

FreeStyle Libre aflæser

 

 

 • På din smartphone

  FreeStyle LibreLink appen1,2 indeholder en navigationsmenu, der giver adgang til forskellige funktioner i appen. Tryk på ikonet med «tre linjer» i øverste venstre hjørne for at åbne hovedmenuen. Tryk på Rapporter, som indeholder forskellige diagrammer og grafer, der er optimeret til smartphonen. Tryk på navnet på en bestemt rapport (for eksempel «Daglig kurve») for at få vist det pågældende skærmbillede.

På din smartphone

 

 

Logbog registreres det, hver gang du scanner din sensor eller udfører blodglukose- eller ketontest. Hvis du har indtastet noter til en glukosemåling, vises notesymbolet på den pågældende række. 

LOGBOG

Daglig kurve viser dine glukosemålinger fra sensoren sorteret efter dag. Kurven viser dit målområde for glukose og symboler for noter om mad eller korttidsvirkende insulin, som du har indtastet. Du kan skifte mellem dagene ved hjælp af pilene.   

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

«Daglige mønstre» er en graf som viser mønsteret og variabiliteten i sensorglukosen i løpet av en vanlig dag. Den tykke, svarte linjen viser medianen (midtpunktet) i glukoseverdiene. Den grå nyansen angir et område (10–90 persentiler) av sensorverdiene. 

Du velger tidsperiode: 7–14–30 eller 90 dager.

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Gennemsnitlig glukose får du oplysninger om gennemsnittet af din sensors glukosemålinger. Det overordnede gennemsnit for tidsrummet er vist oven over kurven. Gennemsnittet vises også for fire forskellige 6-timers perioder i løbet af dagen. 00-06/06-12/12-18/18-24.

Du vælger tidsperioden: 7, 14, 30 eller 90 dage.

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Tid i målområde  er en kurve, som viser den procentvise andel af dine glukosemålinger fra sensoren, der lå over, under eller inden for dit målområde for glukose.

Du vælger tidsperioden: 7, 14, 30 eller 90 dage.

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Hændelser med lavt glukoseniveau får du oplysninger om antallet af hændelser med lavt glukoseniveau målt af din sensor. En hændelse med lavt glukoseniveau registreres, når din sensorglukosemåling er under 3,9 mmol/L i mere end 15 minutter. Det samlede antal hændelser vises oven over kurven. Søjlegrafen viser hændelser med lavt glukoseniveau for fire perioder på 6 timer i løbet af dagen.

Du vælger tidsperioden: 7, 14, 30 eller 90 dage.   

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Brug af sensor får du oplysninger om, hvor tit du scanner din sensor. Aflæseren rapporterer et gennemsnit af, hvor mange gange du har scannet din sensor hver dag, og den procentvise andel af mulige sensordata, som aflæseren har registreret fra dine scanninger.

Du vælger tidsperioden: 7, 14, 30 eller 90 dage.

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

LibreView

 

Når du bruger FreeStyle LibreLink appen, uploades dine glukosedata automatisk fra din telefon til LibreView1, som er en brugervenlig, webbaseret dataadministrationsløsning.

Brug LibreView til at uploade dine data og oprette læsevenlige glukoserapporter, som du kan dele med din behandler.

Nem opsætning

Følg de 3 nemme trin, og se dine resultater på få minutter

LibreView
LibreView
LibreView

LibreView giver dig mulighed for at gå dybere ind i analysen af bestemte dage eller tidsrum på en nem måde. Bed din læge/diabetessygeplejerske om at oplyse sit praksis-id, så du kan forbinde din LibreView konto til vedkommendes praksis. Det giver dig mulighed for at få hjælp og støtte, fordi din behandler kan se dine data og dermed give dig mere præcis rådgivning. 

Eksempler på en oversigt over AGP fra LibreView

Hvis du downloader LibreView på en tablet eller en pc, får du mulighed for at se et mere komplet billede.

 

Diagram Glukosemønster

Her ser du en ambulatorisk glukoseprofil (AGP).

AGP’en viser et sammendrag af glukosedata fra flere dage, hvor du har båret FreeStyle Libre sensoren (mindst 5 dage). Softwaren samler dine målinger i en enkelt 24-timers-periode, som giver dig et øjebliksbillede af en “typisk dag”, så du kan se, hvornår du er på vej til at udvikle hypoglykæmi eller hyperglykæmi.

Når AGP-rapporten er oprettet, præsenteres den som vist i dette eksempel. Her kan du se målområdet for din glukose – i eksemplet 3,9-7,8 mmol/L – samt din gennemsnitlige daglige glukoseværdi for den periode, hvor data er indsamlet, og ændringerne i denne værdi over en periode på 24 timer.

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Den blå median viser gennemsnitsværdien, mens de mørkeblå og lyseblå områder (de såkaldte percentiler) viser afvigelsen fra gennemsnitsværdien. Det mørkeblå område, der ligger over eller under medianen, angiver, at der er tale om en hyppig forekomst.

