Kom godt i gang med FreeStyle Libre systemet

Kom godt i gang med FreeStyle Libre systemet
Kom godt i gang med FreeStyle Libre systemet
Kom godt i gang med FreeStyle Libre systemet

Opdag FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystemets aflæser¹ (“aflæseren”) er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder, ved brug sammen med FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 flashglukosemonitoreringssystemets sensor (“sensoren”). Aflæseren og sensoren er beregnet til at erstatte blodglukosemåling ved egenhåndtering af diabetes, herunder dosering af insulin. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel. Omsorgspersonen er ansvarlig for at håndtere eller hjælpe barnet med at håndtere aflæseren og sensoren og ligeledes for at tolke eller hjælpe barnet med at tolke sensorglukosemålingerne. 

En fingerpriktest med en blodglukosemåler er påkrævet ved hurtige ændringer i glukoseniveauet, da måling i vævsvæsken, som findes mellem cellerne og uden for blodbanen muligvis ikke afspejler blodglukosen helt korrekt i disse tilfælde, eller hvis systemet rapporterer hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller hvis symptomer ikke stemmer overens med systemets målinger.

FreeStyle Libre aflæseren kan bruges med enten FreeStyle Libre sensoren eller FreeStyle Libre 2 sensoren, men vil IKKE udsende alarmer.

FreeStyle Libre Guide er en unik ressource til dig, som bruger FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2. Det er en uddannelsesplatform i fire dele, hvormed du kan komme i gang, få hjælp til at nå dine mål, evaluere dine resultater og diskutere med venner og sundhedsfagligt personale.

1. START

Få grundlæggende viden om dit FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystem.

Forstå, hvor vigtigt det er at scanne FreeStyle Libre sensoren ofte.

Opstil mål.

Forstå data, når du har scannet FreeStyle Libre sensoren.

3. EVALUER OG OPTIMER

Forstå de korrigerende tiltag, der anvendes til at behandle hhv. høje og lave glukoseværdier, så du kan tale videre med din læge/diabetessygeplejerske om dem.

Få viden om, hvordan du kan bruge tendenspilen til potentielle korrigerende tiltag.

Få viden om 100-reglen, og hvordan du kan bruge tendenspilen til at give en mere korrekt måltidsdosis.

Lære at bruge din egen tjekliste til at angive de fremskridt, du gør med dit FreeStyle Libre!

2. ARBEJD AKTIVT

Få tip til, hvordan du bedst muligt udnytter FreeStyle Libre systemet til at nå dine mål.

Forstå, hvordan du evaluerer data og gennemgår rapporter, og hvordan du bruger LibreView og diabetestrekanten.

Lær at bruge FreeStyle Libre systemet aktivt ved at arbejde med glukoseværdier og tendenspile.

 

4. DISKUTER MED ANDRE

Korrekt kost.

Fysisk aktivitet.

Vigtigheden af timingen ved indgivelse af korttidsvirkende insulin, indstilling af dosis for langtidsvirkende insulin eller basalinsulin.

Egen tjekliste – se de fremskridt, du gør med FreeStyle Libre!

 

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

1. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæser version og den tilsvarende brugermanual.

 

ADC-26045 v.3.0 01/21