Vigtig information om iOS 17:

Apple® introducerer StandBy og Forenklet adgang i den kommende iOS 17-udgivelse. Disse nye tilstande kan påvirke din oplevelse med FreeStyle LibreLink¹- appen.

Følg disse instruktioner for at lære mere om, hvad du kan gøre for at undgå potentielle problemer.

Hvilke rapporter er tilgængelige i appen?

FREESTYLE LIBRELINK RAPPORTER

Rapporterne i FreeStyle LibreLink appen giver dig indblik i, hvordan din glukose varierer, og viser tendenser

og mønstre relateret til din glukosehåndtering. De er baseret på de samme beregninger, som rapporterne i

FreeStyle Libre aflæseren.

Rapporterne kan hentes i hovedmenuen ved at trykke på ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen.

Tryk på ikonet for fildeling for at dele et skærmbillede af den valgte rapport. Tryk på ikonet ’Information’

for at se en beskrivelse af den valgte rapport.

 

Gennemsnitlig glukose

Oplysninger om gennemsnittet af dine glukoseaflæsninger fra sensoren. Gennemsnittet for den valgte periode

vises under kurven. Gennemsnittet for forskellige perioder i løbet af dagen er også angivet. Aflæsninger, der

ligger over eller under målområdet for din glukose, er gule, orange eller røde. Aflæsninger, der ligger indenfor

målområdet, er grønne.

 

Daglig kurve

En kurve over dine glukoseaflæsninger fra sensoren dag for dag. Grafen viser målområdet for din glukose og

symboler for de noter, du har tilføjet. Grafen er skaleret til 27,8 mmol/L (500 mg/dL) for at kunne rumme

glukoseaflæsninger over 21 mmol/L (350 mg/dL).

•  Du vil kunne se huller i din kurve i tilfælde, hvor du ikke har foretaget en scanning mindst en gang i

løbet af de sidste 8 timer.

•  Et ur-symbol indikerer et skifte i tid. Dette kan resultere i huller i kurven eller at glukoseaflæsninger kan

være skjulte.

 

Daglige mønstre

En kurve, der viser mønstre og udsving i dine glukoseaflæsninger fra sensoren i løbet af en typisk dag. Den

tykke sorte linje angiver medianen (midtpunktet) af dine glukoseaflæsninger. Den mørkeblå skygge

repræsenterer 25- og 75-percentilerne.

Bemærk: Daglige mønstre kan først beregnes, når der som minimum er indsamlet glukosedata fra 5 dage.

 

Tid i målområde

En kurve, der viser den procentdel af tiden, hvor glukoseaflæsningerne fra din sensor var over, under eller i dit

målområde.Hændelser med lavt glukoseniveau

Oplysninger om antallet af hændelser, hvor dit glukoseniveau var lavt ved sensormålingen. Et lavt

glukoseniveau bliver registreret som en hændelse, når sensoren måler et glukoseniveau, som er under 3,9

mmol/L (70 mg/dL) i mere end 15 minutter. Det samlede antal hændelser med lavt glukoseniveau vises

under grafen. Søjlediagrammet viser hændelser med lavt glukoseniveau i forskellige perioder i løbet af

dagen.

Estimeret HbA1c

Dit estimerede HbA1c niveau er baseret på sensormålinger fra de sidste 90 dage. Jo mere data, der er

tilgængelig, des bedre er estimatet. Det estimerede niveau kan dog afvige fra HbA1c som målt i et

laboratorie. HbA1c kan bruges som indikator for, hvor god kontrol du har over dine glukoseniveauer og kan

bruges til at monitorere din diabetes behandlingsplan.

Brug af sensor

Information om hvor ofte du scanner din sensor. Dette inkluderer det totale antal af scanninger, et

gennemsnit for hvor mange gange du scanner din sensor dagligt, og procentdelen af de data sensoren

indhenter, der registreres gennem dine scanninger.