AGP-rapporterne er særligt nyttige, når du og din læge/diabetessygeplejerske skal finde frem til, hvornår du har størst risiko for at udvikle hyperglykæmi eller hypoglykæmi. Når grafen er klar, kan du bruge softwarens trafiklyssystem til at identificere potentielle problemtidspunkter. Et eksempel på trafiklyssystemet er vist nedenfor:

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

Diagrammet Trafiklyssystemet

De røde, gule og grønne lyssignaler giver dig et hurtigt overblik over, hvordan dine værdier ser ud, når det gælder sandsynligheden for at udvikle en lav glukoseværdi, din gennemsnitlige glukoseværdi og udsvingene under gennemsnitsværdien.

Når du skal identificere de områder, du skal arbejde med for at kunne kontrollere din diabetes bedre, skal du først vælge, hvilken del af AGP’en du vil analysere: lav glukoseværdi, gennemsnitlig glukoseværdi eller udsving under gennemsnitsværdien (et mål for risikoen for hypoglykæmi).

Når du har identificeret et område, skal du kontrollere trafiklyssymbolet og det tilsvarende tidsinterval. De områder, der er markeret med et rødt lyssignal, angiver forhold, som kræver opmærksomhed først. Næste skridt kan være at arbejde med et bestemt tidsinterval, som kun har gule lyssignaler. På den måde kan du gradvist arbejde dig frem mod nye mål for, hvordan du kontrollerer din diabetes.

Det er vigtigt at huske, at AGP’en kun viser et overordnet billede af et tidsrum. Hvis du har nogle få dage, der skiller sig meget ud, hvad angår udsving i glukoseværdien, påvirker det AGP’ens udseende. Hvis det er tilfældet, skal du kigge på de pågældende dage enkeltvis for at klarlægge mønstre og finde ud af, hvilke områder du skal fokusere på.

 • Tal med din læge/diabetessygeplejerske om, hvad du skal fokusere på, og hvornår du næste gang skal downloade og analysere data. Du skal planlægge på denne måde hver gang, således at du gradvist øger din egen kontrol.
 • Hvor ofte bør jeg gennemføre download og analyse:   ………….

 • Fokus før næste download: ……………

FreeStyle LibreLink appen Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

 

 

Diabetestrekanten

Diabetestrekanten viser følgende tre overordnede mål:

 • At forbedre det generelle glukoseniveau (HbA1c)

 • At begrænse udsving i glukoseniveauet – glukosevariabiliteten

 • At undgå alvorlig hypoglykæmi

diabetestrekanten

 

 

Vi kigger på hvert af de tre mål enkeltvis for at se, hvordan forbedringer inden for hvert af områderne kan have en positiv indvirkning på din diabetes. Vi kigger naturligvis også på, hvordan dit FreeStyle Libre system kan hjælpe dig.

Selvom det at reducere glukoseværdien, målt som HbA1c, er det overvejende primære mål for personer med diabetes, er det også er vigtigt at kigge på, hvordan man opnår denne reduktion.

Hyppige hypoglykæmitilfælde og skift mellem høje og lave glukoseværdier kan være forbundet med langsigtede helbredsrisici. Derfor har diabetestrekanten tre fokuspunkter, som skal hjælpe dig med at fokusere på henholdsvis at reducere antallet af hypoglykæmitilfælde, begrænse udsving i glukoseværdien og forbedre din generelle HbA1c-værdi.

Det lyder måske overvældende at have tre behandlingsmål, når det er svært nok at klare et, men du behøver ikke at ligge i top på alle tre områder for at få noget ud af det. Når du arbejder med diabetestrekanten, vil du opleve, at selvom det ikke lykkes for dig at nå et af målene, vil en forbedring inden for et af eller begge de andre mål have en positiv indvirkning på dit helbred som helhed.

 

At forbedre det generelle glukoseniveau (HbA1c)

Når det handler om kontrol af din diabetes, fokuserer du sandsynligvis på HbA1c-værdien, som er en pålidelig markør for, hvordan din glukoseværdi har udviklet sig i løbet af de seneste 2-3 måneder.

FreeStyle LibreLink og aflæseren har en række forskellige rapporter, så du, uanset hvor du befinder dig, har adgang til de oplysninger, du skal bruge til at kontrollere din diabetes på en effektiv måde. Husk, at du på ethvert tidspunkt på dagen kan se de seneste 8 timers data, som ikke blot viser dig din aktuelle glukoseværdi, men også tendenser over tid samt den aktuelle retning for din glukoseværdi. Ved at scanne din sensor regelmæssigt får du et godt billede af, hvordan din glukoseværdi arter sig, så du kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe den tilbage inden for målområdet, som din læge/diabetessygeplejerske har anvist.

diabetestrekanten

At undgå alvorlig hypoglykæmi

Ingen ønsker at opleve et hypoglykæmitilfælde. Men selvom du gør alt, hvad du kan, for at undgå det, kan det alligevel ske, og det kan være en meget svær og uforudsigelig øvelse at balancere din glukoseværdi og undgå, at den bliver for lav (eller for høj for den sags skyld).

