FreeStyle, Libre en bijbehorende beeldmerken zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende rechtsgebieden. Vertrouwelijke informatie. Uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Niet vermenigvuldigen, verspreiden of citeren

1. Niet-gepubliceerde gegevens, Abbott Diabetes Care Inc. |  2. Performance data sheet voor het FreeStyle Libre-systeem (informatie over de prestaties van het systeem).

Back to Top