Velkommen til My Guide

My Guide er en unik ressource, som hjælper dig med at udnytte FreeStyle Libre systemet bedst muligt.

Vores nye ressource er fuld af nyttige oplysninger, værdifulde indsigter og praktiske tips, som hjælper dig til bedre at kunne håndtere din diabetes.

Den guider dig igennem systemets funktioner og giver dig viden og kundskaber til at tolke de data, som du får fra FreeStyle Libre systemet. My Guide giver også praktiske råd til, hvordan du kan integrere det i hverdagen, så det kan hjælpe dig med at håndtere din diabetes.

My Guide indeholder følgende:

FreeStyle Libre Guide

1. START

Få grundlæggende viden om dit FreeStyle Libre flashglukosemonitoreringssystem.

Forstå, hvor vigtigt det er at scanne FreeStyle Libre sensoren ofte.

Opstil mål.

Forstå data, når du har scannet FreeStyle Libre sensoren.

3. EVALUER OG OPTIMER

Forstå de korrigerende tiltag, der anvendes til at behandle hhv. høje og lave glukoseværdier, så du kan tale videre med din læge/diabetessygeplejerske om dem.

Få viden om, hvordan du kan bruge tendenspilen til potentielle korrigerende tiltag.

Få viden om 100-reglen, og hvordan du kan bruge tendenspilen til at give en mere korrekt måltidsdosis.

Lær at bruge din egen tjekliste til at angive de fremskridt, du gør med FreeStyle Libre!

2. ARBEJD AKTIVT

Få tip til, hvordan du bedst muligt udnytter FreeStyle Libre systemet til at nå dine mål.

Forstå, hvordan du evaluerer data og gennemgår rapporter, og hvordan du bruger LibreView og diabetestrekanten.

Lær at bruge FreeStyle Libre systemet aktivt ved at arbejde med glukoseværdier og tendenspile.

4. DISKUTER MED ANDRE

Korrekt kost.

Fysisk aktivitet.

Vigtigheden af timingen ved indgivelse af korttidsvirkende insulin, indstilling af dosis for langtidsvirkende insulin eller basalinsulin.

Egen tjekliste – se de fremskridt, du gør med FreeStyle Libre!

FreeStyle Libre flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitielvæske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus, inklusive gravide kvinder. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel

 

ADC-26044 v.3.0 01/21