FreeStyle Libre systemet er designet til løbende at måle og gemme data om interstitielvæskens glukoseværdi for at give dig et fuldstændigt billede af de ændringer, der sker i din glukoseværdi i løbet af dagen og natten. Hvis du foretager scanninger regelmæssigt i løbet af dagen, kan du se, hvor god du er til at kontrollere din diabetes på forskellige tidspunkter på dagen, og det kan faktisk hjælpe dig med at opdage tendenser, du ellers ikke ville have bemærket. Hvis du for eksempel vælger rapporten “Hændelser med lavt glukoseniveau”, vil du kunne se de tidspunkter på dagen, hvor du skal være ekstra opmærksom.

Næste gang du har en aftale med din læge/diabetessygeplejerske, kan det være en god idé at kigge på rapporten “Daglige mønstre”, som er tilgængelig via FreeStyle Libre softwaren. Den viser, hvornår du oplever hypoglykæmi (hvor den blå kurve dykker ned under den lave tærskelværdi), og det kan være en anledning til at spørge, hvad du kan gøre for at afhjælpe dette fremover.

diabetestrekanten

At begrænse udsving i glukoseniveauet  – glukosevariabiliteten

Hvis du vil kunne forhindre store udsving, hjælper det at kunne se mønstrene i din glukoseværdi. Med FreeStyle Libre kan du se, hvor meget din glukoseværdi svinger.

I rapporten “Daglige mønstre” på aflæseren kan du se, hvor der er en grad af udsving i din daglige glukoseværdi (jo tættere den grå skravering er, jo mindre er udsvingene) – det kan være en god idé at kigge på rapporten sammen med din læge/diabetessygeplejerske for at finde ud af, hvad det betyder for dig. Fordi FreeStyle Libre systemet løbende måler og gemmer data om interstitielvæskens glukoseværdi, kan du, når du gennemgår tallene med din læge/diabetessygeplejerske, lettere få øje på mønstre, som du ellers ikke ville have opdaget – måske er du mere tilbøjelig til at opleve udsving på bestemte tidspunkter, eller måske svinger glukoseværdien lige efter, at du har spist bestemte måltider. Ved hjælp af disse tendensdata kan du danne dig et billede af, hvordan du kan foretage de justeringer af din livsstil, der skal til for at kontrollere din diabetes.

diabetestrekanten

Hvis du godt kan lide udfordringer, kan du prøve funktionen “Tid i målområde” i FreeStyle LibreLink appen, som giver dig et ekstra incitament til at forsøge at holde dig inden for dit målområde for glukose en større del af tiden.

Endelig bør du foretage en scanning, før du spiser, helst to timer efter at du har spist, før du går i seng, og når du står op om morgenen. Du bør også foretage en scanning før, under og efter fysisk aktivitet.

Du kan finde yderligere oplysninger om træning og diabetes m.m., hvis du kigger på det seneste blogindlæg om dette emne!

diabetestrekanten Er ikke data fra rigtige patienter - kun for illustrativt formål

 

 

Aktiv brug af FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2 – arbejd med værdier og tendenspile for glukose

Gentag, hvad pilene betyder!

 • Hvad betyder dette for dig og dit målområde for glukose – hvornår skal du være opmærksom på høje værdier?

 • Hvad betyder dette for dig og dit målområde for glukose – hvornår skal du være opmærksom på lave værdier?

 • Kan tendenspilene hjælpe dig med at finjustere en eventuel korrektionsdosis eller måltidsdosis?

 

Det skal vi forsøge at forklare og give eksempler på i FreeStyle Libre System Guide trin 3!

 

 

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

1. FreeStyle LibreLink appen og FreeStyle Libre aflæser har lignende, men ikke identiske funktioner. En fingerprikketest med en blodglukosemåler er påkrævet i tider med hurtigt ændrede glukoseniveauer, når glukoseniveauerne ikke nøjagtigt afspejler blodglukoseniveauet, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller imminent hypoglykæmi, eller når symptomerne ikke stemmer overens med systemets målinger. FreeStyle Libre sensoren kommunikerer med FreeStyle Libre aflæseren, der startede den eller FreeStyle LibreLink appen, der startede den. En sensor startet af FreeStyle Libre aflæseren vil også kommunikere med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app. For at kunne anvende FreeStyle LibreLink appen skal den registreres hos LibreView.

2. Brugerne skal altid kontrollere, hvilken version af appen de har, og se den tilsvarende brugervejledning. Brugervejledningen kan findes via appen.

3. LibreView websiden er kun kompatibel med visse operativsystemer og browsere. Se www.LibreView.com for at få yderligere oplysninger.

4. Brugerne skal altid kontrollere, hvilken version af aflæseren de har, og se den tilsvarende brugervejledning.

ADC-26047 v.3.0 01/21